Tarsadalmi Szemle – 1948.

1. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Szerkesztőbizottság : FOGARASI BÉLA • GERŐ ERNŐ • LUKÁCS GYÖRGY­­ MÓD ALADÁR • MOLNÁR ERIK RÉVAI JÓZSEF-RUDAS LÁSZLÓ Főszerkesztő: FOGARASI BÉLA S. Sándor Pál: Az agrárkérdés 1848 előtt Leontyev A.: Az új demokrácia gazdasági alapjai Ádám György: A nemzetközi helyzet 1948 küszöbén Prenant M.: A darwinizmus kialakulása és jelentősége Fenyő Béla: A görög nép szabadságharca Kiss István: Palesztina felosztása Részletes tartalom a belső oldalon 1948 január III. ÉVF. 1. SZÁM • SZIKRA KIADÁS BUDAPEST • ÁRA 3 FORINT

Next