Luczenbacher János (szerk.): Tudománytár 1838. Értekezések 4. kötet

WALTHERR LÁSZLÓ: Kalendáriomi magyar régiségek. [Tanulmány] [2. r.] 1838. Értekezések. 4. k. 2. füz. 275-294

278 Kalendáriomi magyar régiségek.­ got kezébe bocsátaná, 's a' dolgot csak azért sem halaszt­ja tovább , hogy az idö kinyilván, vetésnek minek visel­né gondját; azonban válaszát várja. Károlynénak , fele­­­ségével szolgálatját ajánlja. Maga a' levél eredetiről átvéve, igy hangzik: Kívül. „Generoso ac Egregio domino Mich­aeli Kaard­y etc. Domino et affini observandissimo A' levél fenálló fél iven irva, négy hasábra, azután is­mét egyszer összehajtva, és keresztül húzott hártyára tett veres viaszra nyomott pecséttel volt elzárva. JB­elül. „Generose ac Egregie domine et affinis obseruan­dissime Salutem, et Seruitiorum comen. Istenti­l kywa­nok keg. minden testy Lelky Jókai. k. megli adatny, magunk iol volnank de giermekynk giakorta betegesked­nek. Vram az. k. Leweletli wettern, kyt 21. Januar v. yrt apatibol, kiben kywannia erteny az en ala mene­semet Nagydara, azért minden okwetetlen ha Isten eges­segemeth aggyá, zent gergel papa nap eleot wy Ca­lendariom szerent oth alat lezek Nagydan, es ha. k„ az korra az penzel kezen lenne, az rozagot knek ke­zebe bochyatanam , az Wdnys ky nj'lik es k­­wetesnek mynek wyselneye gongyat, azért az. k. levelehez ke­pest thowab sem hallattom az dolgoth kegttu­l bizonios walazt warok. twggiam mihez magamat tartanom Tar­chia megh Isten. k. io egessegbe. Azzoniomnak az en attiamfia velem egetembe zolgolatiat aranlia. Datum ex Strechien 10. feb. 159­0 Servitor et affinis Nyersify­mpria, 61 f. 22. ered.

Next