Színházi Élet - 1935/31. szám

Hogy érzi magát Budapesten a ten­gerentúli vendég? — A kis Jerabek Boriska, aki egyébként unokahuga Fedák Sári egykori tanítónőjének, már elvesz­tette Amerikából hozott furcsa ma­gyar kiejtését és olyan szépen beszél, mint Kukorica Jánost. Ősszel beirat­kozik a bu­dapesti egyetemre. — Valami mulatságos történetet nem hallott e héten? — Rózsahegyi Kálmán, aki az új szezonra a Magyar Színházhoz szer­ződött, a napokban bemutatta egyik növendékét az igazgatóságnak. Tör­ténetesen megjelent ezen a színpadi próbán Hevesi Sándor, Cs. Aczél Ilona, Horváth Árpád, Upor Tibor, valamennyien még nem régen a Nemzeti Színház oszlopos tagjai. Rózsahegyi Kálmán derűsen nézett végig a társaságon, majd a­ háttér­ben álló Bródy Pálra mutatva, így szólt: »Hát ez az úr ugyan, mit ke­res itt?« — M­in nevettek a héten a leg­jobban a Fészekben? — Kabos Gyula üldö­gél a rendes délutá­ni asztaltársaságával-Mint ismeretes, ma Ka­bos a legnépszerűbb ma­gyar filmszínész. Egy­szerre három filmben is szerepel és budapesti viszonylatban rekord­gázsikat élvez. Ugratták is Kabost azzal, hogy milyen rengeteg pénzt keres. A művész egy da­rabig tűrte a tréfálko­zást, majd így szólt: »Igazán nem tudom, mit is csinálnak azzal a tö­méntelenül sok pénzzel a hitelezőim«. Kezeit csókolom! Lugosi Béla, tízéves hollywoodi tartózkodás után, hazaláto­gatott Európába. A kép a londoni pályaudvaron készült. Balra: a felesége, jobbra: Shirley Grey, akivel Londonban együtt fog játszani­­Fotó Keystone) Kacagj, Bajazzo . . . Piccaver énekel az Állatkertben

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék