Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 11. évfolyam, 1827

1. szám - a' Redactió és a' Kiadó : Az 1826-dik esztendei Tudományos Gyűjtemény' XII. Kötetének áltnézése 's foglalatja, az azokban előadott tárgyaknak rendje szerint. 102-115

teszük inkább a' magunk' ranikájit, tsak hogy másokéi helyt nyerhessenek. Azon T. T. Uraknak 's Asszonyoknak a' kik a' Tudományos Gyűjtemény előmozdításában, ha­zai buzgóságtól vezéreltetvén, részt vettek, neveik betű-rend szerint háládatosságunknak jeléül ezen­­nel közöltetnek az Olvasó közönséggel: Ágoston János, Almássy (Zsadányi és Török Szent Miklósi) Ferentz, Balla Károly, Balajthy­ Jó­sef , Balogh (Almási) Pál, Baritz János , Bártfai László,Batsányi János, Bentzúr Jó­sef, Ber­senyi (Egyházas Ber­senyi) Dániel , Bessenyei György , Brankovits Károly , Bugát Pál , Csehy István , Csergheö Ferentz, Cseremiszky Miklós , Dianovsz­ky János, Dienes Imre, Egyed Antal, Érti Nep. János , Fabriczy Sámuel , Fárnek Dávid , Fejér György, Földváry (Földvári és Bernátfalvi) Fe­rentz, Földváry (Földvári és Bernátfalvi) Miklós, Goró (Agyag­falvi) Lajos, Gorové (Gáttáji) Lász­ló, Gozsdu Emánuel, Grynaeus Alajos, Guzmics­z Iszidor , Gyurikovits György, Hamulják Etelka, Hannák Fridrik , Hideg János , Hofner Jó­sef, Holéczy Mihály, Horkovits (Komjáti) Jó­sef, Horváth Elek , Horváth Endre , Oszterhueber Mo­ritz , Hrabovszky Dávid , Igaz Dániel, Illés (Edvi) Pál, Kalchbrenner Jó­sef, Kanya Pál, Kazay Ká­roly, Kiss (Nemes Apáthi) Sámuel, Kiss Károly, Kiss János (Superintendens) Kisfaludy (Kisfaludi) Károly, Kováts Jó­sef, Kováts Sámuel, Kalmár Jó­sef, Kölcsey Kölcsey Ferenc­ , Környei Jó­sef, Köteles Sámuel,Kossuth (Kossuthi) István, Meritzay Antal, Major Jó­sef, Nagy István , Nagy (Beregh­szász­) Pál, Német János , Ormándi István , Per­laky (Perlaki) Dávid, Podhratzky János, Prónay (Tóth Prónai és Blatniczai Báró) Kálmán , Polgár Incre , Róthkrepf Gábor , Rosen­thal Sámuel, Sár­váry Pál , Sebestyén Gábor , Schedl Ferenc­, Sebők

Next