Színházi Élet - 1936/45. szám

Hölgyek és urak Vígjáték 3 felvonásban Írta és rendezte: Vaszary János A darab előadási joga kizárólag dr. Marton Sándor színpadi kiadóvállalatától, (Budapest, XV., Bécsi­ utca 1.) szerezhető meg. Az enge­dély nélküli előadást szigorúan bünteti az 1921. évi LIV. t.-c. Copyright 108» by dr. Alexander Marton, Budapest. Szinre került a MAGYAR SZÍNHÁZBAN (először 1916 szept. 10-én) a következő «tereposztásban : Sipos Horkai Márton Sippané Szász LIU Magda Bársony Erzsi Heves, szerkesztő Törzs Jenő Stiasner Alfréd Fekete Mihály Elvira Dombaszögi Ella Nagypapa Boros Béni Boroth­kay Z. Molnár László özv. Köhey Andorné . . . Péchy Blanka Janka, a leánya Sennyei Vera Adami, ezredes Földényi László Éva, a leánya Donáth Ági Roth báró Hajmássy Miklós Szatmáry, író Szakáts Zoltán Dr. Etter Ervin Bulicsi Tivadar Etterné Szűcs Irén Bankigazgató Szigeti Jenő Vera . „ Székely Lujza Török Ilona Bokor Margit Professzor Pataky Miklós Dani. Ek­e, Margit, Helém, Komornyik, Vadőr. I. FELVONÁS (Vidéki kastély nyitott terasza. Baloldalon a kastély kertre néző része. Széles, üveges ajtó vezet be a hallba. Jobboldalon pár lép­csőfokon át a kertbe lehet lejutni. A hát­térben alacsony kőkorlát, mögötte a park panorámája, százados fák és hatalmas fe­nyők. Ragyogó júniusi reggel van. A terra­szon nyolc kisebb asztal, reggelire terítve. Három szobalány jelenik meg a hallból. Tálcákkal. Fekete selyemruhában vannak, vakító fehér csipkek­öténnyel és bóbitákkal. Mind a három fiatal, csinos és kívánatos. Mögöttük Lipót, a komornyik. Fekete frakk­ján diszkrét ezüst zsinórok jelzik komornyiki mivoltát. Egyébként előkelő és szomorú, min valami emigráns orosz nagyherceg, ötven éves lehet, őszülő halántéka csak emeli megjelenésének ünnepélyességét. A tálcákon a reggeli tartozékai: pirított ke­nyérszeletek, vaj, méz, jam, sonka. A szo­balányok csendben rakosgatják ki a gondo­san megmintázott vajtornyocskákat, sonka­kompozíciókat és retek faragásokat.) Lipót (halkan): A mézet vissza kell vinni. Nem szabad idecsalni a darazsakat. (Körül­néz.) A jamet is. (Az egyik szobalány összeszedi a jamet és a mézet. Egy tálcára rakva elviszi, be a hallba. A két szobalány csendben rakosgat tovább.) Sipos­­megjelenik a kert felől, ötvenöt éves, hízásnak induló, deresedő fejű, jelen­téktelen, alacsony növésű ember. A kastély újdonsült gazdája. Egyébként dúsgazdag textilgyáros és kormányf­őt­anácsos. Megáll a lépcső tetején. A két szobalány észreveszi és üdvözli­. Eliz: Jó reggelt, méltóságos uram. Margit: Jó reggelt kívánok. Sípos (nem köszön vissza, szigorúan néz körül): Miért nem inkább egy hosszú asz­talt terítettek meg a reggelihez? Eliz: A Lipót úr rendelte el így. Margit: A Lipót úr. Lipót (kiszól a hallból): Ne fecsegjünk munka közben. (Megjelenik az ajtóban.) Bocsánat, méltóságos uram. Jó reggelt kí­vánok. Sípos (kis habozás után): Jó reggelt. Éppen azt kérdezem, hogy miért nem egy hosszú asztalt terítettek meg a reggelihez. Sipót (bánatosan néz rd). Sipos: Nem érti. Sipót. Értem, méltóságos uram. De sohase korlátozzuk vendégeinket társaságuk meg­választásában. A több asztal megadja annak, a lehetőségét, hogy a vendégek ízlés és haj­lam szerint különüljenek el. Sípos (kis sértődöttséggel): Ebben van valami. De szeretném, ha ezeket a dolgokat megbeszélné előbb velem. Nem szeretem a meglepetéseket. Hiszen tudja, hogy mi az elgondolásom. Előkelő vendégeink vannak. A legjobb társaság. Azt akarom, hogy úgy érezzék magukat, mint egy angol úriház­nál. Semmi kényelmetlenség... Soha egy hangos szó ... Remélem, az éjszaka nyugod­tan telt elt Lipót. Amennyire diszponálni tudtam az éjszaka fölött, mindent elkövettem ... Sípos : Persze ... Én most megyek... Nem akarok az első lenni a reggeliző asztalnál. Vaszary Piri Kökey Cecilia Törzs Jenő és Vaszary Piroska 105 Beretvás pasztilla fejfájás ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék