Új Misszió, 2004 (16. évfolyam, 1-12. szám)

2004-01-01 / 1. szám

Jézus keresztsége Fény hull Krisztusra, vele együtt mireánk is. Krisztus megkeresztel­­kedik, vele együtt vízbe ereszke­dünk, hogy vele együtt mi is kiszáll­junk belőle. János keresztel, Jézus eléje járul. Talán azért, hogy megszentelje azt, aki Őt megkereszteli. De kétségtele­nül azért, hogy a régi Ádámot minde­nestül a vízbe temesse. Mielőttünk, és éppen mi érettünk megszenteli a Jordánt, hogy Lélek és víz által avas­son kereszténnyé, amint maga is lé­lek és test volt. A keresztelő vonakodik, Jézus nem hagyja magát. Nekem van szük­ségem a te keresztségedre - mondja akkor a mécses a Napnak, a szó az Igének, a jó barát a Vőlegénynek, asszonyok szülöttei közül a legna­gyobb az egész teremtett világ Első­szülöttének, az anyja méhében feluj­jongó annak, aki anyja szíve alatt imádásban részesült, az előfutár an­nak, aki eljött, és újra el fog jönni. Nekem van szükségem a te kereszt­ségedre, értsd hozzá: éppen te éretted. Biztosan tudja ugyanis, hogy majd a vértanúsága fogja őt megkeresztelni, és nem csupán a lábát mossák meg, mint Péternek. Jézus azután feljön a vízből. Ma­gával emeli a világot és látja, hogy megnyílik és kitárul az ég, amelyet Ádám maga és utódai előtt bezárt, amint a Paradicsomot is bezárta a tü­zes kard. Nazianzi Szent Gergely , XVI. évf. 1. szám 9 ÚJ MISSZIÓ ■------ KATOLIKUS FOLYÓIRAT Főszerkesztő: CZOBORCZY BENCE Felelős kiadó: ZACHÁR GÉZA Kiadja az Új Misszió Alapítvány Magyarországi szerkesztőség: Miskolc, Vologda u. 4. IV. em. 406. Levélcím: 3502 Miskolc, Pf. 272. Telefon/fax: 46/412-911 Erdélyi szerkesztőség: Nagyvárad, Mihai Viteazul 1. Levélcím: Of. p. 410610 Oradea 1, c.p. 75 Telefon: (0259) 447-176 Magyarországon terjeszti a Magyar Posta Rt., valamint alternatív terjesztők. Romániában terjeszti az S. C. Editura Kolbe S. R. L. MEGRENDELHETŐ: 5 példány felett a szerkesztőségeknél. Egyéni előfizetés (csak Magyarországon): Magyar Posta Hírlapelőfizetési Iroda 1089 Budapest, Orczy tér 1. ISSN 0865-0306 2 Címlapunkon: A Jordán folyó a Szentföl­dön. Minden időben zarán­dokok tömegei keresik fel a helyet, ahol Jézus megke­­resztelkedett. Felvételünkön egy szertartás résztvevői.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék