Történelmi szemle, 2008 (50. évfolyam)

1. szám - MŰHELY - Germuska Pál: Kadhafi "fülei". Rádiófelderítő-berendezések gyártása Magyarországon, 1965-1985

MŰHELY GERMUSKA PÁL Kadhafi „fülei" Rádiófelderítő-berendezések gyártása Magyarországon, 1965-1985* 1V1 agyarországon katonai körökben köz­keletű az a legenda, amely szerint Moamer el-Kadhafi ezredes életét kizárólag a magyar gyártású rádiófelderítő-állomásoknak köszönheti. 1986 áprilisában az Amerikai Egyesült Államok egy gyors és váratlan légicsapással kívánta megölni a líbiai diktátort, anyahajóról indított vadászbombázók támadták a vezér szokásos lakóhelyét és munkahelyét. Állítólag a magyar gyártó cég karbantartó brigádja ép­pen a rádiófelderítő-berendezések időszaki felülvizsgálatát végezte, amikor észlel­te és megfejtette az amerikai támadók kommunikációját, és ők riasztották volna Kadhafit, aki így - lányával ellentétben - még időben el tudta hagyni a bunkert, és túlélte a bombázást. Bár a történet több elemének hitelességéhez kétség férhet, joggal adódik a kérdés, hogy egy közép-kelet-európai ország hogyan tudott ilyen felderítőeszközöket gyártani, és azok mit kerestek egy arab országban? E tanulmány - már csak terjedelmi okokból - sem bocsátkozhat az észak-af­rikai térséggel és Líbiával, illetve a szocialista-barát arab országokkal kiépített magyar diplomáciai és gazdasági kapcsolatok feltárásába-elemzésébe. Célja ehe­lyett az, hogy a hazai híradástechnikai ipar egy speciális vállalata révén adalé­kokkal szolgáljon az 1970-1980-as évek szocialista rendszerének megismerésé­hez.1 Közkeletű toposz, hogy a szovjet blokk országai technológiai szempontból ebben a két évtizedben szakadtak le (végképp) a fejlett világtól, mert nem tud­tak lépést tartani a számítástechnikai forradalom nyomán zajló változásokkal. A rádiófelderítő-berendezések gyártásának története ugyanakkor némileg árnyalja ezt a sablonos képet: bemutatja, hogy a magyar ipar milyen technológiai kihívá­sokkal szembesült, hogyan próbálta követni a nemzetközi trendeket, milyen erő­feszítések történtek a (katonai) kutatás-fejlesztés területén és milyen esélyei le­hettek egy közép-kelet-európai cégnek a fejlett technológiák piacán. * A kutatást az OTKA T 049 465. sz. pályázat támogatásával végeztem. 1 A hatályos titokvédelmi szabályozás (1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati ti­tokról) alapján az egykor szigorúan titkos iratok közül az 1980 előttiek szabadon kutathatóak. Ennél későbbi forrásokhoz akkor lehet hozzáférni, ha azokat - pl. egy vállalat felszámolása során - egyedi eljárással felülvizsgálták és visszaminősítették. Több fontos irategyüttes még ma sem áll rendelkezésre, így számos részlet nem tisztázható teljes mértékben. TÖRTÉNELMI SZEMLE L (2008)1:95-108

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék