Természettudományi Közlöny 1898 (30. évfolyam, 341-352. füzet)

Juti«,­. Y ^dj TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. SZILY KÁLMÁN KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE : CSOPEY LÁSZLÓ ÉS PASZLAVSZKY JÓZSEF. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM llla'rew'sKrtani Intézetek Könyvtára Lelt. napló: W . sz_. _ csoport : ^ 7 szám. 341—352. FÜZET ÉS XI­V—XI.VIII. PÓTFÜZET SZEGEDI TUDOM.DJYEGYtfEM mini AMai fiai» ijj.M l^^iÁ rcszTdl/t Lelt. naptár-'ív/ Lsz. : csoport: \ szám. BUDAPEST: KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VII., Erzsébet-körút 1. szám, I. emelet.) HARMINCZADIK KÖTET, 158 RAJZZAL, 1898.

Next