Uj Nemzedék, 1924. augusztus (6. évfolyam, 157-181. szám)

1924-08-19 / 171. szám

10 Kedd nyak befejezése eltorzítaná a székesegy­ház világhírű és világszerte ismert sziluettjét. A művészek hangoztatták, hogy a dolog épp úgy festene, mintha ma pótolnák a milói Vénusz elveszett karját. * (Új magyar operett.) A Tóvárosi Operettszínházban még ebben az évben színre kerül a Natds kapitány című­ új magyar operett is, melynek szövegét is, zenéjét is farkas­ Imre írta. Legköze­lebb felújítják Lehár Ferenc kedves, régi operettjét, a Drótostótot, mellyel a világhírű zeneszerző pályája, kezdetén első, nagy sikerét aratta. Pfefferkorn szerepére Rátkay Mártont szerződtették.­­ (Egy autótaxiban felejtették Pierre Loti hátrahagyott írásait.) A nemrégiben elhunyt Pierre Loti halála előtt, új regénybe fogott, amiből több, mint, 90 oldalt irt mag. A csonka kéziratot a család eladta a Champion kiadócégnek s az író­ fia személyesen akarta átadni a kiadónak. Útközben azonban vala­mi dolga akadt s csak később jutott eszébe, hogy az autótaxiban felej­tette a kéziratot. A rendőrség nyo­mozást indított, de igen kétes, hogy a kutatás eredménnyel jár-e, mert valószínű, hogy a soffőr semmi kü­lönösebb értéket sem tulajdonított az össze-vissza javított papírlapnak , egyszerűen a szemét közé dobta. * (Csehov Cseresznyéskertje a Vígszín­házba­n.) A Vígszínházban javában pró­bálják Csehov Cseresznyéskertjét, az orosz irodalom egyik legnagyobb reme­két. A főszerep Varsányi Irén kezén van. Az Antónia előadásai után, szep­tember 16-ára tűzték ki a Vígszínház eső idei bemutatóját, a Cseresznyésker­tet.­­ (Reinhardt nem sürgönyzött Darvas Lili után.) Fedők Sári öt­hetes antónija után újra itthon van. Már fel is lépett, kétszer játszotta Antóniát, húszszor hívták ki a fel­vonások után, frissebb, jobb, mint valaha, szebb és bódítóbb. Csak né­hány hétre jött haza, szeptember közepén indul Amerikába, onnan Bécsbe várják az Antónia bemutató­jára. Zsausa ezer történetet mesél a nyárról­ .140 kilométerrel száguldott végig az öreg Európán, mindenütt járt, mindent látott, még Reinhardt­­tal is találkozott, akivel a Csoda londoni előadása óta először beszél­hette ki magát rendesen. Egyfolytá­ban öt óráig tartott az eszmecsere. Szó került mindenről, színházról, életről, pénzről s más csekélységek­ről, Darvas .Lili elmaradt nern yorki vendégszerepléséről is beszélgettek, Reinhardt jól emlékezik a művész­nőre: „Igen, igen, volt róla szó, itt járt, szerződtettük is, kedves leány, de azután váratlanul lemondott.“ Fedők folytatta. ..óriási reklám volt Darvas Lilinek, hogy annyira kö­nyörögtél neki. Naponta jöttek a csábító sürgönyök, a lapok azt ír­ták, hogy kétségbe voltál esve, amiért Darvas nem ment utánad Amerikába.“ Reinhardt nevetett: „A sürgönyökről nem is tudok, ha voltak ilyenek, Kemmer úr, Gest embere küldözgette őket. Kettőnk közül ő lelkesedett és nyugtalanko­dott, engem percre sem izgatott ez eset. Darvas Lili előadott valamit előttem, tehetséges, ügyes lány, de távolról sem az a művésznő, akinek odahaza híresztelik.