Uj idők, 1925 (31. évfolyam, 1-26. szám)

Társadalmi, ismeretterjesztő cikkek, bírálatok - Mozgóképszínház

vissza, hazafelé. Inkább érzi, mint nézi az utat. Azért helyretalál. Ám, amint betaszítaná a kaput, csak megáll, mint akit lecövekeltek. Dörgöli a szemét, hogy: nini . . .! Jól látja-e amit lát, vagy netán ál­modik? De nem álmodik. Valóságosan Danika rajcsáro­zik ott a kút körül, a maga élő mivoltában. Rajta csizma, mintha hozzánőtt volna... A rézsarkantyús huszárcsizma . . .! Úgy feszül, úgy villog, mint a káp­rázat ... No ez aztán érthetetlen. Vagyis, hogy annak, aki mindent az elméjével akar fölérni. De így het­venen túl pedzi már az ember a dolgok valódi mi­kéntjét. Miért is föltekint Máté vagy egyet az égre. Ej no...! Onnét jött tán valami erős sugár, amitől ilyen nagyhirtelen megkönnyezett a szeme . . . Nem lesz az! Hiszen alkonyodik. Bealkonyodott már. Szép bíboros színezettel, ami derűs holnapot ígér . . . Elnézi még az öreg a gyereket, amint így vir­gonckodik, elváltozva, hetykén. Aztán indul a porta felé. Menyeasszonya jön ott rá szembe, azt mondja szelíden: — Hát, mégse a csizma volt a hibás, mivelhogy igen rangos az t­er? — Nono — villan föl új tű­zzel Máté szeme. — Meghiszem azt! —­ Mert, — így a menyecske — nem láttuk, hogy féllábra szabott csizmák ezek. Mink voltunk a topák! — Vagyis te magad! Mért nem nézted meg jobban! Elhallgatódik itt, hogy biz ez a beszéd visszáján inkább megállna. Azonban mégse billen félre az igaz­ság mérlege. Igyekszik azt Máté méltányos módon helyreigazítani, mondván: — Eleddig mindegy volt a csizma, ha bálik, ha jobb. Ezt a furfangot azóta találták ki. De hát ez nem a te dolgod! Hanem a gyerek . . .! Az teszi . . .! így csizmásan egész jól formázza! A kelő hold egy sugara letámaszkodik az égről s áthidalja azt a megbékélt portával. Hallgatnak ott már az indulatok, a szó sem ver. Csak Danika vág­tat körbe a nekiesteledett udvaron. — Rajta, rajta! — Fújja teli pofácskával a ro­hamot egy láthatatlan huszárregimentnek. — Mozgóképszínház Zigota a Corvin-színházban. A Corvin Színház új műsora. Nagyszerű Oriort-filmek sorozata. — Metro-attrakciókat hoz az új esztendő. Budapest Legnagyobb és legkedvel­tebb mozgószínháza, amely rohamosa­n hódította meg előkelő törzsközönségét a Corvin-színház, m­igint megír­tuk, ezen a héten egy nagysikerű Zigoto komédiát mutatott be és Zigoto hogy úgy mondjuk „egész estét be­töltő" szereplése, mint az előrelátható volt, egy családra megnyerte a Cor­vin-színház nagyközönségének tetszését és minden előadáson zsúfolt nézőtér kacagott és kacag, a szárazhumoru­, utolérhetetlen, grotesz­k Zigoton. Zigoto ezzel a filmjével Budapest mozi­lát­­ogató közönségének egyik kedvencévé lett és nem kevésbbé népszerű, mint a nagy­­Chaplin, Harrold Lloyd vagy Fatty. A Corvin-színház, amelyikek hozzá­értéssel és tudással összeválogatott műsorai, mindenkor a mozilátogató közönség elitjét csábítják a színházba, teljes mértékben reá is szolgál a kö­zönség szeretetére és bizalmára, mert azok az Or­ion-filmek, amelyeik műso­rának gerincét alkotják, egytől-egyig a filmjátszás tökéletes és művészi mimikái. A karácsonyi ünnepek nagy Zigoto­filmje után a meglepetések egész soro­z­ata vár a Corvin-színház publiku­mára, mert a moziszezon derekán egész sorozata a szenzációs Orion-fil­meknek fog a Corvin-színház vásznára kerülni. Mae Murray, a gyönyörű filmdíva, akit a ,,legelegánsabb­" jelzővel tisztel­nek a mozisok, három nagyszerű film­ben fogja Buda­ppest mozilátogatóinak szívét újból és újból meghódítani. Há­rom nagyszerűen felépített és megját­szott film címszerepében lép ú­jból a közönség elé. A francia baba (vígjáték 7 felvonásban), a­z Éjfél kisasszony (vígjáték 6 felvonásban ) é­s Lehár Ferencnek, az egész világot diadalma­san bejárt operettjéből a Víg özvegy-Mi készü­l­t az­onos című filmje a telt házak egész sorát vonzza majd a Cor­vin-szín­házba. Buster Kenton az ezidei szezon egyik kedvence, a nagyszerű és mindig ka­cagtató „Skót" is új filmben mutat­kozik be. A film címe: Három korszak és vallóban/ címéhez méltóan korszak­alkotó­ a film­játszás terén. K­amon Novarro, a hölgyeik kedvence is újból megjelenik a Corvin-színház­ban, egy izgalmas és romantikus, keleti miliőben lejátszódó, mindenütt óriási sikert ért mozgókép címszerepében. Az Arabi­a Metro-gyár ez új világa­ttra­k­ciója, nagyszerű alkalom, hogy Ramon Novarro filmjátszási képességeinek újabb bizonyságát adja. És a Corvin-színház a nagyszerű Orion c.M­etro-film­ek sorozatában még egy meglepetést hoz:­­bemutatja a kö­zeljövőben a Fehér apáca című 16 fel­vonásos Metro világát­­­rajkól­ót, amely­nek címszerepében a gyönyörű Lilian Gish az Út a boldogság felé és Az ár­vák a viharban filmek hősnője k­i fogja sikereinek számát szaporítani. Ennyit egyelőre a jövő év műsorá­ról. És még egyet. A Corvin-színház is ú­j és új színpadi meglepetésekkel fog kedveskedni a közönségének. —­­ A Pál­ utcai fiúk — Molnár Ferenc világhírű regénye filmen, teljesen új feldolgozásban. — A magyar filmgyártásma­k rövidesen ünnepnapja lesz. Balogh Bélla, a me­legszívű, kiváló magyar filmrendező újból filmre hozta Molnár Ferenc szép regényét, a Pál­ utcai fiúkat és ezzel a mimikájával eljutott a magyar filmgyártás jelentős állomásához, az első klasszikus magyar filmhez. Soha regény ,Nem volt még talán olyan lélekemelő és szívhez szóló és talán soha nem volt még film a re­gényhez annyira hasonló, mint a Pál­utcai fiú­k film a Pál­ utcai fiúk re­gényhez. A film különösen az, amely hang­zatos reklámjaival már minden jelzőt banálissá tett és mi éppen ezért csak egészen egyszerű és meleg szavaik­kal szeretnénk megemlékezni erről a film­ről, amely a naiv gyermeklélek meg­nyilatkozásaiban bemutatja éppen úgy az emberi gyarlóságokat, mint ahogy megcsillogtatja az emberi jót és ne­meset és valahogy egy órára, am­íg a filmet nézzük, hulló könnyeink között megbékéltet bennü­n­ket a mai szomorú­­élettel. A filmet két előkelő premierszínház mutatja­, be január hó 15-ikétől. -Jelenet a Gorgin-színház új Orion filmjéből: Zigota bajban. •22

Next