Színházi Élet - 1923/47. szám

SZÍNHÁZI ÉLET Pethes Imre, D'Arrigo Kornél, Lilian Gray és Pázmánék a filmen Csütörtökön premier van a Kelet-mozgó­ban. Egy nagyon érdekes magyar filmet mutatnak be, amely Budapesten itt kerül először közönség elé. A szenzációs filmet Balla Sándor Stomdard­-filmvállalata hozza forgalomba. A­­síron túl az attrakció címe, mely elejétől végig le­bilincselő és nem egy jelenete frappírozó vagy megható. Pethes Imre és D'Arrigo Kornél játsszák a férfi-főszerepeket, a fő női szerepet pedig társadalmunk egyik előkelő családjának leánya alakítja Lilian Gray álnév alatt. A többi szerepet Pázmán Ferenc, Pázmán Ferencné és Zilahy Gyula alakítják. A filmet kizárólagos játszási joggal sze­rezte meg a Kelet-mozgó, amelynek bizo­nyára jelentős sikere lesz a magyar film­iparnak ezzel az érdekes alkotásával. A síron túl című filmet megelőzi „Az uzso­rás" című 6 felvonásos erkölcsdráma, a fő­szerepben Reinhold Schimpellel. A Színházi Élet munkatársa fölkereste D'Arrigo Kornélt és megkérte, hogy nyilatkozzék szerepéről. A Várszínházban csíptük el a Király­ Színház kitű­nő bonvivánját éppen pre­mierje estéjén. — No, ebben van legalább valami új. Premieren eddig még csak arról a da­rabról interjúvoltak meg, amelyben azon az estén játszottam. Most egy filmszere­pemről kérdeznek . . . pedig ekkor, ezen a filmen játszottam először felvevőgép előtt. — Mikor már készen voltunk, akkor kérdeztem : hát csak ez az egész ? Ké­rem, a filmszerepléssel ugyanúgy van az ember, mint minden más új dologgal. Amíg nem vagyunk benne, érdekel és izgat, amikor pedig túlestünk rajta, nem találjuk különösnek. — A filmezést nagyon megszerettem első föllépésem óta, mióta A si­on túl című filmben játszottam, hogy alig vá­rom már a nyarat, amikor valószínűleg külföldre megyek, egy nagyon érdekes film főszerepét eljátszani. Már búcsúztunk D'Arrigotól, amikor ránk szólt : — Várjanak egy pillanatig. Kérem, je­gyezzék föl : egy páholyjegyet szerezzenek nekem a Kelet-moziba, mert most jutott eszembe, hogy még nem láttam a filmemet. D'ARRIGO KORNÉL és LILIAN GRAY „A siron tul" cimü Ba//a-tilmben. 61

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék