Színházi Élet - 1929/21. szám

Kisfaludy-unoka játszotta a Kisfaludy-dráma fő női szerepét Boross Mihály Kisfaludy drámájának, amelyet a Budapesti Színészek Szövetsége mutatott be az Új Színházban, külön je­lentőséget és ünnepi színt ad az a körül­mény, hogy jövőre lesz a nagy vígjáték­író halálának századik évfordulója. A költő, Kisfaludy Károly utolsó, boldog­talan szerelmét viszi színpadra, azt a szenvedésekkel teli szerelmet, amely a költő beteg szívében dobbant fel a nádor zsidó orvosának lánya iránt. • Aligha sejtette a közönség, amely sok­szor könnyezve nézte a költő szomorú sze­relmi tragédiáját, hogy ennek az előadás­nak mennyi köze van Kisfaludyhoz ... Azt például, még a benfentesek közül is csak nagyon kevesen tudták, hogy Kő­rössy Angéla, aki A költő­ben Kisfaludy egyik szerelmének, a szépséges Katalinnak szerepét játssza, anyai ágon — Kisfaludy­unoka... Neki köszönhető, hogy a színpad erre az estére valósággal átalakult Kis­faludy­múzeummá. Mert Kőrössy Angéla a csa­ládi relikviák közül elhozta azt a legyezőt, amely valaha Nináé volt, az orvos leányáé. Ezt a legyezőt a darab szerint Velencében, a szerelem városában találja meg és megőrzi életének utolsó percéig. Kőrössy hozta Nina kalapját, a nyúllá­bat, a rizsporhintőt és a többi családi kincseket is. Múzeum volt A költő színpada. Még a porzószóró is valódi volt Kisfaludy Író­asztalán az Aurora szerkesztőségében. És meg kell írni azt is, hogy Komlóssy Ilonka, aki az orvos feleségét játssza, Hivatal Anikó történelmi érdekességű ru­hájában lépett fel. E­r­e nemcsak a kellékek éltek, a szereplők is eleve­nek voltak és Kisfaludy korának levegője szállt a színpadra Az áhitatkeltő előadás hősei: Toronyi Imre, a költő megszemélye­sítője, László Lili, Kőrös­sy Angéla, Kaposi Kató, Gyöngy­ösy Erzsi, Kom­lóssy Ilonka, Balassa Já­nos, Keleti László, Harsá­nyi Miklós, Palásthy Géza, Bondy István és Molnár József. Nina, gondoljon arra, hogy szeretem . . . László Lili és Toronyi L. Imre Új Színház: „A költő" (Seidner felv.) Molnár József, László Lili, Bálint Erzsi, Kapossy Kató, Bókay Ferenc, Harsányi Miklós Uj Színház: „A költő" (Seidner felv.)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék