Uj Nemzedék, 1927. december (9. évfolyam, 273-297. szám)

1927-12-30 / 296. szám

Új Nemzedék Péntek, 1927 december 39. 8 Ha szenzációs @1$ premier a Palaceban. MONTE BLU és Petsy Ruth Miller a Szilveszteréji álomban. 1030 és HUftU a Szerencsekerékben. B­alról a harmadik Z­eph­ovitz—Szilágyi revü-operettje 6 képben és a nagy világvárosi varieté-műsor Január 1-től a ROYAL ORFEUMBAN Kezdete 8 órakor. Rendes hely ár.A­­ Telefon : J. 421 - 6S. LAURA LA PLANTE­­. Csak te vagy az oka! ■ ■"BL.wffi”»1­11 • (HMjs remenynaptár.) Budapest hang­­versenyköz­önsége mindjárt az újév kez­detén nagy élményben részesült. Január más­odi­kán Walter Brúnó, a barlimi vá­rósi operaház fő-zeneigazgatója, vezényli Maihler III. s­zimfóniáját, a filham­orsi­­kusok bérleti hangversernyén. Közremű­ködőik a Palestrina-kórus, egy gyermek­kar és Basilides Mária. A hangverseny­ből ujévnapján délután egynegyed négy­­órakor lesz a félpróba. Balázs Árpád, a kivál­ó magyar dak­költő január nyolcadi­kén este fél hat órakor adja legújabb hangversenyét a Zeneakadémián. Január hat őrlikán a Vigadóban Bach—Haendel­­est lesz. Január kilencedikéin Sascha Leontiew táncművésznő mutatkozik be, továbbá­ 10-én a Hatame Yuasa japán dal­­énekesnő. Ourigó Ilona kamaraénekesnő január tizenegyedikén ad dalestet, N­­e­­hermann Bronoszláv pedig január tizen­ket­­tediikén rendezi ebben a szezonban harmadik heged­űestjét. • (Rövid művészi hírek.) A Kisfaludy Társa­ság január negyedikén felolvasó­ ülést tart, amelyen Szász Károly előt­erjeszti jelentését az idei Greguss-díjról. A díjat ez évben Odry Árpád kapja III. Richárdjáért. Odry, Jászai Mari, Márkus Emilia és Szentgyörgyi István után részesül ebben a jutalomban. A Magyar Színház abbahagyta Zágon István Hyppolit című darabjának próbáit, mert a harmadik fel­maist nem­ találta egészen kész­nek. A színház már meg is kezdte a próbákat Cosmo Hamilton amerikai író Trixie csata da­rabjáról. A Fővárosi Operettszínház legközelebbi új­donsága Hennequin és Weber Nem hagyom magam csimfi vígjáték a less. Az Operaház ma esti Faust előadásán Pl­a­­sinszky Jozefi-i helyett, aki iirándulást szen­vedett, a ballett főszerepét Vécsey Elvira báró­nő táncolja. Az Andrássy­ úti Színház Fedők Sári kéré­sére, aki egy hónapi pihenésre külföldre uta­zik, a tervezett revü bemutatását februárra ha­lasztotta. PETROVICH SZVETISZLAV hatalmas művészi alak­tása az O­RLOV A CÁRI CyÉMAnT Alexej nagyhercege szerepében. A nagy utazási film, ame­let mindenkinek látni kell MK ÍS ffi OJIflLÍC [SOMI Drámát it—New­ Yorkon át—Pittsb­urgig A HAMARA-ban és az ORION ban Premier hra! tetszetős boríték H­anus­zik László festőművész munkája. Két pengőért kaphatók az összes kottásboltokban. A • MAI CSOK. Operaház: Faust (Bér. E. 12. sz. két órakor). — Nemzeti Színház: Falusi verebek (fél nyolc). — Kamaraszínház: A krétakör (háromnegyo­d nyolc). — Vígszínház: A templom egere (fél nyolc). — Magyar Színház: A macska (nyolc óra). — Belvárosi Színház: Nászéjszeika (nyolc óra). — Kórosz Színház: Főpróba. — Király Színház: Mersz-e Mary? (fél nyolc). — Fővá­rosi Operett­színház: Finom kis család (kilenc óra). Andrássy­ úti Színház: Bárónő tekintetes asszony stb. (fél kilenc). — Teréz-körúti Szín­pad: Nagy Endre, Salamon Béla, Horgászat, stb. (fél kilenc). — Új Színház: Nachtmusik, Kutyavásár, stb. (fél kilenc). — Komédia: Uj mű­sor(negyed kilenc). — Royal Orfeum: Du-Poot, Boxoló medvék és repülő majmok, stb. (nyolc óraik­or). CORSO: (Váci­ utca 9. Telefon T. 363—99.) Fortuna, szekerén. (Vígjáték 8 felvonásban Főszerepben: Bebe Daniels). — Az Óceán hősei. (James Cru­ze monumentális filmre­génye 14 felvonásban. Főszerepben: Esther Ralston és Wallace Beery). — Minden va­sárnap délelőtt 11—1-ig mérsékelt helyáru vígjátékm­ati nő. — Előadások kezdete hét­köznapi 4, háromnegyed 6, háromnegyed 6, háromnegyed 10, vasár- és ünnepnap 3, há­romnegyed 5, fél 7, egynegyed 9 és 10 óra­kor. B József-körút és Üllői-ut­cá­k­?* AM tmi rök- lTel­: 1- 389—08, 395—81.) Jfw Orlov, a cári gyémánt (Filmregény 8 felvonásban. Főszereplők: Petrovich Szvetiszlav, Vivian Gibsop és Hans Junik­ermann). — Szilveszteri álom (Vígjáték 8 felvonásban. Főszereplők: Petsy Ruth Miller és Monte Blue). — Előadások hétköznap: egynegyed 8 és fél 10 órakor, szombat este 5, egynegyed­­8 (mozielőadás), 11 órakor kabaré; vasárnap, újévkor fél 4, fél 6, háromnegyed 8 és 10 óraikor. FÉSZEK MOZGÓ: (József-körút 79. Telefon 1. 469—01). Megjött a gólya. (Vígjáték 8 felvo­násban. Főszerepben: Harold Lloyd). — Tarzan és az arany oroszlán. (Dráma 8 fel­vonásban). — December 31-én, szombaton nagy szilveszteri kabaré, fővárosi művé­szek közreműködésével. — Előadások kez­dete hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnap 3 órától folytatólagosan. Szilveszteri Kabareelőallások a .«­ Mran­a'sl Szilveszter este CHAPLIN-nel Személyesen fellépnek: Kökény I­ona Kövéry Gyula Bercetty Magda Herceg Jenő Vidor Ferike Déne» Osskér Koszonyi Gisl Radó Sándor Erkel « abl Petites Si­dór Jean Lee Danea György A Radius-görlök Szilveszterei! álom Helvárak: P 1­50 től 6 P-ig. Jegyeié etel csesz­ép! KAMARA MOZGÓ: Telefon: József 440—27.) Orlov, a cári gyémánt. (Filmregény 8 fel­vonásban. Főszerepben: Petrovich Szve­tiszláv, Vivian Gibson és Hans Junker­­matin.) — Newyork és az újvilág csodái. (Utazás Brémától Pittsburgig szárazon és vizen 5 felvonásban.) — Előadások kezdete hétköznap fél 5, egynegyed 7, 8 és 10 óra­kor, vasár- és ünnepnap egynegyed 4, 5 háromnegyed 7, fél 9 és 0 órakor. — Szom­baton fél 5, egynegyed 7 (mozielőadás) há­romnegyed 9 és 11 óraikor kabaré. KORONA MOZGÓ: (Attila-körút 16—21. szám- Bethlen-udvar. Telefon: József 306—18. sz.) Halló, Chaplin! (Amerikai burleszk 6 fel­vonásban. Főszerepben: Charlie Chaplin.) — Az Ördögsziget. (Főszerepben: Marion Nixon.) — Híradók. — Péntektől: A szere­lem. Főszerepben: Elisabeth Bergner.) — Buster, az udvari bolond. (Burleszk 2 fel­vonásban.) — Hotel Kenguru. (Amerikai burleszk.) — Előadások hétköznap 5, 7, 9 órakor, vasár- és ünnepnap fél 3, egyne­gyed 5, 6, háromnegyed 8 és fél 10 órakor. NYUGAT MOZGÓ: (Telefon: T. 91—62 szám.) Az orvos, aki ni. (Dráma 10 felvonásban. Főszerepben: Conrad Veidt.) — Paris ki­rálynője. (Revü 10 felvonásban. Főszerep­ben: Josephine Backer és a Titler-görlök ) — Előadások mindennap egynegyed 4, fél 6, háromnegyed 8 és háromnegyed 10 óra­kor. — Szilveszter este fél 12 óraikor első­rangú műsor fővárosi művészekkel. OMNIA: (József-kort 31. Telefon: J. 301—25.) Csak te vagy az oka. (Vígjátékattrakció 8 felvonásban. Főszereplő Laura la Plante.) — A kínai, papagáj. (Kalandor dráma 8 fel­vonásban. Főszereplő: Marion Nixon.) — Előadások kezdete hétköznapokon 5, egy­negyed 8 és fél 10 órakor, vasár- és ün­nepnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. — December 31-én: Nagy szilveszteri ka­baré. (Fél 10 és egynegyed 32 órakor.) Fő­szereplők: Rózsahegyi Kálmán, Zilahy Irén, Szi­klay József, Boross Géza, Radó Sándor, Belle Gabi, Czobor Ernő, Kerner Jenő és a Városi Színház 12 tagú énekkara, stb. ORION FILMSZÍNHÁZ. (IV., Eskü-ut 1. sz. Telefon: József 450—01). Orlov, a cári gyé­mánt titka. (9 felvonásban. Főszereplők: Petrovich Szvetiszlav és Vivian Gibson.) — Newyork és az újvilág csodája. (Érdek­feszí­tő utazási kép 6 felvonásban.) — Bus­ter Brown. (Amerikai slágerburleszk.) — Híradók. — Előadások kezdete hétközna­pokon: fél 6, fél 8 és fél 10 órakor, vasár és ünnepnap: fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. Jegyelővétel 11—1-ig. PALACE FILMSZÍNHÁZ. (A Newyork-palo­tával szemben. Jegyrendelés: József 365— 23.) Szilveszteréji álom. (Vígjáték 7 felvo­násban. Főszerepben: Monte Blue és Patsy Ruth Miller.) — Szerencsekerék. (Főszerep­ben: Zoro és Huru.) — Híradók. — Elő­adások kezdete hétköznap: 4, 6, 8 és 10 óra­kor, vasárnap és ünnepnap 3, háromne­gyed 5, fél 7, egynegyed 9 és 10 órakor. Szilveszter napján háromnegyed 5, három­negyed 7, háromnegyed 9 és 11 órakor. (Nagyútező­ utca 22—24. szám. Te­lefon: T. 220—98. és T. 292—50. szám.) A szerencsekerék. (Vigját­­­ték 7 felvonásban. Főszerepben Zoro és Huni.) — Szilveszterén álom. (Vigjáték 8 felvonásban. Főszereplők: Monte Blue és Patsy Ruth Miller.) — A zenekart Lazarus Walter ve­zényli. Előadások kezdete mindennap 4, 6, 8 és 10 órakor. — Szombat este 10 és 12 órai kezdettel Nagy szilveszteri kabaré­előadás olcsó helyárakkal. Jegyek már kaphatók. — Jegyelővétel egész nap. ROYAL APOLLO. (A Royal-szálló épületében. Erzsébet-körút 45—47. Pénztárnyitás dél­előtt 11— 11-re, délután 4 órától. Telefon: J. 418—94. és József 419—02. szánt. Naponta vasárnap kivételével három attrakció egy másikban­.. 1. Adcím contra Éva. (A legronid­ fir­­dalmabb bírósági tárgyalás 8 felvonásban. 10 . Főszereplőik: Norma Shearer és Conrad Nagel). 2. Csak te vagy az oka! (Am­er­i­­kai vígjáték 7 felvonásban. Főszereplő: Laura la Plante). 3. Yahala, (A hypermo­dern Newyork tükre 8 felvonásban. Fősze­replőik: Pauline Starke és Ben Lyon). — Vasárnap csak a két vígjáték. — Előadá­sok kezdete hétköznapokon kivételesen fél 5, 7 és fél 10 órakor, vasárnap 4, 6, 8 és 10 órakor. TUBÁN MOZGÓ (Nagymező­ utca és Mozsár­­utca sorok. Telefon: Teréz 264—30. szám). A tripoliszi fogoly. (Dráma 8 felvonásban. Főszerepben: Váromnyi Mihály és Jetta Gou­­dal.) — Megjött a gólya. (Vígjáték 7 felvo­násban. Főszereplő: Harold Lloyd). — Híradó. — Előadások kezdete mindennap 5, fél 8 és háromnegyed 10 órakor. s t­ r. Filmszínház. (Teréz-körút 60. Nyu- Jímrík gáti pályaudvarral szemben. Snuff Telefon: L. 921—32 és Lipót 921—­­ 33 szám.) 1. Magyar Híradó. 2. V* UFA világhiradó 3. Bambusz és­­Prel­stein (Hét zsidó egy sor­ban. Főszerepben Szőke Szakáll.) 4. A sá­tán keservei. (A Paramount filmgyár vi­lághírű attrakciója. Főszereplők: Adolph Menjou és Patty Lia). — A zenekart ve­zényli Stephanidesz Károly zeneigazgató. — Előadások kezdete hétköznapon 5, egy­negyed 8, fél 10 órakor, vasárnap három­negyed 4, háromnegyed 6, 8 és 10 órakor, szombaton, Szilveszter­ napján: 5, 7 és 9 óra­kor, fél 12 órakor nagy szilveszteri ka­baré-előadás. — Pénztárnyitás délelőtt 11-től 1-ig és délután az előadás előtt egy órával. — Jegyrendelés céljaira a telefon egész nap szolgálatot tart. O­AM!­A (Telefon: József 460 4­5. IA M.»­IH szám és József 460 46. — ?7.) Az Óceán hősei. 1 ■ (aid Ironsides). (Ka­landos történet. Amerikai hő­ korából 14 felvonásban. Főszereplők: Wallace Beery, Charles Farrel és Esther Ralston). — Fortuna szekerén. (Stranded in Paris). (Vi­dám párisi kaland 8 felvonásban. Fősze­­ x (Rozgon­yi képei fogalommá váltak.) A SZÍNHÁZAK HÍREI: PETROVICH SZVETISZLAV a filmstárok élén OSLOV­­ CÁR! (H. Alexej nagyhercege szerepében. 1927. év derűs befejezéséül: SZILVESHERI ÜLÖM vígjáték S felvonásban. (Patsy Ruth Miller és Mon'.e Blue) 0 CORVIN SZÍNHáZ&an Premier ma! Premier ma! CAPITOL MOZGÓ: (Barcsé-téren. Telefon: Jó­zsef 64.1—37). Nádor Jenő személyes fellép­tével: Orlov. (Főszereplők: Petrovics Szve­tiszlav, Hans Junkermann, Vivian Gibson. — A negyedik parancsolat. (Amerikai dráma 7 felvonásban. Főszereplő: Mary Carr­. — Amerikai és magyar híradók. — Előadások kezdete hétköznap: 5, egynegyed 8 és fél 10 órakor, vasár- és ünnepnap: féli 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. — Szilveszteri kabaré kezdete 10 órakor. Óriási műsor! A MOZGÓKÉPSZÍNHÁZAK MAI MŰSORA. e­u * (Szántó Ferenc nótáskönyve.) Borával, derűvel, fájdalommal, örömmel áhitatott lé­lek költői megnyilatkozásai szólalnak meg azokban a dalokban, melyeket Szántó Ferenc kicsi, de díszes bokrétában egybegyűjtött. Hallgatók, csárdások, bordalok, duhajnóták váltakoznak ebben a gyűjteményben és nem hányza közülök a legszebb magyar nóták ko­ronája, a tárogató­ dal és a palotás sem. A ÜCZCÖÍEPÍZINÍIAZ * (Reklámvacsora a filmklubban.) A moziegyesületek a filmklubbal társulva, vacsora,­ rendeztek, amelyen Várkonyi Mihályt üdvözölték. A vacsorának ki­mondottan renemisze volt, tudniillik éppen most futnak Várkonyi filmjei Budapesten. Sokan jelentek meg a film­szakma részéről is, de sokkal többen jöttek össze, akiknek semmi közük a budapesti filmszakmához és akik csak látni akarták Várkonyi Mihályt. Szor­galmasan lefizették a vacsora árát és hallgatták az ünnepi dikciókat, ame­lyek mind arról szóltak, hogy milyen nagy tehetség ez a Várkonyi Mihály. Mi nem akarunk vitatkozni Várkonyi Mi­hály tehetségéről és filmjeiről, azonban szóvá k­ell tennünk azt a zavaros hely­zetet, amely tegnap este a Filmklubban uralkodott. A vacsora­rendezők és segéd­­rendezők egész hada hiába szaladgált jobbra-balra, mégsem tudta az egybe­gyűlteket elhelyezni. A filmklub főtitká­rának ügyetlensége miatt a vacsorára igyekvők egy része, akik külön-külön is meg vol­tak híva, nem jutottak hely­hez, mert a pesti igazi és ál-mozicsilla­gok foglalták el a helyeket, így számo­san hangos méltatlankodással távoztak el és hagyták ott a zűrzavaros reklám­vacsorát. A ROYAL APOLLO MAI PREMIERJE: 3 attrakció, S star 1 műsorban. A Royal Apollo a Hotel Imperiál, a Kirá­lyok Királya és az Emden hatalmas sikere miatt kénytelen volt filmjeinek dátumát el­tolni így torlódott össze a ma esti premieren 3 attrakció, amelyek közül az első Laura la Plante pazar víg­játéka: Te vagy mindennek az oka ! melynek keretében egy szerelmes asszonyka válóperét tárgyalja a bíróság. Adám contra Éva a másik vígjáték, ebben Norma Shearer re­­ mekel. Egy női ügyvédet alakít, aki legyűri Conrad Nagelt, az ügyészt és végül mégis.... Yahala, a tánc szerelmese, a harmadik sláger. Itt Ben Lyon és Pauline Starke, továbbá a revürende­­zés ezer raffinált trükkje szórakoztatja a kö­zönséget. Előadások kezdete a héten: fél 5, 7 és fél 1ó órakor. Szombat este 10 órai kezdettel Szilveszter-est. Színre kerül a teljes álmműsor, továbbá fellép a fővárosi művészvilág ezm­e-java. Jegyeket tanácsos elővételben megváltani. replőik: Bebe Daniels és James Hall). — Magyar­ híradó. — Fox-hiradó. — Előadá­sok kezdete hétköznapokon: 5, egynegyed 8 és fél 10 ómkor, vasár- és ünnepnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 30 órakor. Az UFA nagy újévi műsora: Szőke Szakáll új bohózata SATAN KESERVES PUTTY LIA MENJOU

Next