Táncművészet, 1988 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1988-04-01 / 4. szám

Egy zenés NSZK-filmet, a Kezdődik a tánc c. műsort az egyik délelőtt ismételték. A New York-i Browyer and Bruggemann társulat adott elő akrobatikus táncpersziflázso­­kat. A technikailag jól képzett együttes „animálisan antropo­­morf" számai békákkal, kony­hai csótányokkal, valamint az elcsépelt szerelmi háromszög koreográfiája csöppnyi morbi­ditással és egy „orosz” férfi­tánc Brahms zenéje(!) nem éppen azon táncdarabok közé tartoznak, amelyeket ismétlés­ként kellene tartogatni. A néptánc-programokból a pécsi körzeti stúdió Bükkössi László szerkesztette Szőlőta­posó c. műsora, azaz Szabadi Mihály koreográfus portréja emelkedett ki. Örvendetes, hogy a vidéki körzeti stúdiók következetesen bemutatják terrénumuk táncalkotóit. A Szabadi-portré is bizonyítot­ta, hogy a tehetséges, szerény alkotóegyéniség művei nem érdemtelenül nyerték el az el­ső díjakat a különböző feszti­válokon; a kompozíciók a táj és a magyar tánckultúra érté­kei közé tartoznak. A másik mű Molnár István Magyar Képeskönyv c. szvitje volt. Azt hiszem, hogy a szvit táncait külön-külön és együtt is szinte lejáratták a kis létszá­mú, technikailag képzetlen csoportok. Zenéje is okozott már kínos perceket a különféle nyirettyűkön való megszólalta­tással. Molnár István és Vavri­­necz Béla alkotása a SZOT együttes hivatásos táncosai­nak lábára, hivatásos zené­szeinek hangszeregyüttesére készült. Ezért látjuk mindenkor örömmel a képernyőn azt az előadást, amelyet Galambos Tibor hiteles betanításában a Néphadsereg Művészegyütte­sének, az OKISZ Erkel Ferenc Művészegyüttesének és a HVDSZ Bihari János együtte­sének táncosai mutattak be a BM Duna Művészegyüttes ki­bővített zenekarának kíséreté­re. A felvétel - művészi érté­kén túl - immár magyar tánc­történeti értéket is képvisel. A rögzítés Sós Anna szerkesz­tőt és Jászi Dezső rendezőt dicséri. A Szép magyar tánc sorozat darabjaival továbbra is számol a műsorszerkesztőség, néha azonban bosszantó módon, egyoldalúan. Például, ha van néhány perc műsoron kívül, biztos, hogy a Lőrincrévi pon­tozót látjuk az Állami Népi Együttes­­ egyébként nagyon jó előadásában. (Ha nem ezt, ak­kor Benkó Dániel penget a gi­tárján!) Nincs más is a fiókban ezekre a nem várt percekre? A televízió újságban viszont alaposan félretájékoztatták a nézőt Stoller Antal koreográ­fiájáról. A Sárpataki táncok he­lyett Sárospataki táncokat ír­tak. Még légvonalban is elég messze esnek egymástól, mert az egyik a Maros mentén, Erdélyben, a másik a Bodrog mentén fekvő helység. Tánc­­dialektus szempontjából pedig egészen más mozgásvilágot jelentenek. (Vigasztaló lehet, hogy Jászi Dezső nevét is el­keresztelték Jászai­ra?) Több figyelmet az újságban is! Kaptunk viszont hiteles nép­művészetet, Moldován Domo­kos Vankóné Dudás Juliról ké­szült filmjét. A leánya esküvő­jét megörökítő képsorokon Ju­­lika kedves lénye szinte elvon­ta a figyelmet a háttérben lát­ható forgatagos táncról, pedig ezeket a kockákat is érdemes figyelni. A januárban látottak közül szeretnék foglalkozni olyan adásokkal is, amelyek csak közvetve kapcsolódnak a szak­mánkhoz, de fontosak. Három vasárnap délelőtt nem tudtam elmozdulni a kép­ernyő elől, hiszen Kremsier Edit és Szabó Éva szerkesztők így provokáltak: Akarsz-e bo­hóc lenni? Erre csak igen!-nel lehet válaszolni. Ezt a filmet videón kellene minden táncos­nak otthon őriznie. Hiszen ho­gyan lehet anélkül színpadra lépni, hogy ne tudnánk, miként is született Pulcinella, Pierrot Janáöek-Kylian: Sinfonietta 9

Next