Tarsadalmi Szemle – 1933.

1. szám

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT SZERKESZTI • MADZSAR JÓZSEF DR. és SÁNDOR PÁL DR. Tartalom: Madzsar József, 1932. - Teles Miksé dr. : És „akasztófáravaló" Petőfi. — Molnár Erik : Bern­stein. - SZEMCE. Horvát£ J. : A Gömbös-kormány útja. — Garai János : Béke és filiika. — Palasovsk­y Ödön: A „lelkek válsága— Madzsar J.« Támo­gat­j­a-e a kapitalizmust a szociáldemo­krata párt ? - Ujöafőúr. - Pál­fai István : A marxizmus kopójából. - VIRÁGSZEM­CE. Danzinger Ferenc.: Bulgária. — A munkásmozgalom dokumentumai. (M. J.) - KÖNYVEK. Ujvári Imre : Meddig él­nek az állatok ? — He­meny­ik Zsigmond Vigyázat, Darap. — Ernst Otttvalá­­ Benn sle wissen, tras sle tuní Bodor József) MEGJELENIK ÉVENTE TÍZSZER. 1933. JANUÁR HÓ.- III. ÉVF. JTM GO fillér : JL. SZ.

Next