Természettudományi Közlöny 1914 (46. évfolyam, 113-116. pótfüzet)

PÓTFÜZETEK TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA 1888-BAN SZILY KÁLMÁN. ILOSVAY LAJOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE GORKA SÁNDOR ÉS NURICSÁN JÓZSEF. CXII.-CXVI. PÓTFÜZET, 41 KÉPPEL. AZ 1914. ÉVI, XLVI. KÖTETHEZ. BUDAPEST: KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy­ utcza 16. szám.) 1914..

Next