Tér és forma, 1939 (12. évfolyam)

Hírek - hírdetések

A Galyatetői Nagyszálló belső be­rendezéséhez a függönytartókat szállította Diósy János fém-, szerszám-, konyhaszer-és vasáru kereskedés Budapest, IV., Váci-utca 41/b. Telefon: 186—370. A Galyatetői Nagyszálló travertin burkolatát, társalgó kandalló kömunkáját, műkő lépcső­ket készítette KIENLE GYÖRGY szobrász, kőfaragómester Eger, Deák Ferenc-utca 43. A Galyatetői Nagyszálló uszodájá­nak fürdővíztisztító berendezését ké­szítette „Hydro" Részvénytársaság Vizbeszerzés, víztisztítás, talajkuta­tás számára. Budapest, VIII. Vajda-Hunyad-u. 17, telefon: 138-255. A Galyatetői Nagyszálló építkezésénél A HŐSZIGETELÉS, mely a pyroxen andesit kis hő­szigetelő képessége, a nagy hidegek és az épület exponált fekvése miatt komoly problé­mát jelentett, a „NAGYBÁTONY-ÚJLAKI" által gyártott, 27 mm vastag Lyophobit-Háesz hőszige­telő-anyag segítségével nyert mego Idást. Ez az anyag szer­vetlen és tökéletesen ned­vességtaszító. A központi fűtés egész télen üzemben volt és a megkívánt hőmérsékl etek igen könnyen és az előirány­zottnál gyengébb fűtéssel vol­tak elérhetők, ami igazolja azt, hogy a Lyophobit-Háesz még a nyers, nedves és friss épületben is tökéletesen megőrizte hőszigetelő­képességét, éppen nedves­ségtaszító tulajdonsága miatt. „NAGYBÁTONY-UJLAKI" EGYESÜLT IPARMŰVEK R.-T. Budapest V, Vilmos császár-út 16 Telefon: 181-808 (sorozat) A Galyatetői Nagyszálló központi Jűte'si melegleadó berendezését készítette : Э-Utî ka és tfZíúH&mcdjeh központi fűtési berendezési vállalat. II., Batthyány-utca Ó7-ÓQ. Telefonszám: 355-975-A Galyatetői N agyszallo szobaszekrényeit készítette Valnicsek Béla és Fia bútorgyár Budapest VIII, Erd élyi-u, 4 Telefon: 13 2-540

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék