Tolnai Világlapja, 1908. április-június (8. évfolyam, 15–27. szám)

1908-04-05 / 15. szám

Tolnai Világlapja SZFPIRODALMI KÉPFS HETILAP Előfizetési ára : A Házi Kincstár, Gyermekvilág és Aranyifiusáe mellékletekkel együtt negyed évre 4 kor., fél évre 8 kor. Szerk. és kiadóhivatal: Budapest. Dohánv-utcza 16. • A hirdetés milliméter-számítással történik, 1 hasáb 1 sor 20 fill. A Tolnai Világ-Lapjában megjelent czikkek és képek utánnyomása tilos. 15. szám. ¥111. évfolyam. Budapest, 1908 április 5. A hét eseményeiből Gyula város jóltevője. William Kohnishield, aid 30 évvel ezelőtt Gyuláról Amerikába költözött. Az egyszerű szegény gyulai fiu több mint százhatvan millió korona (40 millió dollár) vagyont szerzett. Kohnishield a mult hónap elején meghalt s egész vagyonát Gyula város lakosságára hagyta olyan formán, hogy minden Gyulán lakó lélek, korkülönbség nélkül egyenlő összeget, tehát körülbelül 8000 koronát kapjon. (Részletes felvilágosítást a 561. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék