Tükör, 1967. január-március (4. évfolyam, 1-13. szám)

1967-01-10 / 2. szám

21.35. Könyv és zene. Részleteket láthatnak a nézők a Magvető Könyvkiadó és az Országos Filharmónia közös estjéről. Mészöly Dezső beszél mű­fordítás-kötetéről, a Hadova-ciklusról, mely Villon tolvajnyelven írt verseit tar­talmazza. Villon és a többiek című mű­fordítás-kötetének verseiből Mezei Mária, Mensáros László és Bánffy György ad elő, Pergolesi két dalát és Delibes Susanne című dalát Agay Karola énekli. Gitáron Szendrey Karper László kisér, aki szólót is játszik. J. S. Bach Bourret-ját. 22.15: Tv-híradó — 2. kiadás 20.50: Piccolo a kiállításon. Francia rajzfilm. 21.00: Othello Gyulaházán. Tv-film (Képünk: Schweiz András) riadó, mélyen humánus írásaira még so­káig fogunk emlékezni. Az­­Othello Gyulaházán­ egy vidéki szí­­nészházaspár féltékenységi komédiája. Othello és Desdemona ugyanis nemcsak a színpadon, hanem a valóságban is há­zastársak. Minthogy a féltékenységre a valóságban is könnyű okot találni, az intrikus pályatársak elterjesztik a hírt. Othello valóban a felesége meggyilkolá­sára készül. .. A tv-film kísérőzenéjét Behár György szerezte, rendező: Zsurzs Éva. Főszerep­lők: Básti Lajos, Bilicsi Tivadar, Feleki Kamill, Töröcsik Mari és Schwetz András. 22.30: Tv-híradó — 2. kiadás 22.50: Jó éjszakát, felnőttek! Kon­zervatív konzerv krimi (Popeye) Gádor Béla 1956-ig a Ludas Matyi főszer­kesztője volt. Hat éve, hogy váratlanul meghalt, de sajátos fanyar, szívből fa­ CSÜTÖRTÖK 8.10—15.55: Iskola-tv. Földrajz (ált. isk. 5. oszt.): Az Északi Közép­­hegység mészkőhegységei. 9.00: Környezetismeret (ált. isk. 1. oszt.): A tél. 9.55: Magyar iroda­lom (ált. isk. 5. oszt.): Petőfi Sán­dor: János vitéz I. A műsort ve­zeti: Berek Katalin. Közreműkö­dők: az Állami Bábszínház mű­vészei. 10.26: A filozófia doktora. Magyarul beszélő jugoszláv film (ism.) (16 éven felülieknek) 11.50: Utazás jegy nélkül. Bibi-Ha­­num nyomában (ism.) 12.20: Mi történt azóta? Riportfilm (ism.) 13.40: Földrajz (ism.) 14.30: Környe­zetismeret (ism.) 15.25: Magyar irodalom (ism.) 17.25: Hétmérföldes kamera. Úttö­­rőhíradó (ism.) 17.40: Mezőgazdasági szakfilmsoro­zat. 1. Szarvasmarha utódellen­őrzés. 2. A száj és körömfájás megelőzése. 18.10: Hírek . 18.15: Zseb­ tévé 18.45: Telesport 19.10: Kapcsoljuk ... 19.40: A világ térképe előtt 19.50: Esti mese 20.00: Tv-híradó 20.20: Harapófogóban. Magyarul be­szélő olasz film (14 éven felüliek­nek) (Képünk: Jelenet a film­ből) A film cselekménye a II. világháborúba nyúlik vissza. Hőse megszökik a katona­ságtól, egy halottnak vélt katona iratai­val. Ez később zsarolja őt . . . 21.35: Zenei Figyelő. A TV zenei új­sága. Részletek a Kodály Zoltán születésnapján rendezett ünnepi hangversenyről. — Fe­­rencsik János hatvanéves. — Látogatás a 15 éves Quarton Hanglemezgyár stúdió­jában. — Tardos Béla: Laura című víg­operájának bemutatója Debrecenben. — A Tannhäuser felújításának előkészületei az Operában. 22.15: Tv-hiradó — 2. kiadás PÉNTEK 8.05—14.50: Iskola-tv. Matematika (ált isk. 8. oszt.) 9.00: Élővilág (ál.t. isk. 5. oszt.): A szarvasmarha haszna, fajtái, gondozása. 9.30: A Televízió politikai tanfolyama. A nemzetközi helyzet (ism.) 10.15: Harapófogóban. Magyarul be­szélő olasz film (ism.) (14 éven felülieknek) 11.30: Telesport (ism.) 11.45: Princ, a katona. Az idegenlé­gió. Tv-filmsorozat VI. rész (ism.) (14 éven felülieknek) 13.35: Matematika (ism.) 14.30: Élő­világ (ism.) 19.00: A Televízió politikai tanfolya­ma. A harmadik ötéves terv. 19.45: Pedagógusok fóruma SZOMBAT 17.00: Otthon 1967. A TV kisfilmje. Riporter: Fekete György 17.15: Nem te vagy. Francia kisjá­tékjaim. 17.35: Hírek 17.40: A TV Ifjúsági Táncklubja 18.25: A Minisztertanács megtárgyal­ta... 18.35: Találkozás az ősemberrel 1. A jégkorszak. Dr. Benedek István előadása «Mélységes mély a múltnak kútja« — írja Thomas Mann a József-trilógia első mondatában. Hogy milyen mély, s hogy ebben a mélységben mennyi helyet foglal el az emberiség története, alig tudjuk felfogni. Benedek István új sorozatának első adásában ezt próbálja érzékeltetni az idő­órán, melyen több százezer évet mér a percmutató. Az utolsó pillanatokban találkozunk ősünkkel, megtudjuk, hogyan élt, mit evett, mitől félt, s hogy milyen szerepet játszott ember­ voltának kialaku­lásában a tűz és a halál megismerése. 19.05: A TV jelenti. Aktuális riport­műsor. 19.50: Esti mese 20.00: Tv-híradó 20.20: Princ, a katona. Jutalomsza­badság. Tv-filmsorozat VIII. rész (14 éven felülieknek) Írta: Örsi Ferenc. Dramaturg: Deme Gábor. Zene: Vujicsics Tihamér. Opera­tőr:­­Mezei István. Rendezte: Fe­jér Tamás. (Képünkön: Moór Ma­rianne, Mendelényi Vilmos és Felföldi Anikó) VASÁRNAP 9.00: Iskola-tv. Fizika (középisk. II. oszt.). A dinamika alaptörvénye 9.30: Angol nyelv (középisk. III—IV. oszt.). Walter novellát ír 9.46: Zseb-tévé (Az I. 12-i adás ism.) 10.15: Támadás a király ellen. Sakk­tanfolyam gyerekeknek 10.35: Gyermekdalt keresünk. Az In­tervízió műsora Prágából, képfel­vételről. 11.25: BVSC—FTC bajnoki jégko­rong-mérkőzés. 14.45: Konzervatív konzerv krimi (Popeye) 14.50: A Magyar Hirdető műsora 15.00: Mezőgazdasági szakfilmsoro­zat (ism.) 15.30: Kukkantó. Közreműködik: Ha­­cser Józsa, Káló Flórián 16.10: Tabi László: Egy pár papucs. Tv-játék (ism.) Rendező: Zsurzs Éva. Szereplők: Balázs Samu, Szakács Sándor, Bara Margit, Kállai Ferenc, Simon Zsuzsa, Bé­res Ilona, Bulla Elma, Gyenge Árpád, Tábori Nóra, Fonyó Jó­zsef, Csurka László, Siménfalvy Sándor, Lelkes Ágnes. (Képünk: Balázs Samu és Béres Hana.) Tabi László szatírájának színtere egy hi­vatal, ahol az emberek mindennel foglal­­koznak, csak a munkájukkal nem. Külö­nös igyekezettel turkálnak egymás ma­gánéletébe, amelyből ez esetben is bo­nyodalom keletkezik. Hivatali főnöküket összeboronálják a fiatal gépírónővel, akit ezért másik osztályra helyeznek át. He­lyére egy idősebb nő kerül . . . 17.10: Egy világbirodalom vége. Do­kumentumfilm. 17.35: Szavak, csodálatos szavak. Társasjáték a magyar nyelv téma­köréből 18.55: Mirjam Makeba Show (II. rész) Az afrikai Xosa-törzsből származó éne­kesnőt Harry Belafonte fedezte fel és tá­mogatta együttesének szervezésében. Ma­keba különös, egyéni előadóművész, hangja — a kedves, lebegő gyámoltalan­ságtól a mély, telt zengésig — meggyőző, nagy skálájú. Az együttes néger tánco­kat, blues-okat, filmdalokat mutat be. 19.25: Ivanhoe. II. rész (képünk) Da­­nella esküvője ... 19.50: Esti mese 20.00: Tv-híradó 20.20: Sporthírek 20.30: Kapcsoljuk a Vidám Színpa­dot... A Televízió szilveszteri műsorának ismétlése. (Képünk: Horváth Tivadar) kb. 22.30: Tv-híradó — 2. kiadás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék