Tolnai Világlapja, 1908. április-június (8. évfolyam, 15–27. szám)

1908-04-05 / 15. szám

Tolnai Világlapja 15. szám. 1111. évfolyam. Budapest, 1908 április 5. SZÉPIRODALMI KÉPES HETILAP Előfizetési ára : A Házi Kincstár, Gyermekvilág és Aranyifjuság mellékletekkel együtt negyed évre 4 kor., fél évre 8 kor. Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, Dohány-utcza 16. • A hirdetés milliméter-számítással történik, 1 hasáb­­­sor 20 fill. A Tolnai Világ­ Lapjában megjelent czikkek és képek utánnyomása tilos. A hét eseményeiből Gyula város jóltevője, William Rohisshield, aiol 30 évvel ezelőtt Gyuláról Amerikába költözött. Az egyszerű szegény gyulai fiú több mint százhatvan millió korona (40 millió dollár) vagyont szerzett. Kohnsshield a mult hónap elején meghalt s egész vagyonát Gyula város lakosságára hagyta olyan formán, hogy minden Gyulán lakó lélek, korkülönbség nélkül egyenlő összeget, tehát körülbelül 8000 koronát kapjon. (Részletes felvilágosítást a 561. oldalon.)

Next