Tolnai Világlapja, 1927. április-június (27. évfolyam, 15–27. szám)

1927-05-11 / 20. szám

Tolnai Világlapja A „megafon-kiabálók" és a modern filmrendezés Gilbert, a „Mikádó** és még néhány örökbecsű mft szerzője mondotta, amikor egyik munkáját dicsér­ték előtte: „Igen, megírtam, hogy levezekeljem álmaim és szenvedélyeim bűneit..." A modern film­rendező is ezt teszi — ha szabad ezt az összehason­lítást tenni — mert a „megafon-kiabálók" álmaik és szenvedélyeik bűneit vezeklik le egy-egy filmalko­tásban. A filmrendező — ha kézhez kapja a szövegkönyvet — legelőször elkezd gondolkozni és addig gondolkozik, tervez, számít, amíg végül az eredeti szövegkönyv­ből alig marad egyéb, mint a filmdarab témája. Ehhez azután ő maga készíti vagy készítteti el a filmszcenáriumot. A szerző csodálkozhat, méltatlankodhat vagy mér­gelődhet, de végül mindig be kell látnia, hogy a rendezőnek igaza volt akkor, amikor a kéziraton módosításokat eszközölt, új jeleneteket tett a fimbe és egy egész sor jele­netet eldobott. Az amerikai film­stúdiókban a világ minden részéből szár­mazó filmrendezők dolgoznak. Németek, franciák, angolok, magyarok és svédek töltenek be igen elő­kelő pozíciót a holly­woodi rendezői gár­dában. Viktor Seastrom Svédországból, Ben­­jamin Christianson, aki dán származású, Berlinből, Lubitsch Németországból, Bu­chowetzki és Toukr­jansky Oroszország­ból került Ameri­kába. Seastrom a színek mestere. Filmjei — természetesen átvitt értelemben — ezer színben pompáznak. Lubitsch arról ne­vezetes, hogy ő az egyetlen, aki száz százalékig ki tudja aknázni Ramon No­varro tehetségét. William Beduine a gyermekszereplőkkel tud kitűnően bánni, és rendezi különben Sally O'Neil film­jeit is. Reginald Barker a külső, illetve tájfel­vételek mestere, aki Amerikában is meg­keresi Svájcot vagy Spanyolországot, ha arra szüksége van. King Vidor a moz­galmas filmek rende­zésében elsőrangú szaktekintély és a Dimitri Buchowetzki Miksaili Vavitch, a­z arcát „rendezi" (M­Lee rendező a megafon segítségével ad utasításokat egy ifjú ezüst róka­filmsztárnak (Fanamet­ Valencia" egyik főszereplőjének (gem) Ahogyan Fritz Lang rendező képzelte el a „Metropolis" egyik jelenetét ... És ahogyan Brigitte Helm és Theodor von Loos megjátszották (Ufa) / 61

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék