Természettudományi Közlöny 1878 (10. évfolyam, 101-112. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA 1 BUDAPEST, 1878. KHÓR ÉS WEIN KÖNYVNYOMDÁJA. TIZEDIK KÖTET.

Next