Új Tükör, 1981. július-szeptember (18. évfolyam, 27-39. szám)

1981-07-19 / 29. szám

A rádió műsora 1981. JÚLIUS 20-26. HÉTFŐ • KOSSUTH: 9.00 : A hét zeneműve. 10.05: Nyitnikék. 10.35: Indulók, táncok fúvószenekarra. 11.42: Abel a rengetegben. 12.35 : Válaszolunk hallgatóinknak. 12.50: Zenei érde­kességek az elmúlt hét műsorá­ból. 15.10: Bemutatjuk új felvéte­leinket. 15.28: Világablak. 17.10: Bartók-művek. 20.05: Aranyleme­zek — 1968. 22.30: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót — Esti hangverseny. Két fiatal művész hangversenyét hallhatjuk a 22-es stúdióból. Pó­­ka Eszter operaénekes eddig vi­déki társulatnál énekelt, a jövő évadtól a Magyar Állami Opera­ház tagja. Testvére, Fóka Balázs már évek óta itt magánénekes. Póka Eszter műsorában dalokat ad elő, hiszen egy operaénekes pályájának ez is szerves része és jó iskolája. Schubert: Nyugtalan szerelem, Gounod: Ave Maria és Mahler: Gyermekgyászdalok cí­mű ciklusát énekli. Némethy Attila nemrég végezte el a Zeneakadémiát, de már el­ismert művész. Két kedvenc ze­neszerzőjétől választott műsorá­ban. Chopin, c-moll noktürnjét és g-moll balladáját, valamint Debussy Hat prelűdjét adja elő. 23.30: Delly Rózsi és Bartha Al­fonz operaáriákat énekel. 0.10: Dőry József nótákat énekel. • PETŐFI: 9.00: Slágermúzeum. 10.00: Zene­délelőtt. 11.33: Részletek Presser Gábor zenés játékaiból. 12.00 : Lakatos Lajos cimbalmozik. Oláh Kálmán népi zenekara játszik. 12.38: Tánczenei koktél. 13.25: Judy Garland és Bing Crosby filmdalokat énekel. 14.00 : Kettő­től ötig... 17.30: ötödik sebes­ség. 18.33 : Nosztalgia­ hullám. 1923: Színes népi muzsika. 21.03: 30 éves a Rádiószínház. 21.53: Operettrészletek. 23.15: A dzsessz a 70-es években. 1­3. MŰSOR: 9.00: Joan Sutherland operaáriá­kat énekel. 9.40: A Bécsi Oktett felvételeiből. 11.05: Zenekari mu­zsika. 12.50: Zsebrádiószínház. 13.27: Az 1980. évi frankfurti dzsesszfesztivál felvételeiből 14.00: A Pikk Dáma. 15.00: Kap­csoljuk a 22-es stúdiót. 16.00: Chopin : e-moll zongoraverseny. 16.30: Harminc perc beat. 17.00: Kórushangversenyek. 17.45: Zseb­rádiószínház. 19.05 : Beethoven­­művek. 20.53 : Operaművész leme­­zek. 21.44: Új Bach-lemezeinkből. KEDD • KOSSUTH. 10.05: Iskolák — őrsök — bará­tok. 10.35: Kamarazene. 11.41: Abel a rengetegben. 12.35 : Tör­vénykönyv. 12.50: Daloló, muzsi­káló tájak. 13.10: Ránk­ György: Cirkusz. 13.51: Ifjúsági dalok. 14.07: Kárpáti rapszódia. 15.10: Gyurkovics Mária és Sárdy Já­nos operettfelvételeiből. 16.05 : Nótacsokor. 17.32: Gesualdo-mad­­rigálok. 17.45: A Szabó család. 19.15: Wagner-művek. 20.00: Von­zások és változások. 20.30 : Mo­­zart-művek. 21.05: A századelő irodalmának hetei. 22.30: Nagy siker volt 1­0.10: Heiligh Gábor táncdalaiból. • PETŐFI: 10.00: Zenedélelőtt. 12.25: Gyer­mekek könyvespolca. 12.33: Me­lódiakoktél. 14.00: Operaslágerek. 14.35: Tánczenei koktél. 