“ Így hírlik a Vígszínház körül: Zsuzsától hallották, aki elmesélte bi­zalmas körben Darvas Lili leopolds­­kroni szereplésének igazi történetét. A színház társalgójában szedtük fel a hirecskét: Reinhardt, határozottan nem esett kétségbe, egészen kitűnően érzi magát mai napig. * (Az új színházi szezon első nagy és igazi művészi szenzációja) a „Bárom a kislány“ Király-színházi előadása lesz. Körn­yey Béla és Alprír Gitta a legna­­gyobb művészi szenzációként hatnak azokra, akik a nagyszerű Schubert-ope­rett egy-egy próbáját végighallgatták. A legnemesebb énekművészet, a legnívó­sabb színjátszás teszi nagyszerűvé ezt a két alakítást, melynél stílusosabbat, gyönyörködtetőbbet magyar operettszín­­padon még nem produkáltak. * (Forgács Antal legújabb filmje.) Nagyszabású, új magyar film kerül leg­közelebb a közönség elé. A hatalmas mű címe: Holnap kezdődik az élet. For­gács Antal műve a magyar filmgyártás kiválóságának nagyszerű bizonyítéka, komoly művészi értékekkel, hatalmas mondanivalóval vonul a nyilvánosság elé. Igazi műremek , komoly meggyő­ződésünk, hogy a „Holnap kezdődik az élet“, a Glória-film, nagyszerű mutat­ványa, világkarrier előtt áll s a mozi minden hívének érdeklődését és elisme­rését vívja ki. Pénteken mutatták be az Urániában meghívott közönség előtt. Lázas érdeklődéssel fogadták a nagy­szerű filmművet, mely lendületet, érzést,, hangulatot, megrázó cselekményt áraszt nagyszerű jeleneteiből. Elragadtatással fogadta mindent­.’ Filmgyártásunk felújhodásának legna­gyobb eseménye a Glória-filmgyár tüne­ményes alkotása, mely a gyár idei film­sorozatának első darabja. Forgács An­talt, a mű szerzőjét, régen szeretőjébe fogadta a közönség, nagysikerű magyar filmjeit, a Kis rongyos-t, a Három ár­­vá-t és másokat élénk emlékezetében tart minden mozilátogató. A film Rá­kosi Viktor Utrechti diákéletéből ké­szült, Forgács maga írta át és maga is rendezte a diadalmas filmet. Jókai, Pe­tőfi, Kossuth és Deák látomása, két diák szerelme és rajongó hazafisága elevene­dik meg könnyekig megható jelenetek­ben. A film felvételei Krpka-Kovács Gusztáv szakértelmét és ízlését bizonyít­ják. A művészek közül Verebes Ernő, a hódító megjelenésű Harmath Hilda, a választékos Kompáthy, Korda Mary, Stella Gyula, Kardossy Soma, Bende László, Forray Lajos, Kürtn­g Teréz és a kis Lázár Gida nagyszerű alakítások­kal szerepelnek. A film általános, nagy sikerében senki sem kételkedett a pén­teki diadalmas bemutatón. * (Mulatságos vígjáték kerül pénteken bemutatóra a Belvárosi Szín­házban.) Vas André és Jager Schmidt „Charly" c. vígjátékában Titkos Ilona és Torst játszák a főszerepeket. * (Baby Peggy első nagy filmje Buda­­­pesten.) Az amerikai csodagyermekek között két kis apróság világhírre tett szert, akiket az egész föld kerekségén ismernek és bálványoznak. Baby Peggy ás Jackie Coogan, A kis Peggyt eddig csak két felvonásos vígjátékokból ismeri a közönség, most amint hírlik, az Uni­versal filmgyár elkészítette az első 6 felvonásos nagy filmjét, amely Peggy gyémántbabája címmel a­ főváros leg­előkelőbb színházában, az Urániában ke­rül legközelebb bemutatásra. * (Az Antónia zsúfolt háza) tanúsko­dott tegnap is Lengyel Menyhért szen­zációs vígjátékának népszerűségéről. Kedden is az Antóniát adják Fedák Sá­rival a címszerepben és Hegedűs Gyur lával Kovátsy Béla szerepében. Ez lesz az Antónia 95-ik előadása. Vasárnap ün­nepükt meg a századik előadás jubi­leumát. * (A párisi lány bemutatóját szomba­ton tartják meg.) Keleti Juliska, akinek balesetét már jelentették a lapok, még nem épült fel és azért a Fővárosi Ope­­rettszinár újdonságának, A párisi lány­nak bemutatóját el kellett halasztani. A bemutatót szombaton, e hó 23-án tartják meg, a főpróbát pedig pénteken, e hó 22-én. A szombati premierre a keddi dá­tummal (augusztus 18.) ellátott jegyek érvényesek. A többi előreváltott jegyet a pénztár visszaváltja vagy becseréli. * (A Nyugat-mozgóban) hétfőtől, szer­dáig a „13-as boy“ főszerepében Douglas Mac­Lean, „Az utolsó állomás“ főszerep­ben Maria Jacobini, I­ MAI­ MŰSOR. Vígszínház: Antónia (8), Renaissance Színház: Dórk­a és a véletlen (8), Budai Színkör: Árvácska (fél 8), Budapesti Színház: Nincs már zsidó Pesten (8), Sziget Színpad: VIII. Albert, stb. (9), FLEISCH­MAN­ ÁRUHÁZ | Jsizárólag 24« Vidéki vevőinek az utazás megkönnyítésére u­tazási hozzájárulást nyújt olyképen, hogy a vásárolt összegből 5 százalékot térít meg. Gyapjúszövet-osztály­­ [ Mosóosztályi Strappa férfi ruhakelme ... ......................................... 85.009 Színtartó tevansin .............................................................im 21,5©© 9 Férfi divatruhakelme, kitűnő minőség ..................... ... 1­05,000 Eredeti japán creppe, remek kimintázás........................... . Őszi férfiszövet, tiszta gyapjú............................................ 145„@10 Mosó creppa, georgette újdonság, 110 pmtr széles, Eredeti angol divatkelme, sima és csikós ..................... 1­53 ®©@ divatszinekben 72.009 s Ragián doubleszövet, kitűnő minőség .................... ... 158.6©® Coslumvászon, tiszta len, divatszinekben 41.8©© | valódi angol jelöltőkelme, tiszta gyapjú — — — — 183.06Q Svaici grenadinok, epongok, ruhavásznak óriási választékban . Csikós és kockás divatkelme.......................................... 98.000 leszállított árban. | Tiszta gyapjú női ruhakelme, 110 cmtr, színekben------- 12®,©@0 . “ _ Costümkelme, tiszta gyapjú, 140 cmtr széles............._ 154.000 r@MßPFißMi£OS2$€&iS? 2 toAmSÄ1’ 140 “* SZéleS---------------- Iff-lig­­a„, Mmzet­ és ajvaros....................................... 91.089 v S SSSSSfe«“«... z z z. IftÄ SRÄ **?££» z­­ z z z z z z NI.S A legújabb divatú ruha-, felöltő-, vaglánszövetek, a legjobb Nadrág Combino, kézi feliffizésű­ és al©Sir_____IS?.©©© angol gyártmányú télikabát-kelmék a megszokott Szoknya combine, kézi hímzésű és ajour ........... 21©«©@§ dús választékban. Háromrészes garnitúra (ing, nadrág, hálóing)................. 3©5.00S * Menyasszonyi kelengyék a legkülönlegesebb kivitelig ** állandóan raktáron. Agyne­mvászon, elsőrendű minőség... .................. ... 21.70© ^ ___ _____. * Lepedővászon, 150 cmtr széles, kitűnő minőségű......... 41.5©© 2 1924 augusztus II. UJ Nemzedék

Next