Természettudományi Közlöny 1903 (35. évfolyam, 1-4. pótfüzet)

PÓTFÜZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE CSOPEY LÁSZLÓ ÉS PASZLAVSZKY JÓZSEF. LXIX—LXXIL PÓTFÜZET. 20 RAJZZAL. AZ 1903. ÉVI, XXXV. KÖTETHEZ. BUDAPEST: KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.) 1903.

Next