Színházi Élet - 1924/37. szám

23 SZÍNHÁZI ÉLET Arthur hosszabb szünet után itt tér vissza a színpadra. A Magyar Színházból jött át Gellért Lajos és Bánóczi De­zső dr., Németh Juliska, Ür­mössy Anikó az Andrássy­ úti és Haló Elemér a Belvárosi tagja volt az elmúlt szezon­ban. Őket nem kell külön bemutatni. Berczy Géza a Vígszínházát cserélte fel Bár­dosi doktor színházával. Nagy Gyula csak Budapesten új név, de Erdélyben már régen a legjobb csengésű színésznév. Kolozsvárról szer­ződött a Renaissancehoz és a Vera Mircevában nagy si­kerrel mutatkozott be. Bor­dás Rózsi szintén erdélyi szí­nésznő. Legutoljára a Vár­színházban szerepelt : a Kék postakocsiban játszott ötven­szer. Az operettszínpadot vég­legesen felcserélte a drámai szakkal. Fabinyi Kató és Bíbor Ilona szintén operett­primadonnának indult, de mindketten áttérnek a drá­mára. Palasovszky Ödön ed­dig nem szerepelt színpadon. Öt mint szavalóművészt és költőt ismeri a közönség. Szirmai Vilmos a Sebestyén­társulatnál játszott eddig. Moár Sári most lép először színpadra. Máskülönben egy ismert pesti ügyvéd felesége. Gaál Annie, a pécsi színház drámai hősnője, Keller Erna, az Apolló­ Színház komikája, Hámori Margit, az Andrássy­úti művésznője, Kálmán Sári, az aradi színház tagja szintén a Renaissancehoz szerződtek. Véglegesen ide szerződött Földi Anna és Lévai Berta, akik múlt évben már szere­peltek a Renaissance szín­padán. * Ezt a hatalmas listát állí­tották össze kiküldött munka­társaink. Ideje, hogy a nagy­közönség, ha csak íráson keresztül is megismerje az új tagokat. Reméljük, a szemé­lyes ismerkedés sem marad el és mind a két félre — úgy közönségre, mint színészre — kielégítő lesz. Tassy Mária Pásztor Ferike Szirmai Vilmos Fubinyi Tibor Nagy Gyula Bordás Rózsi Moor Sári

Next