Új Misszió, 2008 (20. évfolyam, 1-12. szám)

2008-01-01 / 1. szám

Megméretünk! ISabukodonozor története ismerős. Sokszor idézzük. Lakmározott a templomi szent edényekből, és a falon megjelent az írás: „Merte, Tekel, Fűrész” „Megméret­tél, könnyűnek találtattál és elvettettél!” Félelmetes szavak! Mindenkit tettei sze­rint mér meg az Isten... A Talentumot osz­togató király is így tett. Jól sáfárkodtál, itt van a jutalom. Nem sáfárkodtál, menj a külső sötétségre! Vigyázzunk az új évben, mert most is meg fogunk méretni! Marcus Antonius és Claudius hor­gászni mentek. Claudius sorra fogta a szép halakat, Marcus egyet se. Kitört be­lőle a keserűség. A felesége így csitította: „Ne bosszankodj! Te nagyobbra születtél. Neked nem halakat meg békákat kell fogni, hanem királyságokat hódítani és királyokat rabul ejteni. ” Nekünk is így kell feltenni a mércét. Nem lopni apró semmiségekkel az időt, de nagyot akarni. Vagy törekszem a legna­gyobbra, vagy maradok semmi! Jézus is magasra tette a mércét: „Ha igazságotok nem haladja meg a farizeu­sokét, nem mentek be a mennyek orszá­gába! Ti olyan tökéletesek legyetek, mint a ti mennyei Atyátok!” Vagy a szeretetheti is: „ Úgy’ szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket!” Csengjen a fülünkbe: „A víz szalad, a kő marad! ” Tegyük magasra a mércét, hogy kövek maradjunk! Bátran nézzünk szembe az új évvel, készüljünk fel a megmérettetésre. Ne szétfolyó víz legyünk, hanem kemény kő, amely ha átzúdul is rajta a víz, akkor is ottmarad! Amen. Kisfalusi János 2 Címlapunkon: Háromkirályok imádása - Bartolomé Esteban Murilló festménye, 1655-1660 -Egyházunk január 6-án három ese­ményt ünnepel, ezek egyike a nap­keleti bölcsek látogatása a gyer­mek Jézusnál (Cikk a 6. oldalon.) Főszerkesztő és felelős kiadó: CZOBORCZY BENCE Kiadja az Új Misszió Alapítvány Magyarországi szerkesztőség: Miskolc, Vologda u. 4. IV. em. 406. Levélcím: 3502 Miskolc, Pf. 272 Telefon/fax: 46/412-911 Drótposta: ujmisszio@hotmail.com Erdélyi szerkesztőség: Nagyvárad, Mihai Viteazul 1. Levélcím: 410610 Oradea 1, c.p. 75 Telefon: (0359) 806-200 Magyarországon terjeszti a Magyar Posta Rt., valamint alternatív terjesztők. Romániában terjeszti az S. C. Editura Kolbe S. R. L. MEGRENDELHETŐ: 5 példány felett a szerkesztőségeknél. Egyéni előfizetés (csak Magyarországon): Magyar Posta Hírlapelőfizetési Iroda 1089 Budapest, Orczy tér 1. ISSN 0865-0306

Next