Tér és forma, 1935 (8. évfolyam)

VIII. évfolyam, 1. szám

VIII. évfolyam 1. sz. 1935 január térés forma építőművészeti havi folyóirat Szerkeszti: Dr. BIERBAUER VIRGIL építész TARTALOM: A nyolcadik évfolyam küszöbén 1 A CIRPAC magyar csoportjának munkássága 3 CIRPAC magyar csoportjának kiállításáról, a jó iskolaépület, a jó gyermekbútor. Irta: Fischer József 4 Városrendezési kérdések 19 Breuer Marcel előadása Zürichben 1934. 4. 27-én, a „Schweizerischer Werkbund" előtt. Fordí­totta: Szentkirályi Gyula 27 Hirek, könyvismertetések a hirdetési oldalakon. Felelős szerkesztő : LAKATOS MIHÄLY Felelős kiadó: SÓS GYÖRGY Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VI, Teréz-körút 56 Telefon: 12-0-69 és 24-9-92 A TÉR ÉS FORMA részére szánt anyag a szerkesztőségben, vagy dr. Bierbauer Virgil szerkesztőnek nyújtható be. — A kéziratok gép­írással, a lap egy oldalán Írandók. — A tervek a szerzők tulajdonában maradnak. — A közölt cikkek más helyen csak előzetes hozzájáru­lásunk esetén közölhetők. — A beküldött cikkekért szedett oldalan­kint 8 pengő tiszteletdíjat fizetünk — Fenntartjuk magunknak, hogy a Tér és Formában közölteket külön gyűjteményes kiadványban esetleg könyvalakban minden további tiszteletdíj nélkül leközölhessük. ÁTÉR ÉS FORMA előfizetési díja : Egész évre 28.- pengő, fél évre 15.- pengő, negyed évre 8.-pengő, egyes szám ára 3,-pengő A külföld részére egész évre 34.- pengő, egyes szám ára 4.- pengő A felsőgödi villa tolóablakait és egyéb asztalosmunkáit Ha laman János asztalosmester készítette. Budapest III, Szölő=u. 21 Telefon: 62-2-25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék