Telehír, 1994 (9. évfolyam, 5-8. szám)

1994-07-01 / 5-6. szám

két, 1993 júliusa óta készült vagy su­gárzott produkciót nevezhet. A Magyar Televízió az alábbi pro­dukciókat nevezte be a Balaton-fesztivál versenyprogramjába: Tévéjáték Felvidéki Judit: Pá, drágám! Sülyi Péter: Itt a Földön is Szórakoztató produkció Uborka (Szerkesztő: Szilágyi András) Pesti légionárius (Rendező: Bánki Iván) Kulturális dokumentum Novobáczky Sándor: Mesélő cég­táblák: Gerbeaud Forgách Péter: Egy úrinő notesza Aktuális dokumentum B. Révész László: Családsirató Wonke Rezső: Rekviem egy székely faluért Kísérleti mű El Eini Sonja: Haladok Rhönig Géza: Mrozek: Levélkék Kortárs zene Bekerítve (Rendező: Molnár György), Vil­ik (Rendező: Gém György) A SORSOLÁS A 2. Balaton-fesztiválra benevezett versenyfilmek vetítési sorrendjének sorsolása 1994. június 3-án, a Magyar Újságírók Országos Szövetségében történt. A 2. Balaton-fesztivál hat kategó­riájának versenyébe 71 produkciót ne­veztek a partner televíziók. Öt kategó­riába- tévéjáték, szórakoztató produkció, aktuális, illetve kulturális dokumen­tum, kísérleti mű - csak a kezdeménye­zéshez tartozó országok közszolgálati televíziói küldhették be versenyfilm­jeiket. A hatodik, a „kortárs zenei in­terpretációk” elnevezésű kategória ver­senyébe bármely televízió nevezhetett. A kategóriák és az egyes produkciók vetítési sorrendjét a tavaly bevált gya­korlattal megegyezően június 3-án, sor­solással állapították meg a közép-euró­pai országok Budapestre akkreditált, kulturális ügyekben illetékes diplo­matái. A sorsolás hitelességén köz­jegyző őrködött. A sorsoláson részt vett diploma­ták névsora: Cseh Köztársaság: Mi­­chal CERNY első titkár, Osztrák Köz­társaság: Frau May. Christa EINZL, az Osztrák Kulturális Intézet igazgató­­helyettese, Horvát Köztársaság: To­­mislav VUKOVIC tanácsos, Lengyel Köztársaság: Rafal WISNIEWSKI ta­nácsos, Olasz Köztársaság: Giuseppe MANICA kulturális attasé, Szlovák Köztársaság: Karol WLACHOVSKI tanácsos, Szlovén Köztársaság: Mili­­voj BUTINAR első titkár. Az előzsűrizésre benyújtott produkciók és a zsűri Az alkotók, illet­ve az osztályok és a stúdiók 121 művet nyújtottak be: 6 kortárs zenei, 3 szórakoztató produkciót, 8 kísérleti művet, 22 aktuális dokumentum- és 61 kulturális dokumentumfilmet, valamint 21 tévéjátékot. Az előzsűri munkájában részt vett: Rabaczky László, Benedek Katalin, Feledy Péter, Horváth Z. Gergely, Illés János, Ko­csis Sándor, Koltay Beáta, Marosi Gyula, Mihályfy Sándor, Molnár György, Peták Ist­ván, Szalai András és Schulze Éva. Ők dön­töttek az MTV nevezéseiről. Kortárs zene: Módos Péter: Bobby McFerrin, Gém György: Vik­ik, Fehér György: Concerto Ebraico, Fellegi Ádám: Mo­zart: Út a fény felé, Zilahy Tamás: Ady-dalok, Molnár György: Bekerítve Aktuális dokumentum: M. Nagy Ri­chard: Jelenetek a szobrok életéből II., Ocs­­kó Judit: Unokáink is látni fogják, Chicago 1993., Kiss Róbert: Iparkodók (Vállalkozók Galánta vidékén), Kiss Róbert: 600 éves kapcsolat, Kígyós Sándor: Örkény kétszer, Hoffmann György: A legújabb szerb ván­dorlás- Útra keltek, B. Révész László: Csa­ládsirató, Major Sándor: Szülőföldem, Illés Sándor, Darab Gyula: Enyém, tied, kié?, Da­rab Gyula: Hídmesterek, Rangos Katalin: Gyurcsok, a csoda, Rangos Katalin: Lenn, délen, Rangos Katalin: Magyarország ma (Ó utca), Csurgay Judit: Ilonka története, Csurgay Judit: Zsuzsa története, Czigány Zoltán: Beszélgetés Teleky Gemma grófnő­vel, Varga László: Csepeli lakossági fórum, Felvidéki Judit: És mi van? - Hősök, Wonke Rezső: Rekviem egy székely faluért (Duna tv), Wonke Rezső: Berlin... főváros (Duna tv), Kisfaludi András: Arckép sötét háttér­rel, Hortay