Állami főgimnázium, Torda, 1917

jutalmazások. Intézetünkben az 1917—18 tanév végén a következő jutal­mak osztottak ki : Könyvjutalomban részesültek: Benczédi István, Borbély Samu és Telegdy Miklós I o. Tompa László, Gnädig Béla és Maxa János II o., Szegedy Péter és Bodoczi Károly IV. o. Sztán Traján, Tóth Béla és Vajna Vilmos V. o. Csekme Endre és Tóth Ferenc VI . tanulók. Mindannyian kiváló szorgalmukért és jó magaviseletükért. A rajzban tanúsított kiváló előmenetelükért könyvjutalomban részesültek: Benczédi István 1 o, Groszmann Ernő III Chirtop Zoszim IV o., Széll László V oszt. tanulók. Pénzjutalmat kaptak: Kádár János és Pápa János VII o. 20—20 koronát; György András V o. Rákolca Jenő és Groszmann Ernő III o. Páll Antal és Mászka György II o és Lénárd Miklós I. o. tanulók 10—10 koronát. A tanulók jutalmazásához hozzájárultak : Egyesült Kisegítő Takarékpénztár 60 K. Szódagyár 50 K. Cementgyár 50 kor Egerházy Lajos ref. lelkész ur 50 K. és végül Lőrinczy Géza tanár ur könyvadományával A nemesszivü adakozók fogadják a tanári testület és az ifjú­ság hálás köszönetét.

Next