Új írás, 1983. január-június (23. évfolyam, 1-6. szám)

1983-03-01 / 3. szám - Sarusi Mihály: A kaporszakállú nádvágó (regényrészlet)

SARUSI MIHÁLY A kaporszakállú nádvágó (Regényrészlet) Ondrisunk! Öreg akácfák görcsös ágaira a népegyleti asszonyok piros-fehér-zöld lobogókat varrnak, s a parasztok b­omba betűkkel mázolják rá: Éljen Áchim L. András képviselőjelöltünk! A Kossuth-téren a 1­5 fokos hidegben másfélezren hallgatják. Jogot a népnek, kezdte, a munkásoknak házát, zúgta rá a tömeg. Maholnap éhenveszünk, és mu­togatni minket fognak a nagy kultúrállamok múzeumában: íme egy nép, amely­nek múzeumai voltak, de ő maga éhen pusztult. 18-án érkezik Barabás, a 48-asok jelöltje. Az állomáson Áchim kilép az ünnep­lő tömegből: Áchim L. András vagyok, képviselő úr ellenjelöltje. Híveimmel kijöt­tem ide, hogy én is üdvözöljem városunk nagynevű vendégét. Kérem, érezze jól magát nálunk. Az isten sokáig éltesse. Az ellenzéki politikust meglepi, jólesik neki, mosolyogva kezét nyújtja. Mit csinál ez a faragatlan tuskó? Szégyent hoz a csabaiakra! Ki hallott még ilyet! Ez a tahó paraszt - dübörgi 67. Zsilinszky mellett kitartunk Isten segíts, el nem bukunk Zsilinszky mindig jót akar Ide tartson, aki magyar! Éljen Zsilinszky! Áchim András a szamáron Földig ér a lába Menne szegény, törtetne föl Csabáról Budára Nagy az Andris, de nagyobb Boldogtalansága Ahogy hallja, napról-napra: Elbukik a pártja Fölpattan hát a szamárra Pollák felé vágtat Sajna, ottan pálinkánál Egyebet nem láthat Elkeseredésében Mi telhet hát tőle A vörös bőr kacabáját Letapossa földre Oroszországban forradalom ! a felkelt őrült nép eltörli az államot! szabadság ! s a lapok hosszan fejtegetik a felforgató tan borzalmait - ez nihilizmus, méghogy a tücsök szabadon cirpeljen, a bagoly huhogjon, a kutya szabadon ugasson, a macska, a szamár akkor, ott és addig használja a torkát, ameddig jólesik, ez őrült terrorizmus.

Next