Fejér György, Mokry Benjamin (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 1. évfolyam, 1817

1. szám

TUDOMÁNYOS G­YŰJ­TEMÉNY. 18­17­ ELSŐ KÖTET. A' Cs.-Kir. Felség' kegyes Engedelmével, p E s T E­gy. TRATTNER TAMÁS JÁNOS betűivel, és költségével.

Next