Színházi Élet - 1936/31. szám

»How long will it last ?« Megírták az újságok, hogy Petrovics Victor, az Angliában tragikus körülmé­nyek közti elhunyt magyar gavallér és regényhős ezerfontos életbiztosítási köt­vényt hagyott egy pesti, szőke színész­nőre. Ez az ezerfo­ntos örökség maga is beszédes­­adalék a régi világ lovagiassá­gától és a mai idők rekordőrületéből át­itatott lélek különös rajzához. A társa­ságban találgatni kezdték a szőke örö­kös személyét. Kiderült, hogy Záhonyi G­rétéről van szó, aki Somló Endre film­rendező felesége. A gyönyörű fiatal asz­szony 1932-ben Petrovics Vidtor menyasi­szonya volt, az ő kedvéért ment a váló­pere következtében anyagilag letört fia­tal sportsman Angliába új egzisztenciát teremteni. A sorsi úgy akarta, ho­gy Zá­honyi Grifte másé legyen, de a volt vő­legény még ekkor sem­­tagadta meg a no­bilis gesatust, amellye­l Záhonyi Grétét életbiztosításának kedvezményesévé tet­te. Aminthogy évek óta carte blan­che-ot adott az összes pesti jazz-zeneka­roknak azzal a rendelkezéssel­, hogy va­lahányskor Záhonyi Gréte egy pesti ze­nés helyiségbe belép, a zenekar rögtön rákezdjen a »How long will it last?« (»Mennyi ideiig fog ez tartani!«) refrénű dalra, amel­y­nek hangjainál egykor sze­relmü­k kivirágzott. Itt mutatjuk be egyébként az örököst és az örökségről tanúskodó életbiztosítási nyugtát, amely Zákonyi Gréte birtokában van. Somló Endréné, Zákonyi Gréte (Angéla loto) (3rc8bam Xtfe Hs^urance Society Ximítec 188-190 FLEET STREET, LONDON, E.0.4 Ettabliahad 1648 POLICY CERTIFICATE No.1209 TS. this tó to Certify that iMIi^J ^^ has this day effected, by Payment of the undermentioned Premium, an Assurance on the Life of for £10.2.2..'. — with the GRESHAM LIFE ASSURANCE SOCIETY LIMITED, for which a Policy, numbered:j.l(.J.£l and expressing particulars in accordance with the Proposal and Declaration, will be issued forthwith, whereupon the present Certificate will cease to be operative. Premium ) £ Dated this If!: day For thi GRESHAM LIFE ASSURANCB SOCIETY LTD. First Pentwal-If'-Xf^f "p* Examined Az ezer fontos életbizosítási nyugta 28

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék