Vörösmarty Mihály, Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 16. évfolyam, 1832

4. szám - -- : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájában megjelent új könyvek. 126-127

3dik Oldal. A* Magyar muzsika egyik Kedveltöje által emeltetett Szatthmárból MDCCCXXXI. 4dik Oldal. A' h­angművészi szép Mesterségnek rtségtiszteltetése. 5dik Oldal. Itt nyugszik a' maga idejjének Orfeussá; 6dik Oldal. Remek tetemek Isten veletek. " Közlötte Szatthmár Vármegyéből H­o­nn­an­ 3. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájában megjelent új könyvek.( 20) Névkönyv a­ Magyar Tudós Társaságról 10321. lap 48. 21)Hübner János Bi­bliabeli Szent Históriák (104) az Ifjúság számára. lap 496. 22) Adserta­e Jure Nat­urae, et Ecclesiastico­­ quae in l­eg. Scientiarum Universitate Hungarica Pesti­ensi pro consequendo Doctoris e Jure Ecclesiastico gradu nutu et auctoritate Magnifici Domini Praesidis et Incly­tae Facultatis Juridicae publice defendenda suscepit «Michael Maskovics , Archi-jDioeeesis Agriensis Presbyter et A­rch­ivari­us. nagy­vad rét. 23) Medendi M eth o du s Deriváns. Dissertatiö ínauguralis, quam annuente Inclyta Facultate Medica in Alma ac Celeberrima R. Sc. Úniversitate Hungariea ad gradum Doctoris Medicinae rite obtinendum publicae disquisitioni submittit Vincéntius Zomborcsevics Hunga­rus M< Theresiopolitanus. nagy 8ad réti

Next