Tolnai Világlapja, 1909. január-március (9. évfolyam, 1–13. szám)

TARTALOMJEGYZÉK. A czímek után következő számok az oldalt jelzik. A hét eseményeiből: A trónörökös Pusztaszeren 2 A prágai statárium 3 Hollandia és Venezuela háborúja 4 Steinheim­é regénye 5 A Pesti Hírlap harminczéves jubileuma 57 A Petőfi­ Társaság új tagjai 57 Vizváry Gyula meghalt 58 A vak gyermekek új palotája 59 Egy angol miniszter pályája 61 Nikita leánya 61 A török parlament megnyitása 61 Báró Splényi Ödön­­ 113 Szerbek karácsonya 113 A székesfehérvári merénylet 115 A balkáni bizottság a szultán előtt 118 A szic­iliai földrengés 118 Nordenszkjöld Budapesten 157 Joanovics György­­ 158 Szánkó-sport a Zugligetben 158 Venezuelai események 160 A török parlament megnyitása 161 Csodatevő János kronstadti püspök 161 A szicziliai földrengés borzalmai 163 A »Pesti Napló« hatvanéves jubileuma 197 Az ajkai bányakatasztrófa 197 A szerpentintáncz feltalálója 201 Titó szerecsen fejedelem Londonban 202 A szic­iliai földrengés 202 Stein Aurél dr. 203 Justh Gyula 245 Románia új miniszterelnöke 247 A Budapesti Korcsolyázó­ Egyesület ünnepe 247 Somoskeőy Géza 249 Dr. Lindenfeld Piroska 249 A berlini tánczbotrány 250 Feldiszített utcza Jokohamában 250 Humbert asszony angol konkurrense 250 A Rugby-labdarúgójáték 252 ősemberi koponyalelet 253 A török parlament megnyitása 255 Rudolf trónörökös emlékezete 293 Simay Gergely 295 Az újjászervezett török hadsereg 296 A bolgár király és családja 297 Id. Coquelin Constant­­ 298 A földrengés hazájából 299 Justh és dr. Weiszkirchner 341 Catulle Mendes 341 A nyomor tanyái 343 Montenegró és Dalmáczia határáról 344 Az angol király Berlinben 346 Bulgária külügyminisztere 347 Csalással vádolt spanyol tábornok 347 Szakácsnéból képviselő 348 Paganini hegedűje 348 A trónörökös St.­Moritzban 385 Az új osztrák kormány 386 Menelik négus és családja 389 A szultán kedvenc­ fia 389 Százhuszonöt éves bolgár asszony 390 Grófnőből utczai plakáthordozó 391 Kramil török nagyvezér bukása 392 Kossuth Ferencz Bécsben 433 Főherczegi családok gyermekei 434 Báró Kornfeld Zsigmond 435 Pauliné Markovics Ilka 436 A rixfordi repülőgép 438 A török kormányzat új tagjai 439 Duncan Izadora és párisi tanítványai 439 A legszebb franczia gyermek 439 Vladimir nagyherczeg 440 Witte gróf 440 Alfonz király Wright repülőgépén 441 A szerbiai események 481 Fellért Károly 481 Japán herczeg Budapesten 484 A szerbiai és montenegrói határszélről 485 Katonák mint skifutók 487 Európa két legfiatalabb uralkodója 488 Hősies orvos 488 A földgömb alakja 488 Az angol szüfrazsettek harcza 489 Az amerikai »éjjeli lovagok« 489 A nagyszerb hazaárulási per 529 A kétszáz éves ezred 531 A szerbiai események 532 M­ihalovics századost lefokozták 533 Az Egyesült­ Államok új elnöke 535 Zeppelin leánya 536 A porosz hadügyminiszter jubileuma 537 A perzsiai forradalom 537 A király a bécsi műcsarnokban 577 Háború 577 A szerb skupstina 580 Elpusztult híd 581 Orosz fogolyszállító pánczélozott gépkocsik 584 Burmester Willy 585 Románia halott érseke 585 Sven Hedin Budapesten 626 A szerbiai események 627 Bosznia új kormányzója 628 Kornfeld Zsigmond meghalt 628 Erkel Gyula­­ 629 Vasúti szerencsétlenség 629 A pétervári sakkverseny győztesei 631 Taft munkatársai 632 A franczia postássztrájk 632 Húsvét a kaszárnyában 677 Az új boszniai kormányzó fogadása 679 A német trónörökös a hobsleigben 680 A prágai »Graben« 681 Az Országos Gyermekvédő Liga 733 A baccarat áldozata 734 Nagy tűzvész Veszprémben 734 Az új orosz hadügyminiszter 737 Egy újkori Herkules 738 Automobil a mozgósítás szolgálatában 738 Az amerikai flotta hazaérkezése 740 Vilma, a németalföldiek királynője 741 Bárczy István 786 Náday Ferencz­­ 787 Benczúr Gyula 787 Képek Szerbiából 787 Zeppelin gróf újabb felszállása 791 Indus fakírok Steinheil sírjánál 792 Amerikai szépség 792 A perzsa sah húsvéti tevéje 793 Japán-indus szövetség 793 Véres ellenforradalom Törökországban 794 Mikszáth Kálmán jubileuma 833 Auguszta főherczegasszony 833 A Gyermeknapon buzgólkodó úrhölgyek 836 Szerzetesből — szolga 837 A törökországi ellenforradalom kudarcza 839 Ír katonák, szt. Patrik napja 842 A politikai háborúság békés képe 885 A hetvenéves román király 889 A bharatpurai maharadzsa 891 A nemzeti megerősödés dalnoka 890 Az újtörökök győzelme 893 Báró Kaas Ivor 933 A német császár Bécsben 993 Egyetemi ifjúság küldöttsége Lembergben 934 Katonáink visszaérkezése a boszniai határról 935 A törökországi események 937 A berlini kertészeti kiállítás 938 Nemzeti ünnepély Nizzában 940 Az amerikai zsüfrazsettek vezetőnője 941 Monarchiánk szövetkezése Japánnal 985 Beregi Oszkár 988 Az olasz király 989 Hírek Törökországból 990 Egy milliárdos sétalovaglása 992 A nőmozgalom reklámvilágából 993 Földrengés Portugáliában 994 Vilmos császár Bécsben 1033 A lőcsei fehér asszony 1033 Klug Nándor 1034 A szabadkai bérgyilkosság 1034 A Sunderland Budapesten 1037 Németalföld öröme 1038 Natália exkirályné 1039 Nő mint kormányzóhelyettes 1039 Új repülőgép 1039 Tízéves zongoraművész 1040 Az új rend Törökországban 1041 Az asperni csata századik évfordulója 1081 Budavár bevétele 1083 Haydn halálának századik évfordulója 1084 Gelléri Mór 1084 Verne Gyula szobra 1086 A berlini kínai követ 1087 Egy artista világkörüli útja 1087 Az olasz gépfegyver 1089 A Berlin-treptovi csillagvizsgáló 1090 Az amerikai Orth János 1135 Kétszázötven korona értékű ajándék 1136 Zeppelin újabb kudarcza 1137 Franczia újonczok 1138 A kínai császár temetése 1139 Asszony mint polgármester 1140 A párisi rendészeti klub vendégei 1140 Gyermekünnepély a háztetőn 1141 Szekérvonó vaddisznó 1142 Idomított csimpánz majmok 1142 Országos nagygyűlés 1189 Az országos állatkiállítás 1190 II. Viktor Emánuel óriási szobra 1191 Lindau Pál 1191 Menelik örökösei 1192 Jean D'Arc emlékezete 1192 Stösszel tábornok szabadulása 1194 Henrik herczeg automobil-turant 1236 A londoni suffragettek reklámjai 1242 A magentai emlékszobor 1240 Bikaviadorok tragédiája 1242 Délfrancziaországi földrengés 1243 Epsoni derby verseny 1240 Gyilkos orosz kém 1239 Szépirodalom: Abonyi Árpád : A kíváncsi hitves 1051 — Egy forradalmár 20 — A szent ember 446 — A mama beszél 701 Ady Endre : Egy új földesúr 407 Alba Nevis : Csata 226 P. Ábrahám Ernő : Az öreg Ványa sorsa 266­ Adorján Andor : Egy dandy története 595 Ambrus Zoltán : Egy milliomos regénye 757 Aubrey Bennett: Az arczkép 413 A régi Pest titkai 1163, 1216, 1263 Biró Lajos : Az Ítélet 315 — A bökkenő 1155 Bródy Sándor: Történet a cselédszobából 549 Cholnoky László : A Simoga-gyerek 83 — A tigris 416 — Igaza volt Jonathán urnák 953 — Halál előtt 1210 Cholnoky Viktor : A vezér szive 852 — Amand­ics Filippó kalandjai 1156 Alphonse Courlander­: Az utolsó sarj 269 Egó : A nőegyletben 76 Erdélyi Zoltán : Baba-történet 82 — Bál után 415 Eperjessy Károly: A bűn világa 597 Elin Ameen : Kiábrándulás 1249 Faragó Jenő : A móré fia 1206 Fényes Samu : Gavallér volt világéletében 131 — El Amerikába 604 — A szerelem koldusa 1009 Fehér Árpád : Hazafelé 179 — A külső 544, IV — Csók­intés 1150 Florid­e : A pillangó 87 — A csontváz 364 — Fenn a léghajóban 803 — Isten veled 1201 Gadányi Zoltán : Feltámadás 1225 Gerő Ödön : A czégér 28 — A­mit a nők nem tanulnak 603 — Leemanczipáczió 1250 Gegus Dániel: Az udvarias útitárs 313 — A szarvasbogáralakú melltt 699 — A betörő kedvese 1005 Garvay Andor : Jegor a kozák 309 — Újból tekintetes úrfi 849 — A gyilkos sziv 1259 Garai Ferencz : A kis kápolna története 698 — Szőke Magda 1050 Gaál Mózes : Lukács, az örmény 316 — Oláhok között 1010 Gömbösné Galamb Margit: Az utolsó óra 645 — Ész és szív 951 — Kiábrándulás 1054 Gullus : A vetélytársak 812 Guy de Teramond : A jegygyűrű története 1015 Hajdú Miklós : Tavaszi vőlegények 173 — Az ügyvéd úr készülődik 546

Next