Fejér György, Mokry Benjamin (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 1. évfolyam, 1817

1. szám

„ A* Hazafinak egész valója, mindem érzeménnye, és gondo­lattya a' Haza 's Nemzet körül forogj 's azonnali fénnye, boldogsága, h­ire , neve egyetlen egy nagy tárgya, 's kí­vánsága éltének. A' mit tud, 's tehet, értelme, értéke, 's minden virtusa e' czélra van szentelve , szánva. Meg­vetve néz a­ népre, me­ly balul itél felőle vakságában, és még is javát munká­lja. " Kisfaludi, „ Hunyadi János "

Next