László: A kéz nyomában Kulturális dokumentumfilm: Sós Má­ria: Európa színpadán, Veszprémi András: Társulatépítésről - Kijevi főiskolások, Orha Zoltán: Csízió - naptár, Orha Zoltán: Egy ég alatt, Major Sándor: Szülőföldem, Gerzson Pál, Csenterics Ágnes: Szülőföldem: Szász Endre, Székely Orsolya: A félkegyelmű - Szmoktunovszkij, Ráduly Margit: Örmény­­magyarok l-ll-lll., Ráduly Margit: Egy lendvai világpolgár, Ráduly Margit: Kapolcsi Művé­szeti Napok, Szakály István: Zarándokút l-ll., Sófalvi Melánia: A köröndi korongozó, Stangl Márta: Csudabogarak, Jancsó Miklós: Cigá­nyok húsvétja - Hodászon, Sütő Péter: Szentandrássy Imre ML, Rich Nóra: Von­zásban... Cs. Mendi Rózsa, Nordin Eszter: Senki sem próféta..., Nordin Eszter: Apám portája, Veress István: Szépteremtő Páll család Korondon, Kálmán János: Quodlibet (König Frigyes festő), Kálmán János: A ha­zatérő (Munkácsy: Golgota), Kálmán Já­nos: Új Atlantisz (Bari Árpád és festészete), Kálmán János: Élő halhatatlanok (Temp­lomépítők), Kálmán János: Magyar lányok Hamburgban, Kálmán János: Hol élünk?, Novobáczky Sándor: Mesélő cégtáblák: Gerbeaud, Novobáczky Sándor: Mesélő cégtáblák: New York, Novobáczky Sándor: Mesélő cégtáblák: Gellért, Antók Csaba: Mezítláb, Antók Csaba: A nagy küszöb, M. Nagy Richárd: Picassó(k) kalandjai: Epi­­gon, M. Nagy Richárd: Jelenetek a szobrok életéből IV., M. Nagy Richárd: Itt a F.I.S., Szemadám György: (H)arc­ képek, Rohonyi Gábor: Múzeumosdi­­ VI., Trebich Julian­na: Kőbe zárt fohászok, Kernács Gabi: El­rabolt műkincsek... I. voltak, Kisfaludi And­rás: Arcom folyó tükrében, Forgács Péter: Egy úrinő notesza (Privát Magyarország 8.), Bachmann Gábor: Megyik János, Gém György: Drezdai Zenei Ünnepi Játékok, Felvi­­déky Judit: Mestersége színész, Gábor Mik­lós, Halmy György: Sámánmese, Hollós Já­nos: Julius Caesar-bemutató a Katona József Színházban, Hollós János: Boszorkányok, Hollós János: I love you Budapest, Ferenczi Gábor: Az én Budapestem, Sütő Péter: Volt 5-ször egy kerestetik i­ll., Oláh Gábor: Zené­szek, Medgyesi Gabriella: Mediawave ’93. (Duna tv), Wonke Rezső: Csíksomlyói búcsú 1993 (Duna tv), Wonke Rezső: Látogatóban Cziffra Györgynél (Duna tv), Muhi András: Foglalkozása operatőr (Duna tv), Muhi And­rás: Közelképben az operatőr: Kottár Lajos (Duna tv), Muhi András: Közelképben az ope­ratőr: Máthé Tibor (Duna tv), Muhi András: Közelképben az operatőr: Kardos Sándor (Duna tv), Nagy József: A tanya, Nagy József: Tanya, föld, Jászai ikonfestő, Házi koncert, Regionális, Szabadkőműves, László János­­né: Családmesék, Szabó Márta: Dr. Iványi Béla, Domokos János: Függöny fel! Tévéjátékok: Kenyeres Gábor: Fegyen­­cek szabadságon, Fodor Ágnes: Valami más, Sülyi Péter: Itt a földön is, Kamondi Zoltán: A Gavallér és a szüzek, Mihályfi Sándor: Ábel a rengetegben, Horváth Z. Gergely: A kert, Zilahy Tamás: Mandulák, Wiegmann Alfréd: Hárman egy szobában, Márton István: El nem küldött levelek, Már­ton István: Operettka, Márton István: Ha­láltánc, Márton István: Egy kiállítás képei, Márton István: Striptease, Felvidéki Judit: Pá, drágám!, Felvidéki Judit: Oidipus király, Márton István: A profi, Grunwalski Ferenc: Utrius, Deák Krisztina: Árad a gazság, Kol­tay Beáta: Isten madárkái, Csányi Miklós: Vasárnapi séták, Szántó Erika: A félelem fokozatai Szórakoztató művek: Bánki Iván: A pesti légionárius, Bánki Iván: Topshow, Szilágyi András: Uborka Kísérleti művek: Szabados Tamás: Jelfák - Gyökérerő, Szabados Tamás: Jel­fák - Ösvényekből méretünk meg, Szaba­dos Tamás: Ez is Magyarország I., El Eini Sonja: Haladok, Pintér Gábor: Fehér arcok, Röhrig Géza: Mrozek: Levélkék, László Margit: Családmesék, A halál, Burleszk 25

Next