Természettudományi Közlöny 1871 (3. évfolyam, 19-28. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT L?2 akleto» KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE, SZERKESZTETTEK : jjENGYEL É­S a éi j-'eTROVITs jgi y u L A , HARMADIK KÖTET. SZÍNEZETT TÉRKÉP MELLÉKLETTEL ÉS A SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT FAMETSZE ( ÁBRÁVAL. Dr. BALASSA PÉTER ^ SZENTES­ ­-P EST, 1871. KHÓR ÉS WEIN KÖNYVNYOMDÁJA. A­z i­l y jí álmai.

Next