16.33: Csúcsforgalom. 18.00: Tip-top pa­rádé. 18.33: A Váci KISZ-kórus énekel. 18.53: Gramofonalbum. 19.33: Csak fiataloknak! 20.33: Rengeteg pénz. 20.56: Palló Imre nótákat énekel. 21.22: A Rádió Dalszínházának Offenbach-ciklu­­sa. • 3. MŰSOR: 9.45: Moniuszko: Halka. 12.32: Schubert: I. szimfónia. 13.27 : Marek Drewnowski zongorázik. 13.55: Enrico Rava kvartettje ját­szik. 14.30: A Londoni szimfoni­kus zenekar. 15.57 : Labirintus. 16.12: Bach-művek. 17.30: Har­minc perc alatt a Föld körül. 19.05: Parasztok. 19.40: Lazar Berman zongorázik. 20.30 : Kül­földi táncdalok. 21.11: Híres elő­adóművészek felvételeiből. SZERDA • KOSSUTH. 10.05: Sirius kapitány veszélyben. 10.50: Koncertfúvószene. 11.02: Romantikus muzsika. 12.55: Ope­raslágerek. 13.25: Dzsesszmeló­­diák. 14.10: Kárpáti rapszódia. 15.10: Haydn: D-dúr szimfónia. 15.38: Lengyel népdalok és tán­cok. 16.10: Kritikusok fóruma. 16.20: Bemutatjuk új felvételein­ket. 16.50: Filmzene. 17.37: A BM Duna Művészegyüttese. 20.25: Vi­lághírű zongoraművészek. 21.36 : Régi híres énekesek műsorából 22.30: Csenki Imre madrigálokat vezényel. 23.07: A Lipcsei Rádió szimfonikus zenekarának hang­versenye. 0.10: Szörényi Szabolcs táncdalaiból. • PETŐFI. 10.00: Zenedélelőtt. 12.03: Ének­szóval, muzsikával. 12.33: Tánc­zenei koktél. 12.10: Labirintus. 14.35: Slágermúzeum. 15.41: Hege­dűs a háztetőn. 16.40: Fiatalok­nak. 17.30: ötödik sebesség. 19.25: Bojtár László népdalfeldolgozá­saiból. 19.45: A beat kedvelőinek. 2033 : Kiváncsiak Klubja. 21.23: Fehér Sándor népi zenekara. 21.43: A Rádió Dalszínháza. 23.15: Lengyel dzsesszpanoráma. •­3. MŰSOR: 10.09: Magyar művészek opera­felvételeiből. 11.30: A Beatles együttes összes felvételei. 12.00 : Zenekari muzsika. 13.27: A Juil­­liard vonósnégyes. 14.49 : Dalla­piccola: Odüsszeusz. 17.00: A ze­neirodalom remekműveiből. 18.07: Dietrich Fischer-Diskeau Schu­­mann-felvételei. 19.05: Nagy si­ker volt! 20.30: Töltsön egy órát kedvenceivel. 22.00: Magyar zene­szerzők. CSÜTÖRTÖK • KOSSUTH. 10.05: Sirius kapitány veszélyben. 10.35: Zenés játékokból. 11.05: Schumann: Spanyol szerelmi da­lok. 11.40: Abel a rengetegben. 12.45: Zenemúzeum. 13.58: Kárpá­ti rapszódia. 15.30: Mindenki könyvtára. 16.13: A Délutáni Rádiószínház bemutatója. 17.32 : A St. Martin-in-the-Fields-i ka­marazenekar. 19.15: Apát keresek — Szent­­mihályi Szabó Péter hangjátéka az Ifjúsági Rádió műsorában hangzik el. Egy kislány a fősze­replője, akinek nincsen édes­apja, de nagyon vágyik rá. Az ő szemszögén át látjuk a családot, az iskolát, szű­kebb és tágabb környezetét. 19.59: Svéd Sándor emlékezetes szerepel. 20.37: Népzenei Hangos Újság. 21.17 : Kalmár Magda ope­rettdalokat énekel. 22.30: Kadosa Pál: III. vonósnégyes. 23.13: Év­századok mesterművei. 01.0 : Dzsesszf­elvételeinkből. • PETŐFI. 10.00: Zenedélelőtt. 11.33: Csak fiataloknak ! 12.33: Mezők, falvak éneke. 13.30: Lóránd István gyer­mekmuzsikájából. 16.35: Időseb­bek hullámhosszán. 17.30: Húszas stúdió. 18.33: Halló Pozsony — Halló Budapest! 19.24: Nóták. 19.55: Slágerlista. 22.15: A tegnap slágereiből. 23.15: Népi muzsika. 1­3. MŰSOR: 9.28: Magyar kamarazene. 9.50: Balettzene. 11.05: A Bécsi Con­­centus musicus kamarazenekar. 11.45: Kováts Kolos operaáriákat énekel. 13.07: A rock and roll csillagai. 14.06: Beethoven-felvé­­telek. 15.00: Operaegyüttesek. 16.00: Zenei Lexikon. 16.55: Pop­zene sztereóban. 18.19 : Dietrich Fischer-Dieskau Schumann-­f­el­véte­lei. 19.05: Otto Klemperer ve­zényel. 20.30 : Dzsesszfelvételek­­ből. 20.51: Monteverdi: Vespro della beata Vergine. PÉNTEK • KOSSUTH. 8.35: Nóták. 9.14: Az elszabadult nyár. 9.53 : Lottósorsolás. 10.05 : Sirius kapitány veszélyben. 10.40: Fúvószene. 11.00: Gondolat. 11.45: Suppé: Boccaccio. 12.35: Francia muzsika. 13.36: Kóruspódium. 13.57: Kárpáti rapszódia. 14.44: Magyarán szólva . . . 15.10 : Két dalciklus. 15.33: Békeffy Sarolta és Tekeres Sándor népdalokat énekel. 17.38: Carlo Bergonzi Verdi-áriákat énekel. 19.15: 30 éves a Rádiószínház. 20.33: Or­szágtérkép hangjegyekből. 22.30 : Nagy mesterek — Világhírű elő­adóművészek. 0.10 : Melódiakok­tél. • PETŐFI. 10.00: Zenedélelőtt. 11.45: Tánc­zenei koktél. 12.38: Nótamuzsika. 13.15: Gyermekrádió. 14.00: Jó utat! 14.45: A beat kedvelőinek. 15.30: Könyvről könyvért. 15.45: Rivaldafényben. 17.30: Ötödik se­besség. 18.33 : Újdonságainkból. 20.00: Félóra népzene. 20.33: Iránytű. 21.35: Zenés beszélge­tés. 22.35: Népdalok. 23.15: Köny­­nyűzene. •­3. MŰSOR: 9.00 : A Svéd Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye. 11.05: Romantikus kamarazene. 13.12: A Styx együttes. 13.47 : Hamlet. 14.20: Barokk zene. 16.39: Tip­top parádé. 17.09: Sztravinszkij­­művek. 19.05: Hangfelvételek fel­sőfokon. 20.03: Ifjúsági Rádió. 20.38: Pelléas és Mélisande. SZOMBAT • KOSSUTH. 10.10: A Berlini Filharmonikus zenekar. 11.03: 30 éves a Rádió­színház. 12.20: Zenei anyanyel­vünk. 12.45: Robert Casadesus zongorázik. 14.15 : Énekszóval, muzsikával. 15.05: Új Zenei Új­ság. 15.40: Madrigálok. 16.00: 168 óra. 17.30: Chopin: e-moll zon­goraverseny. 99. 18.50 : 30 éves a Rádiószínház. 19.58: Töltsön egy órát kedvenceivel. 20.58: A nó­tát kedvelőknek. 22.15: Triófel­vételek. 22.58: Dimitri Mitropou­­los vezényel. 0.10: Melódiakoktél. • PETŐFI. 10.00: Szombat délelőtt. 12.00: Térzene. 12.33 : Jó ebédhez szól a nóta. 13.30: Éneklő Ifjúság. 14.40: Operettfinálék. 15.30: Hor­váth István cigánydalokat éne­kel. 15.48: Banitschek üdvözletét küldi. 16.35: Pophullám. 17.45: Béres Ferenc nótákat énekel. 20.00: Németh Marika és Ilosfal­­vy Róbert operettfelvételeiből. 22.00: Szombat esti diszkó. 23.10: Slágermúzeum. 1­3. MŰSOR: 9.05: Ifjúsági Rádió. 9.40: Sztá­rok sztereóban. 10.30: A Beatles együttes összes felvételei. 11.05: Artur Rubinstein zongorázik. 13.12: Szimfonikus zene. 15.55: Kapcsoljuk a Bayreuth-i Fest­­spielhaust. 17.25 : Rádiószínház. 19.50: A bázeli harangok. 21.55: Suzanna Ruzickova Couperin­­műveket játszik. 22.32: Napjaink zenéje. VASÁRNAP • KOSSUTH. 9.20: Magyar Múzsa. 10.08: A páf­rány virága. 11.14: Vasárnapi koktél. 13.10: Új lemezeinkből. 14.22: Népi muzsika. 15.12: A he­gedű virtuózai. 17 20 : Művészle­mezek. 18.45: Diákkönyvtár hangszalagon. 19.53 : Az Állami Népi Együttes. 20.29: Norma­n Bellini operája. Bellini leghíresebb és a Puritá­nok mellett legjelentősebb ope­rája. Nemcsak híres, csodálatos szépségű dallamai teszik neve­zetessé, hanem drámaisága is. Dramaturgiájából sokat vett át Verdi is. A római kori Galliá­ban játszódik a történet. Főhősei Norma, a druidák főpapnője, Oroveso főpap, az apja, Adalgi­­sa papnő és Polione, a megszál­ló rómaiak parancsnoka. A gal­lok harcra készülnek a rómaiak ellen, de Norma nem adja meg a jelet, hiszen szereti Pollionét, akitől két gyermeke is van. A római hadvezér azonban elhagy­ja Adalgisa kedvéért. Különbö­ző bonyodalmak után Norma feláldozza magát az Istennő ol­tárán és Pollionei vele együtt megy a halálba. 23.22: De Falla: A háromszögle­tű kalap. 0.10: Miljutyin: Juani­ta csókja. • PETŐFI: 9.20: Bécsi vér. 10.00: Történe­teim. 10.33: Egy show és más semmi. 12.03: Jó ebédhez szól a nóta. 13.05: Botrány az állatkert­ben. 15.55 : Sanzonújdonságok. 17.00 : Slágerek mindenkinek. 18.33 : Nótakedvelőknek. 20.00: Barátság slágerexpress. 20.43: Társalgó. 22.10: Kellemes pihe­nést! • 3. MŰSOR: 9.24: Julius Caesar. 11.06: Világ­hírű előadóművészek lemezeiből. 13.05: A Beatles együttes összes felvételei. 13.35: Régi hangszerek világa. 13.55: Kamarazene. 15.01: A Nemzetközi Rádióegyetem mű­sorából. 15.31: Szovjet művészek operahangversenye. 16.33 : Cho­pin: e-moll zongoraverseny. 17.12: 30 éves a Rádiószínház. 19.03 : Reneszánsz kórusmuzsika. 19.16 : A kamarazene kedvelőinek. 20.43: Slágerlista. 21.18: Dzsesszfelvéte­­leinkből. 21.41: Mahler: n. szim­fónia. 23.05 : Lengyel zeneszer­zők műveiből. ÁLLANDÓ MŰSOROK:­­ Kossuth. 4.25—7.59: Jó reggelt! (közben: 4.30—7 félóránként hírek. 4.45 és 6.45 Szót kérek! 5.40: Falurádió. 7.30: Könyvismertetés. 10.00: Hírek. 12.00: Harangszó. Déli Krónika. 15.00, 17.00: Hírek. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.30: Esti Ma­gazin. 22.20, 24.00: Hírek. # Petőfi. 4.25-7.59: Reggeli zenés műsor. (közben: 4.30-8.30 félóránként hírek. 5.55 és 6.55: Torna. 6.45: Könyvajánlat). 10.00: Zenedélelőtt. 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.00, 24.00: Hírek. • 3. műsor: 8.00, 11.00, 13.00, 19.00, 23.30: Hírek: Mike Klári szerkesztő (Hétfő, Petőfi 14.00) Grétsy László (Péntek, Kossuth 14.44) Műsorvezető: Salánki Hédi (Péntek, Petőfi 21.35) Történetek Mányai Lajosról (Vasárnap, Petőfi 10.00) 32 □

Next