Színházi Élet - 1938/11. szám

vül bájosan érzékelteti velünk a világtól elzárt, szegény, sánta kis Ed­wige sivár szerelmi tör­ténetét, hogy végül is Perényi László erős karjaiban találja meg, ha nem is a boldogsá­got, de legalább a meg­nyugvást. Utóbbi re­ménytelen, konok, min­den megalkuvást elfo­gadó szerelmével igen erősen hat. Jó színész. Székely Lujza szürke ruháiban gyönyörű színpadi jelenség. Nem csoda, ha Básthy Lajos megszédül és... hát igen, férfiaknál ez már így szokott lenni. Nem szép dolog, hogy ily kevéssé monogámok, de mit te-13 MARET: Felvetted a régi rongyaidat. MARETNÉ: Te vagy a leg­régibb rongy ebben a hát­ban. Medgyaszay Vilma és Keleti László Pesti Színház: Hatodik emelet (László fotók) JOUVAL: Orsolya Erzsi: Nem volt jogod elolvasni azt a levelet. . . Gombaszögi Ella, Székely Lujza, Básthy Lajos Pesti Színház: »Hatodik emelet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék