Tolnai Napló, 1954. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

1954-03-14 / 62. szám

8 bsmb-w ■ [UNK] [UNK] aK—rxm­i. _l ■^»»■mbw.ti^jí.i ........................... / RÁDIÓ-ICSOR ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: Kossuth­ rádió. 4.50: Hírek,Időjárásjelentés. — 5.30: A Szabad Nép mai vezércikke. — 6­00: Falurádió. — 6.30: Színházak és mo­zik műsora. — 6.45: A Szabad Nép mai ve­zércikke. — 7.00: Hírek, Időjárásjelentés .• 7.30: Naptár, műsorismertetés. — 10.00: Hírek. Időjárásjelentés. — 12.00: Hírek. Idő­járásjelentés. — 14.00: Időjárás- és vízállás­­jelentés — 17.00: Hírek. Időjárásjelentés­­— 20.00: Hírek. Időjárásjelentés. — 20.10: Mit hallunk holnap? •— 22.00: Hírek, idő­járásjelentés. — 24.00: Hírek. Időjárásjelen­tés. — 8.10: Műsorzárás Petőfi-rádió: 6.30: A kis­iskolások műsora. — 6.40: Torna. — 11.30: Műsorzárás. — 19.40: Sporthí­radó. — 23.00: Műsorzárás. Március 15­, hétfő KOSSUTH-RÁDIÓ 5.30: Vasárnapi sporteredmények és totó­­hírek. — 8.20: Zenekari muzsika. — 8.56: A Gyermekrádió műsora. — 10.10: Toki Hor­váth Gyula és zenekara játszik. — 10.30: Hangverseny óvodásoknak. — 11.00: Színes délelőtti muzsika. — 11.32: Magyar fúvósin­­dulók. — 12.10: Déli hangverseny. — 13.00: Magyar dalok. — 13.50: Fényes , Szabolcs operettjeiből. — 14.20: Úttörő híradó. — 14.45: Heti zenés kalendárium. — 15.35: A Magyar Rádió esztrádzenekara­ játszik. — 16.00: Ifjúsági fejtörő. — 16.25: Műsor az úttörők zenei szakköreinek. — 16.40: Vála­­­szolunk falusi hallgatóink kérdéseire. — 17.10: A 11 éves Einstein. Novobáczky Ká­­roly Kossuth-díjas egyetemi tanár előadása. — 17.25: Vidám népdalok. — 17.40: Petőfi Sándor versei és­ dalai.­­— 18.10: Kalos László verses, zenés összeállítása. — 19.00­• Jó munkáért — szép muzsikát. — 20.10: Teg­naptól — holnapig. Esti krónika. — 21.00: Szimfonikus hangverseny. — 22.10: Tíz perc külpolitika. — 22.20: Jani József és zen­e­ka­ra játszik. — 22.50: Petőfi napja előtt. Rész­let Hatvany Lajos könyvéből. — 23.00: Rész­let két népszerű operettből. PETŐFI-RÁDIÓ 6.00: Népdalok és népitáncok. — 6.50: Ke­­ringők. — 14.00: A Magyar Rádió Kisegyüt­tese játszik. — 14.40: Könnyű­zene. — 15.33: Bánhalmi György zongorázik. — 16.00: Revi­zor érkezett. Szatirikus jelenet. — 16.20: Népdalok Petőfi verseire. — 16.40: Zene­kari hangverseny. — 17.20: Ifjúsági műsor. — 17.40: Szív küldi szívnek szívesen. — 18.30: A Moszkvai Rádió összeállítása. — 19.00: Operarészletek. — 19.40: Sporthíradó. — 20.00: Szórakoztató zene. — 21.00: Elő­adás. — 31.10: Tánczene. — 211.00: A­badság eszméje az operaszínpadon. Március 16., kedd KOSSUTH-RÁDIÓ 8.20: Zenekari muzsika. — 9.40: Zenélő doboz. — 10.10: Szórakoztató zene. — 11.00: Fúvószenekari táncok. — 11.30: Népzene. — 12.15: Déli hangverseny. — 13.00: Dalok. 13.30: Balettzene. — 14.20: Hangverseny gyermekeknek. — 14.50: Ifj. Magyar­ Imre és zenekara játszik. — 15.15: Operarészle­tek. —­ 16.00: Gyermekrádió műsora. — 16.40: Válaszolunk falusi hallgatóink kérdé­­seire. — 17.10: Szív küldi szívnek szívesen. — 17.40: Magyar író bemutatása: Urbán Ernő. — 18.00: A magyar-szovjet barátság hónapja alkalmából köszöntő az üdülőknek. — 19.00: Hangos Újság. — 19.30: Tánczene. — 20.10: Mesejáték. 22.30: Hanglemezek. — 23.00: Mi történt a nagyvilágban? — 23.05: Beethoven-hangverseny. PETŐFI-RÁDIÓ 6.00: Népek dalai. — 6.50: Verbunkosok és csárdások. — 14.00: Délutáni hangverseny. — 15.00: A Magyar Rádió kisegyüttese ját­szik. — 15.38: Rachmaninov: A-moll prelú­dium. — 15.40: Első szerelem. Gribacsov el­beszélése. — 16.10: Operettrészletek. —■ 17.15: Beszélő atlasz. — 17.30: Vidám népi muzsika. — 18.00: Előadás. — 18.20: Liszt­­művek. — 18.30: A Moszkvai Rádió összeállí­tása. — 19.00: Egy falu — egy nóta. — 20.00: Tánczene. — 21.00: Operettrészletek. — 22.00: Népi muzsika. Március 17­, szerda KOSSUTH-RÁDIÓ 8.20: Zenekari muzsika. — 9.20: A Gyer­mekrádió műsora. — 9.40: Daltanulás. — 10.10: Olasz dalok. — 10.30: Óvodások mű­sora. — 11.00: Rácz Béla és zenekara ját­szik. — 11.30: Kemény­ őszi séta. Az ös­­­szekötő szöveget írta Dalos László. — 12.15: Hangos Ujság. — 12.45: Két rapszódia. —• 13.00: Fali Leó műveiből. — 14.20: Úttörő híradó. — 14.45: Népi együttesek hangver­senye. — 15.40: Könnyű szimfonikus zene. — 16.00: A Gyermekrádió műsora. — 16.40: Részlet Verdi operájából. — 17.10: Szív kül­di szívnek szívesen. — 17.40: A rádió leve­lekre válaszol. — 18.00: Ifjúsági műsor. — 18.30: A Magyar Rádió énekkara énekel. — 19.00: Mi újság a mezőgazdaságban? — 19.30: Jó munkáért — szép muzsikát! — 20.10: Szülőföldünk: Sopron. Varga Domonkos írá­sa. — 20.30: Nótacsokor. — 21.00: Ki mit szeret. — 21.30: Liszt műveiből. — 22.10: Trc poré külpolitika. — 22.98: S*ér»ko»Utá muzsika. — 22.40: Petőfi napja után. Rész* letek Hatvany Lajos könnyvéből. — 33.00: Híres előadóművészek műsorából. PETŐFI-RADÓ 6.00: Szórakoztató zene. — 6.50: Reggeli zene. — 14.00: A Magyar Rádió kisegyütte­se játszik. — 14.30: Hegedűmuzsika. — 14.50: Tíz perc tudomány. — 15.00: Operettrész­letek. — 15.40: Darázs Endre költeményei. — 16.00: Délutáni hangverseny. — 17.00: üzemi kórusok énekelnek. — 17.25: Előadás. — 17.40: Cigány románcok. — 18.04: Hang­lemez. — 18.30: A Moszkvai Rádió összeál­lítása. — 19.40: Sporthíradó. — 20.00: A magyar-szovjet barátság hónapja. — 22.55: Hanglemezek. Március 18., csütörtök KOSSUTH-RÁDIÓ 8.20: Zenekari muzsika. —­ 9.20: A Gyer­­mekrádió műsora. — 9.40: Gyermekzene. — 10.10: Wanda Landowska cimbalmozik. — 10.30: Lakatos Vince és­ zenekara játszik. — 11.00: Kamarazene. — 11.30: Cseh fúvós­együttesek műsorából. — 12.15: Déli hang­verseny. — 13.00: Ifjúsági kórusok. — 13.30: Magyar Rádió népi zenekara muzsikál. 14.20: A Rádió Gyermekújság műsora a kis­iskolásoknak. — 15.05: Hanglemezek. — 13.50: Előadás. — 15.45: A Gyermekrádió műsora. — 16.00: Szabad emberek. Részlet Halldor Laxness regényéből. — 16.30: Állami Népi Együttes műsora. — 16.40: Válaszolunk falusi hallgatóinknak kérdéseire. — 17.10: Ajándékműsor a MÁV Épületszerelő és Elő­regyártó üzemi v. dolgozóinak.­­ — 17.45: Előadás. — 18.00: Szív küldi szívnek szí­vesen. — 18.30: Rim­iszkij Korszakov művé­szete. — 19.00: Hangos Újság. — 19.30: Egy falu — egy nóta. — 20.10: Csillag. Kaza­­kevics regényének rádióváltozata. — 20.55: Tánczene. — 21.30: 800 millió . . . 22.20: Az Állami Hangversenyzenekar és a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik. — 23.25: Sosztakovics: Hét gyermekdarab. — 23.30: Esti muzsika. PETŐFI-RÁDIÓ 6.00: Népdalcsokor. — 6.50: Könnyű dal­lamok. — 14.00: Délutáni hangverseny. — 15.00: A Magyar Rádió kisegyüttese ját­szik. — 15.40: Operarészletek. — 16.30: A Gyermek rádió műsora. — 17.23: Előadás. — 17.43: Két magyar daljáték zenéjéből. — 18.30: A Moszkvai Rádió összeállítása. — 19.00: Zenekari hangverseny. — 19.40: Sport­híradó. — 20.00: Magyar dalok. — 20.13: De­­bussy-prelűdök. — 20.30: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 21.10: Tömörkény István elbeszélése. — 21.30: Tánczene. — 22.00: Filmzene-hangverseny. Március 11., péntek KOSSUTH-RÁDIÓ 6.20: Zenekari muzsika. — 9.20: Gyermek, rádió műsora. — 10.10: Hangszeres táncok. — 10.30: Óvodások műsora. — 10.50: Az okos Mackó. — 11.00: Népzene. 11.30: Illés Béla ,,Honfoglalás" c. regényének har­madik kötetéből részlet. — 12.15: Részletek Polgár: Blaháné c. dal játékából. — 12.42: Déli hangverseny. — 13.27: Jahn: Perpetum mobile. — 13.30: Népi táncok, népi dalla­mok. — 14.20: Úttörő híradó. —■ 14.45: Szó­rakoztató zene. — 15.10: Hanglemez. — 15.30: Zenekari művek. — 16.00: Orosz nyelvlecke.­— 16.20: Fiatalok sporthíradója. — 16.40: Válaszolunk falusi hallgatóink kér­déseire. — 17.10: Ajándékműsor. Tolnanéme­­di község dolgozóinak. — 17.45: Agrotechni­­kai * előadás. — 18.00: Tánczene. — 19.00: Szovjet versék és dalok a tavaszról. — 19.30: Jó munkáért — szép muzsikát! — 20.10: Tegnaptól — holnapig. Esti krónika. — 20.55: Operaszínpadaink műsorából. —• 22.10: Tíz perc külpolitika. — 20.20: Hazánk zenei életéből. — 23.20: Tánczene. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Fúvósindulók. — 6.50: Könnyű hangszerszólók. — 14.00: Magyar és szovjet operettek. — 17.00: Találkozás szovjet ven­dégeinkkel. — 17.30: Boda István és Lődi Ferenc költeményei. — 17.45: Operett-kettő­sök. — 19.10: Schnjmann-dalok. — 18.27: Glazunov: Keleti tánc. — 18.30: Előadás. — 18.50: Hanglemezek. — 19.10: A Moszkvai Rádió összeállítása. — 19.40: Sporthíradó. — 20.00: Szovjet tájak dalai. — 21.00: Tánc­zene. — 22.00: Rim­szkij-Korszakov és Mus­­­szorgszkij operáiból. Március 20., szombat KOSSUTH-RÁDIÓ 8.20: Zenekari muzsika. — 9.20: Úttörő híradó. — 9.45: A Gyermek rádió műsora. — 10.10: A Zeneművészeti Főiskola hallgatói­nak hangversenye. — 10.27: Vivaldi: Tavasz a Négy Évszak c. sorozatból. — 10.40: Fú­­vószene. — 11.00: Szimfonikus táncok. — 11.30: A Magyar Rádió népi zenekara ját­szik. — 12.15: Déli hangverseny. — 13.00: Dalok és hangszerszólók. — 13.30: A Pénz­­ügyőrzenekar játszik, vezényel Józsa Sán­dor. — 14.15: Új zenei újság. — 15.20: Szív küldi szívnek szívesen. — 15.50: Emile Ver- Laeren versei. — 16.15: Operettzene. — 16.40: Rádió a levelekre válaszol. — 17.10: Ajándékműsor a nagykanizsai Vörös Csillag tsz dolgozóinak. — 17.30: Szövetkezeti hír­adó. — 18.00: Egy falu — egy nóta. — 18.30: Hangot Újság. — 19.00: Szombat esti muasi­­fca. — 20.10: Jót nevettünk februérban. 20.20: Tánc éjfélig. PETŐFI-RÁDIÓ 6.00: Román népzene — 6.50: Operaré ®ü­letek. — 14.00: Bura Pál és zenekara ját­szik. — 14.35: Borodin-dalok. — 14.40: Dél­utáni hangverseny. — 15.20: Mindenki ope­rája. — 16.20: Előadás. — 16.40: A Szovjet Rádió kisegyüttese és Alekszandrov-kórus műsora. — 17.10: Előadás. — 17.20: Nevelők­nek és szülőknek. — 17.40: Tánczene. — 18.00: Látogatás Csehszlovákiában. — 18.30: Szív küldi szívnek szívesen. — 19.10: A Moszkvai Rádió összeállítása. — 19.40: Sport­híradó. — 20.00: Előadóművészeink hang­versenye. — 21.00: Magyar népi muzsika. — 22­00: Híres operarészletek. Március 21., vasárat KOSSUTH-RÁDIÓ 6.00—8.00-ig: Reggeli zene. — 7.30: Nap­tár. Színházak és mozik műsora. — 8.00: Hírek .Időjárásjelentés. Lapszemle. —• 8.15: Egy falu — egy nóta. — 9.00: Zenés fej­törő. — 10.00: Vasárnapi levél. — 1000: A Gyermekrádió műsora. — 11.00: Épülő szép hazánk. — 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. — 12.45: Hangverseny Rimszkij-Korszakov műveiből. — 14.15: Hanglemezek. — 14 45: Egy hét a külpolitikában. — 15.00: Verses, zenés szív küldi. — 15.50: Szabadság, sze­relem. A rádió irodalmi folyóirata. — 16.40: Helyszíni közvetítés a labdarúgómérkőzés­­ről. — 17.25: Tánczene. — 17.40: Kincses Kalendárium. — 18.40: Esti szórakoztató zene. — 19.30: Magyar népzene. — 20.10: Bálint elindul. Déry Tibor rádiódrámája. — 21.25: Hanglemez. — 22.10: Tánczene. — 23.00: Helyszíni közvetítés Budapest hang­­ verseny­te­rmeiből. PETŐFI­ RÁDIÓ 8­00: Reggeli zene. — 9.00: Falurádió. —­ 9.30: Miska bácsi lemezesládá­ja. — 10.10: Szórakoztató zenekari muzsika. — 11.00: Szovjet népek dalai. — 11.30: Népi Együtte­sek műsora. — 12.30: A világirodalom hu­mora. — 13.00: Hangverseny. — 14.00: Mű­­­vészlemezek. — 15.00: Tudományos fejtörő. — 15.20: Népi muzsika. — 16. 00: Magyar operákból. — 16.40: A Rádió Gyermekszín­házának műsora. — 17.20: Sólyom László két szatírája. — 17.40: Szórakoztató zene. —■ 18.35: Kamaraművek. — 19.10: A Moszkvai Rádió összeállítása. — 19.40: Tartós békéért népi demokráciáért c. lap ismertetése. — 19.55: Tánczene. — 20.40: Klasszikus operett­részletek. — 21.30: Hangverseny. — 22.00: Bach műveiből. \ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ■■■' 11 .......................— Milyen eredményeket várnak megyénk sportkedvelői a vasárnapi mérkőzéseken Hatalmas érdeklődés nyilvánult meg sport­rejtvényünk iránt. Csütörtök estig beérke­zett sportrejtvények száma meghaladja a 150-et, és ez a szám előreláthatólag vasár­nap délig a 200-at is eléri. A beérkezett­­ sportrejtvény­szelvényekből feldolgoztunk 100-at, hogy közölni tudjuk, hogy megyénk sportkedvelői milyen eredményeket vár­nak. Érdemes még megjegyezni, hogy 50 községből érkezett be sportrejtvény-szel­­vé­ny. A legtöbb Szekszárdról, Bonyhádról, Dombóvárról, Nagymányokról és Tolnáról érkezett. De ezenkívül kaptunk Kocsoláról, Györkönyből, Mucsiból, sőt még Keszthely­ről és Miskolcról is. Ez mind azt mutatja, hogy helyes volt a megyei TSB mellett mű­ködő ágit. prop. bizottsága kezdeményezése, amikor a sportrejtvény-pályázatot beindítot­ta. Az alábbiakban közöljük a már említett 100 szelvény beküldői milyen eredményeket várnak. 12. Tehát, mint a táblázat is mutatja nagyon megoszlanak a vélemények. A legbiztosabb­ra a Szekszárdi Dózsa—Dombóvári Postás mérkőzést várják, utána a Máza győzelmét várják 82-en Bátaszék felett. Az otthon ját­szó csapatok között az idegenbe utazó csa­patnál Simontornyát tartják legesélyesebb­nek, mert 100 szelvény közül 87 simontor­­nyai győzelmet, 8 döntetlent és csak 5 vár hőgyészi győzelmet. Érdekes még megfi­gyelni a Szekszárdi MTH—Bonyhádi Szpar­takusz kosárlabda mérkőzésre beérkezett szelvények tippelését is, ahol 43 szekszárdi, 415 bonyhádi és 12 döntetlent vár. Építők—Nagy­many­ok D. Lokomotiv—Sz. Petőfi Paks—Dunaföldvár Sz. Dózsa—D. Postás Tol­na—Bony­hád Hőgy­ész—Simon­tornya Máza—Bátaszék Sz. Dózsa—Bátaszék Sz. MTH—B. Szpartakusz Sz. Dózsa—Bátaszék 9 80 11 5? 19 24 26 37 37 94 3 4 57 24 19­­ 5 87 8 82 7 11 80 17 5 43 45 12 61 35 2. számú sportrejtvény a március 21-i mérkőzésekre: 1. Nagymányok—Sz. Dózsa (labdarúgómérkőzés) 6. Sz. Petőfi—Máza (labdarúgómérkőzés) 7. Bátaszék—Építők (labdarúgómérkőzés) 8. Sióagárd—Decs (járási labdarúgómérkőzés) 9. Szekszárdi VM.—Domb, Fáklya (női kosárlabda) □ CD CD CD CD 10. Tamási Petőfi—Szeksz. (férfi kosárlabda) MTSK: | .........­ Név: Lakcím: 2. D. Postás—Paks (labdarúgómérkőzés) 3. Dunaföldvár—Hőgyész (labdarúgómérkőzés) 4. Sim­vntornya—Bonyhád (labdarúgómérkőzés) 5. Tolna—D. Lokomotiv (labdarúgómérkőzés) □ CD LZU CD 'A sportkörök sürgősen kezdjék el MHK-vonalon is a komoly munkát Az 1954. évi MHK munkák gyakorlati vég­rehajtása, újabb feladatok elé állítják sport­köri vezetőségeinket, sportköri próbáztató bizottságainkat. Az elmúlt évben értünk el már jó eredményeket az 1952. évi MHK munkákkal szemben. Ezt bizonyítja az is, hogy az új jelvényesek vonalán évi ter­vünket 148 százalékra teljesítettük. Ezzel szemben hiányosság mutatkozik az ismétlő próbázások százalékos teljesítésénél, mert évi tervünket 82 százalékra teljesítet­ték sportköreink az 1953-as évben. Az elmúlt év tapasztalata az, hogy egyes részterüle­teken nehézségeket okozott, az MHK fej­lesztési terv megvalósítása sportköri veze­tőségeinknek. Ez abból adódott, hogy az illetékes járási, városi TSB-k nem tudták felmérni kellőképpen a lehetőségeket a sportkörökben. Hogy ezeket a hiányosságo­kat meg tudjuk szüntetni az 1954. évi MHK tervezéseket, teljes egészében sportköri ve­zetőségeink végezték el, így biztosítottnak látjuk az 1954. évi MHK fejlesztési terv megvalósítását. Ehhez szükséges még az, hogy a sportköri vezetőségeink tegyék a munkájuk alapjává az MHK testnevelési rendszert a sportköreiken belül. Melynek gyakorlati megvalósításához minden segít­séget biztosítunk a helyi TSB-ken keresz­tül. Az első és legfontosabb feladat az 1954-es évre, hogy kezdjék meg a jó idő beálltával a jelentkezőkkel az edzéseket, felkészülé­seket a­ próbák letételére. A sportköri mezei futóversenyeken ne csak az aktív verseny­zőket indítsák el a sportköri vezetők, Ivá­nom vonják be a falusi és üzemi fiatalok és dolgozók minél szélesebb tömegeit, hogy a­ jelentkezettek lehetőleg a versenyszerű­­ség keretében tehessék le a próbákat. Ezek­re a versenyekre kérjék a járási, városi ISB-től az MHK Ellenőrző Bizottságok se­gítségét, s így biztosítva lesz egyben az ellenőrző próbák letétele is. A sportköri MHK havi jelentésekben az OTSB MHK osztálya változásokat eszközölt az 1954-es évre, hogy az adminisztrációs munkákat csökkentse sportköri vezetősége­ink részére. A sportköri jelentéseket első alkalommal 1954. III. 30-i állapotnak meg­felelően április 3-ig kell, hogy megküld­jék sportköreink a helyileg illetékes járási, városi TSB-nek. A jelentésben szerepelhet a jelentkezők száma, továbbá a részpróbázók száma, abban az esetben, ha három prób­a­­számból teljes értékű­ próbát tett a jelentke­zett. Azok a próbázók, akik az elmúlt év­ben nem tettek teljes próbát, 1954-es évre jelenthetik, mint részpróbázót. De igyekez­zenek a hátralévő próbaszámokból minél rövidebb időn belül lepróbáztatni. Itt fi­gyelembe kell venni, hogy a személyi la­pon bejegyzett első sikeres próba napjától számított egy éven belül teljes próbát te­gyen a jelentkező, mert a jelvény kérésére csak ebben az esetben jogosult a sportkör vezetősége. A fenti feladatok szerint fogjanak a mun­kához sportköreink vezetősége, hogy az I. negyedévi munkájuk a tervszerű munkát Tolna megye „Asztalitenis­z-tízek“ bajnokságának értékelése Amilyen óriásit fejlődött az asztalitenisz­­sport férfi vonalon a megyében­ olyan mértékű hanyatlás tapasztalható női vona­lon. Ha számba vesszük megyei sportkörein­ket, megállapíthatjuk, hogy egy sportkör sincs, amely 4—5 versenyzőnél többel rendel­kezne. Az utánpótlás kérdése is nagyon rosszul áll női vonalon a megyében. Az asz­talitenisz tizek bajnokság mezőnyének meg­állapítása komoly problémát okozott a Tár­sadalmi Szövetségnek, mivel megyei sport­köreink játékos hiánnyal küzdenek. A jövőben a megyei asztalitenisz szakveze­tőknek feltétlen irányt kell venni a női asztalitenisz sport fejlesztésére.^ A női tizek-verseny alábbi értékelése a következő: Gacsályi Márta: Megérdemelten nyerte első tizek bajnokságát. Megyénk legszimpa­tikusabb versenyzője. Győzelmét rendkívüli nagy akaraterejének, szívósságának és küzdőszellemének köszönheti. A rendkívül szerény és sportszerű versenyzőt méltán ál­lítjuk példaképül a megye összes verseny­zői elé. Ferenczy Lajosné: Mint a meghívott vett részt a megyei tizek mezőnyében. Képzett versenyző, meglátszik rajta­, hogy budapes­ti mezőnyben versenyzik. Kiválóan üti a tenyerest. A verseny egyik esélyese volt. Dosztál Mária: Két éven keresztül a me­gye legjobb versenyzője volt Tavaly ti­zek-bajnok, megyei felnőtt bajnok és ifjú­sági bajnok is volt. Harmadik helyezése csalódást keltett. Megyénk legjobban ütő versenyzője. A jövőben feltétlen meg kell változnia, viselkedése nem a legsportsze­­rűbb. Regéczy Gabriella: Negyedik helyezése kellemes meglepetés. Több ,­nagyot­ meg­előzött, így például Heilert és Györkönyit is. Szorgalmas, szerény versenyző. Heller Teréz: Megyénk egyik legtehetsé­­gesbb versenyzője. Ötödik helyezése csaló­dást keltett. Balkezes, tenyeresei nagyere­­jűek, sajnos nem tud poénra játszani Az elmúlt év alatt nem láttunk tőle fejlődést.^ Györkönyi Márta­: Hatodik helyezése reá­lis, így is majdnem meglepetéssel szolgált Dosztál ellen. Sokat fejlődött egy év alatt. Marosi Mária: Nem tud versenyezni. Az asztaliteniszben a versenyzést külön meg kell tanulni, a játék maga nem elegendő. Labdát tartani és pontra játszani ő sem tud. Tamássy Gyuláné: Szépen fejlődött egy év alatt. Lelkiismeretes versenyző, dicsére­tére válik, hogy Rajcsányit megelőzte. Rajcsányi Mária: Ő az a versenyző, aki mindig ..beugrik“ a mezőnybe, ha nincs ki a létszám. Hogy úgy mondjuk nem­­,szakmabeli“. Tornászik, atlétizál, kosara­zik, röplabdázik, stb. Tgry az asztalitenisz csupán hatodrangú kérdés számára. Ennek dacára tehetséges versenyző, s ha csak az asztalitenisszel foglalkozna, komoly eredmé­nyekre volna képes. Nagy Mária és Ferencz Erzsébet: Mindkét versenyző még nem ütötte meg a színvona­lat, d­e a szorgalmas munka és a sportszerű élet következtében az élvonalba kerülhet­­nek. Kovács Lajos levelező­ versenyét Petró Margit nyerte meg, míg a fiúkét Szabó Károly. A négy gyakorlat után 21 pontot kellett szerezni, hogy emlék­lapot szerezhessenek. Minden induló fiú és lánypajtás elérte, sőt túlszárnyalta a kiírt szintet. A győztes Szabó Károly 38.05 pontot szer­zett. Keszthelyi László 33.35 pontot szerzett, ezután csak azt kérdezzük a Megyei Okta­tási Osztály testnevelési osztály előadójá­tól: miért halasztották el a megyei bajnok­ságot május hónapra?! Kár lenne, ha a baj­nokság elmaradna. Farkas István levelező Mind kedveltebb sportág lesz a kalapácsvetés is a megyében Az 1953. év legjobb atlétikai eredményei Utolsó értékelésünkben két klasszikus versenyszámnak: a gerelyhajítás és a kala­pácsvetés helyzetével foglalkozunk. Az egyikben fejlődés, a másikban visszaesés volt tapasztalható az elmúlt esztendőben. A gerelyhajításban bekövetkezett visszaesést némiképpen magyarázza az, hogy Lukács Budapestre távozván, közel 60 méteres do­bót vesztett el a megye s bár Zay kétség­kívül ebben a versenyszámban is klasszist jelentett, mégis sokat jelentett mind a leg­jobb eredmény, mind pedig az átlagok szempontjából a kettejük között mutatkozó közel 10 méteres differencia. Ezzel szemben igen örvendetes az, hogy kalapácsvetésben mind több volt­ az indulók száma. A kala­pácsvetést kétségkívül nagyban népszerűsí­tette a magyar kalapácsvetőknek a helsinki olimpián elért nagyszerű eredménye, vala­mint tipikus példáját láthatjuk annak, hogy egy versenyszámban elért kiugró eredmény magával ragadja az utánpótlás fejlődését. Zagra gondolunk itt, aki közel 15 méterrel j­­avította meg az előző évi legjobb megyei alapácsvető eredményt. Különösen Bony­­hádon foglalkoznak előszeretettel ezzel az igen sok ügyességet és testi erőt követelő versenyszámmal. A tavalyi legjobb ered­ményeket az alábbiakban tárjuk olvasóink elé: Gerelyhajítás; Kalapácsvetés: 1952: Zag, Bonyhádi VL. 29.96 — -------1953: Zag, Bonyhádi VL. 43.78 33.59 33.03 — 1. Zag László, Bonyhádi VL. 2. Schwartz Tibor, Bonyhádi VL. 3. Sass Tibor, Bonyhádi VL. 4. Strumperger István, Gyönki SK. 5. Mackovics István, Bátaszéki Lók. Zag László volt a legbiztosabb a me­zőnyben. Szépen fejlődött a szekszárdi Lu­kács is. paksi Hídvégi az előretörő paksi atléták képviselője. A bátaszéki Müller már nem az ifjúság képviselője. Ebben a ver­senyszámban is megmutatkozott, hogy a bonyhádi versenyzők milyen nagy mérték­­b­en törtek előre, és szinte teljesen kiszorí­tották a szekszárdiakat. A kalapácsvetés szinte teljesen bonyhádi versenyszám volt. Egyedül a bátaszéki Mackovics kísérletezett ezzel a sportággal. Az ő tehetségével nin­csen baj és éppen elég fiatal ahhoz, hogy ebben a sportágban is a megye legjobbjai közé küzdje fel magát. 43.78 35.13 27.86 26.85 25.47 1951: Lukács, Tamási 55.10 47.82 45.04 40.69 1952: Lukács, Tamási 57.20 51.80 49.41 44.71 1953: Zag, Bonyh. VL. 50.51 48.51 46.66 43.70 1. Zas, László, Bonyhádi VL. 50.51 2. Lukács István, Szekszárdi Bástya 47.32 3. Hidvédi György, Paksi Kinizsi 47.10 4. Végh Imre, Bonyhádi VL. 44.85 5. Törő Béla, Bonyhádi VL. 43.51 6. Miller László, Bátaszéki Lokomotiv 43.02 7. Tuba Zoltán, Bonyhádi VL. 41.78 8. Dömötör László, Szekszárdi Dózsa 40.56 9. Frei László, Szekszárdi Dózsa 59.68 10. Kővári József, Bonyhádi VL. 38.(V? Dombóvári sporthírek Sportköri tornászverseny a fiúiskolában Gerelyhajításban A dombóvári fiú- és leányiskola március 7-én, vasárnap délelőtt a fiúiskola tornater­mében tartotta sportköri tornászversenyét. A verseny keretében az előírt szabadgya­korlatát mutatta be a leányiskola torna­csapata. A szépen végzett gyakorlatot 8-7 ponttal értékelte a versenybíróság. A fiú­iskola tornacsapatának gyakorlata is jól sikerült, melyért 9.1 pontot kaptak. Ezután kezdődött az egyéni bajnokság. A lányok első számú műszabadgyakorlata Pet­ró Margit pajtásnak sikerült legjobban, de Péczeli Sári pajtás sem maradt sokkal mö­götte. A fiúk I. és 11. míí szabadgyakorlata különösen Szabó Károly és Szántó Béla paj­tásnak sikerült szépen, de a kis 11 éves Keszthelyi és Bukovszki pajtás is megmu­tatta tehetségét. A lányok szekr­ényugró gyakorlatai (L— II.) során Bujdosó Ilona, Kovács Csilla és Bernáth Hona is bizonyságot tett felkészült­ségéről. A fiúk szekrényugró gyakorlata során Somfalvi László, Tombor László, Sze­derkényi György, Lóránt Csaba, Nagy Sán­dor, Csehovszki János, Szabó Gellér, Bu­­basi József, Vörös Sándor és a fent említett •élkülözhetetlen az agitád­# 1954 MARCTTJ5 II P­á­r­t­h­ír­e­k Értesítjük a Párttörténet I. év­folyam propagandistáinak konferen­ciavezetőit, hogy részükre március 15-én délelőtt 9 órakor a Pártokta­tás Házában a VII. fejezetből konfe­renciát tartunk. * Értesítjük a Párttörténet II. év­folyam propagandistáit, hogy részük­re f. hó 16-án, délelőtt 9 órakor a Pártoktatás Házában konferenciát tartunk. * A Politikai Gazdaságtan I. és II. évfolyam propagandistái részére már­cius 17-én, délelőtt 9 órakor a Párt­oktatás Házában konferenciát tar­tunk. MDP. ÁGIT. PROP. OSZTÁLY Asztalitenisz Szekszárdi Nyomda— Tolna megyei FOSZÉRT V. 11.» Barátságos asztalitenisz mérkőzés. A Szekszárdi Nyomda dolgozói a FO­SZÉRT Vállalat dolgozóivá­ mérték vissza erejü­ket barátságos asztalitenisz mérkőzés keretében. A mérkőzést a Nyomda dolgozói 11:9 arányban nyerték meg. Részletes eredmények: Nyomda: Kertai 3, Füstös 3, Odepka 1, Szél 1, illetve Babits 4, Földre 2­, Szentgyörgyi 2. Páros: Kertai, Füstös—Babits, Endre 2:1. Odepka, Szél—Endre, Bukva 2:0 Füstös, Kertai—Szentgyörgyi, Bukva 2:0. Odepka, Szél—Babits, Endre 0:2. HIREH VASÁRNAP, MÁRCIUS 14 ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR 11/1. sz. Áll. gyógyszertár, NÉVNAP­­Matild. — IDŐ­JÁR­ÁS JELENTÉS: Várható időjárás vasárnap estig: — Továbbra is erősen felhős, párás idő. Több helyen kisebb eső. Mérsékelt délkeleti szél, a hőmérséklet alig változik. Várható hőmérsékleti érté­kek vasárnap reggel: 1—4, délben 9—12#fok között. — A fűtés alapjául szolgáló várható középhőmérséklet vasárnap négy fok felett lesz. MOZI Garay filmszínház. Március 12-től 17-ig 1 ŐRS A HEGYEKBEN című magyarul beszé­­lő, színes szovjet filmet mutatja be film­színházunk. Kezdések: vasár- és ünnepnap fél 4, fél 6 és fél 8 órakor* hétköznap: fél 6 és fél 8 órakor. TOLNAI NAPLÓ Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: KIRÁLY LÁSZLÓ A szerkesztőség és kiadóhivatal telefonszáma­ 20­10, 20­11 Szekszárd, Széchenyi­ utca 18. M. N. B. egyszámlaszám: 00.S78.065—38 Előfizetési díj: havi 11.— forint. Baranyamegyei Szikra Nyomda Pécs, Munkácsy Mihály­ utca 10 sz. TnUnn. O/V-Of

Next