Színházi Élet - 1938/32. szám

folyton bujkálok előle, mert ez a dísz­let többe került mint a legfényesebb palota vagy ezerlámpás lokál dekorá­ciója. Mindenesetre nagy öröm, hogy a színészek is boldogan fogadták »A hölgy kissé hóbortos« hóbortosnak is nevez­hető újításait. Tolnay Klári például a film elején csak egy gyűrött, olajos szerelőruhában jár, Ráday pedig a film egyharmadrészét ötnapos szakállal ját­sza. Ettől a szakálltól, illetve Ráday ellenkezésétől féltem a legjobban, ért­hető volt tehát a meglepetésem, ami­kor Ráday boldogan vállalta a szakál­las főszerepet. Kiderült ugyanis, hogy ő is vágyódott már egy ilyen karak­terszerep után. A szakállas befejeztével alig tudtuk rávenni, hogy másnapra borotválkozzék meg. Tol­nayt mindenesetre köny­nyebben beszéltük rá, hogy a szerelőruhát estélyi ru­hával cserélje fel... — A film egy részét a Gallyatetőn, egy elhagya­tott vadászházban írtuk. Mintha az időjárás is se­gíteni akart volna ne­künk, egy szép napon új »gag«-et adott: olyan fel­hőszakadást kaptunk, ami elvitte a fejünk felől a házat. Ennek köszönhetik Új komikát avat »A h­ol­­ry kissé hóbortos«. Neve: Egyed Lenke, felfedezője pedig: Ráthonyi Áikos, a film rendezője. A kép Makláry Zoltán és Ráday Imre társaságában ábrázolja a sok éves vidéki sikerek után felfe­dezett új filmszínésznőt (Objektív-film — Faludi fotók) Tolnay és Ráday a hím nagy zivatar­ját. Egyébként valamennyien azon imádkozunk, hogy a felhős idő érjen gyorsan véget és legyen ismét felhőt­len kánikula. Akkor ugyanis mehetünk külső felvételre. Érd mellett már talál­tunk is egy alkalmas kis viskót, amely megfelelő düledező állapotban van. Én csak attól félek, ha sokáig hú­zódnak a felvételek, akkor ez a kis há­zikó tényleg össze is dűl s akkor Hamza Ákosnak még egy bizonyítéka lesz, hogy az olcsó díszlet kerül a leg­többe .. .­­Tolnay Klári és Ráday Imre tyúkfarm vállal­kozásának egyetlen alapja, egy strucctojás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék