Természettudományi Közlöny 1881 (13. évfolyam, 137-148. füzet)

IV TARTALOMJEGYZÉK­ ködésének elméletéhez. 176. — Az óczeánok ezüstje. 177. — A vize vesztett nemes opálról. 190. — A petróleumról (2 ábrával). 252. és 294. — Egy barlang talaját képező guanóról. 398. — A horvátországi földrengé­sek. 432. CSILLAGTAN ÉS METEOROLÓGIA. Az üstökösökről (két kőnyomatú táblával). 97. — Csillagjóslás és az egészség. 165. — A csillagok színképeinek fotográfiája. 180. — A ködfol­tok szakaszos fényváltozásairól. 181. — Új üstökös. 181. — Az ó­gyallai csillagásztorony működéséről 1880-ik évben. 222. — Teljesen üres-e a világtér? 223. — „Szerény értekezés a csillagászatról." 227. — A meny­hőcsapás veszedelmének növekedéséről. 263. — A zivatarok statisztikájának érdekében. 277. és 356. — Tűzgolyó. 317. — Meteorolóigiai munkák. 318. — Az idei nagy üstökösről. (1881. b.) 4 ábrával. 331. — Kant mint termé­szettudós. 336. — A légnyomásról Közlönyünkben és a napi­lapokban közölt adatok közti különbség okáról. 358. — Még néhány szó az 1881. b. üstö­kösről. 387. — Az augusztus 28-iki vihar. 388. — Repülő spektrumok a Nap korongja szélén. 389. — A tüzes és a száraz mennykő magyarázata. 398. — Szétágazó villám. 517. — Láthatta-e Maupertuis az Oriont az északi fényben vérvörösnek? 518. — Meteorológiai és földmágnességi följegyzések a m. k. központi intézeten Budapesten az év minden hónapjáról, az egyes füzetek végén. EGÉSZSÉGTAN. A szénsav meghatározása a levegőben. 39. — A skrofulás gyerme­kek érdekében. 132. — Az állatok testében befecskendett sóoldatok felis­merése. 141. — A pneumatikus gyógymódról. 141. — Csillagjóslás és az egészség. 165. — A konkolyos lisztről. 181.­­— A fehér liszt tápláló értéke. 230. —­ A betegség-okozó baktériumokról (8 ábrával). 233. — A hús kon­zerválása. 314. — Az éjjel nyitott ablakok melletti alvásról. 356. — Művek az élelmi­szerek megvizsgálásáról. 398. — A védő­oltás fertőző betegségek ellen. 434. — A váltóláz okáról (1 ábrával). 441. — Egészség-és mentésügyi kiállítás Berlinben 1882-ben. 516. — A „vörös verejtékről." 515. — A bőrön talált penészgombáról. 515. — A lakások nyári klímájáról. 515. — Az idegek szabálytól eltérő alakjainak jelentőségéről. 516. ÉLETTAN. Az arczsintorításokról nehezebb munka közben. 36. — Az állatok tes­tébe befecskendett sóoldatok felismerése. 141. — Fogazatbeli különbségek az emberi nem főtípusainál. 159. — A zene befolyása a vérkeringésre. 182. — A fehérjék képződésének új elmélete. 183. — A betegség-okozó bakté­riumokról (8 ábrával). 233. — Erőművi megrázkódtatás befolyása a hasadék­gombák fejlődésére. 266. — Az őszülésről. 316. — A hebegésről. 317. — A hypnotizm­usról. 390. — A nyelés mechanismusa. 391.

Next