Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 11. évfolyam, 1827

3. szám - A.J. : A' Nyelvnek eredete, kifejlése, elágozása. 3-38

­( )­ a' magán és mássalhangzók között való szép pro­portio, a' szó' minden betű­jinek teljes kimondá­sa, a' magán-hangzóknak rendes egymásra követ­kezése , a' magyar nyelvnek férjíias és fellengző charactert adnak. Változtatásainak, hajtogatásinak * 's kaptsoltatásinak rendes törvényjeit tsak a' Sans­kritihez hasonlíthatni. Poetai mértékére nézve minden Európai nyelveket felülhaladván, a' gö­rög és deákéval vetélkedik. Dialectjei számosak, úgy hogy a' Magyarnak beszédjéből is észrevehe­ted , mellyik részéből legyen a' Hazának. — 3) Az Albaniaiak vagy Arnauták' (tulajdon nyelveken Skipatar vagy Skipitar) nyelve , hihető a­ hajdani Thraciabelieknek vagy Pelasgoknak maradéki; Dal­matiának déli részét, Albániát, Epirust és Mace­dóniát lakják. Nyelvek részint görög, deák, né­met és tót keverék, részint tulajdon,­­s minden másoktól különböző. Ennek szakadéka a' Clemen­tineké, nem tsak Syrmiumban a' Herkofcze és Ni­kincze falukban , hova 1737-ben jöttek , hanem Calabriában és Siciliában is, hová 1461-ben, mi­dőn a' Törökök az Albániai partokat elfoglalták , szaladtak. — L. Bisinger lap. B) A' Caucasus táji nyelvek , mellyek átaljá­ban Asianak éjszaki nyelveihez, főkép a' Samojedi dialectekhez hasonlók ; ide tartoznak : l) az Arme­nus (Örmény, vagy mint magok magokat nevezik táji) nyelv, kétféle ó és új ; amaz tiszta 's tulaj­don eredetű, még tsak mint tudósok' nyelve a' Klastromokban él, főkép az Etschmiazini Klas­tromban , hol nem tsak fő Papjok (Katholikos) la­kik , hanem szép könyvtárjok, nyomtató műhelyek és fő oskolájok vagyon; lemez Syrus, Chaldaeai Zsidó és Arabs keverék k dialectusokkal. — 2) A' Georgiai nyelv , (Gurgistan Grusiai a' lakosok­nál Ibéria) ez is tudósok vagy templombéli , és köznép' nyelvére oszlik, amaz noha igen paliéio-

Next