Színházi Élet - 1936/29. szám

— Ejha! Ennyi pénz talán még Hollywoodban sincs! — Selznick nyújt is valamit ezért az összegért. Irodájának jogügyi osztályában nyolc kiváló ügyvéd dolgozik, ezek intézik a hollywoodi filmcsillagok prózai adóügyeit. Selznick arról nevezetes, hogy neki van a legnagyobb telefonszámlája egész Holly­woodban. — Budapesten nem talált valami új sztárt? — Azzal a programmal jött id­e, hogy szórakozni, fog és ezt a progra­mot száz százalékosan be is váltotta, még — Ki érkezik Budapestre? — A hó végén ven­dégül látjuk Mrs. Elly Culbertsont, a bridge világbajnok feleségét, a földkerekség leghíre­sebb női játékosát. Cul­bertsonnét teljesen eg­yenrangúnak tartják a férjével. — Sokat veszekednek kártyázás közben? • — Arról nevezetesek, hogy még a bridzsasz­talnál sem szoktak ösz­szezördülni. Mrs. Cul­bertson már előre meg­kérte egyik budapesti jó barátját, hogy meg­felelő partit állítson össze a számára. — Bokor Margittal találkozott? — A bécsi Staatsoper hírneves magyar énekesnője ugyancsak ha­talmas lámpaházzal küzdött első bu­dapesti fellépte előtt. Mikor aztán a színpadra lépett, egyszerre elfelej­tette az elfogódottságot és bebizo­nyította, hogy méltán jutott a hír­névhez. — Utazási hírek? — Perczel Zita Párizsból London­ba tette át a székhelyét. Az édes­anyjának azt írta, hogy addig ma­rad az angol fővárosban, amíg el nem fogy a pénze. Mire a Perczel mama mosolyogva jegyezte meg:­ ­ Ladányi Ilonka, az Operaház művésznője és Lederer Péter földbirtokos házasságot kötöttek (Angelo foto) Ma hajnalban utazott el Olaszországba a »Nászút féláron« című új magyar film szereplőgárdája Szigeti Ferenc igazgató, Szigeti Edith, Lánczy Margit, Erdélyi Mici, Faludi László, Jávor Pál, Major Dezső, Verebes Ernő, Bakonyiné és Kabos Gyula (Foto Pálházy)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék