Új Pedagógiai Szemle, 2001. július-december (51. évfolyam, 7-12. szám)

2001-07-01 / 7-8. szám

о i 6s я1я I ^| Я X— K*V Bfef fi^nscfiburfj Alritt tudományos főmunkatárs (Országos |Д||й|Щ1|Ш Közoktatási Intézet, Budapest) '| _| Pálnekiné pélti MlárA tanár (Táncsics Gimnázium, Budapest) Tőkés péter vezető szaktanácsadó (Baranya Megyei Pedagógiai Intézet, Pécs) Terpió Tánc­er főiskola tanár (Eszterházy Károly Főiskola, Eger) If Ai du P­ét­it főiskolai Tanárképző Főiskolai Kar. Budapest) Неуч iné Teick ,’,ягпг//л Katolikus Főiskola, Zsámbék) Ültsét Gándor egyetemi tanár, főigazgató (Bárczi Gyógypedagógiai RMH­IV9|HHjVljHHMHRVfl|VNJ^^^^^^H Imre ЛппА tudományos munkatárs (Országos || РКШ1ПП||ППВOЯ|Н1НШ^^^^^^^^^^^^Н Közoktatási Budapest) |Туду|ИИ||И1иД1И|Н|ЯЯНИИ|^^^^^^^И "К A­lice Sánder főiskolai tanár (Szegedi Tudomány­ ^ИМНН^НН^НИНЯИНН^^^^^^^^^Н Főiskolai Kar, Szeged) Máryáti ЛпргеА egyetemi dim­ent 11 111 Neveléstudományi Metze "­ a fix­e­nczi kert főiskolai (l.s/terhá/v Károly XejjAtAkiné ' Mészárot MártA tudományos munkatárs (Országos Közoktatási Intézet, Budapest) ' 'Méretné Mik.it MáriA tudományos munkatárs (Országos Közoktatási Intézet, Budapest) * ' ''*/'’?&£% /f í‘jk ff*Jp* í r*1 4 Mi fiái­m Ildikó adjunktus (Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Budapest) finik­ "Kristóf akadémikus, az MTA Filozófiai Intézetének igazgatója (Országos Közoktatási Intézet, Budapest) Lifi Uttler Tam­ás íVis/.ei kes/tő ||||^ЩЦщРДЩ^ЗЗВР||^^^^^И Steklács János főiskolai oktató (Kecskeméti Tanító­képző Főiskola, Kecskemét) Sztanáné Tarits Zdlit tanszékvezető főiskolai (Eötvös József Főiskola, Baja) Met­ék A tudományos munkatárs (Oktatáskutató Intézet, Budapest) Térek Y'Alazs tudományos segédmunkatárs Щ шШя^^ (Oktatáskutató Intézet, Budapest) Turc­ánijiné |'ZAré Mártit egyetemi doc­ens . 1 | 11 FIK Infor­matika Szakmódszertani Csoport, Budapest) В|НННН|НВр||Р|НН|НррНЯ|^^^^Н VinnAi Csijeze docens БмШ|Н||н|^|||аУна1|Ш (Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza) Z. MArkAlinz László igazgató (ITTK, Budapest)

Next