Természettudományi Közlöny 1910 (42. évfolyam, 97-100. pótfüzet)

PÓTFÜZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE GORKA SÁNDOR ÉS ILOSVAY LAJOS. XCVII.C. PÓTFÜZET. 86 RAJZZAL. AZ 1910. ÉVI, XLII. KÖTETHEZ. BUDAPEST: KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.) 1910.

Next