Ujság, 1926. december (2. évfolyam, 273-298. szám)

1926-12-19 / 289. szám

40 K­ufflo , Low-Loss Selectidyn-kapcsolás Alig van oly kapcsolás, mely aránylag kevés lámpaszámmal oly szelektív és hangerős vételt biztosítana, mint az Amerikában már annyira el­terjedt vSelectidyn Low-Loss­-kapcsolás. A Rei­­nartz-kapcsolással való rokonsága könnyen felis­merhető. Lényegileg vele egyenlő, de ennek le­egyszerűsített és mégis tökéletesebb alakja. Amint a kapcsolási vázlatból látható, áll egy nagyfrekvenciájú erősítőből, egy audionból és egy kis frekvenciájú erősítőből. Az antenna transz­formátor-tekercsei egymáshoz képest mozgatha­tók legyenek (parallel koppler a legkedvezőbb), ám a szelektivitáson kívül a hang erősségét is növeli. Az első cső anódköre a speciális transz­formátorral kapcsolódik az audioncsővel, mely kapacitív van visszacsatolva a saját rácskörébe. Az antenna indukciós tekercsét és a nagy frek­venciájú transzformátort készíthetjük úgy hen­geres, mint testnélküli­­tekercseléssel, az utóbbi természetesen sokal kedvezőbb. A készülék össze­állítására vonatkozólag csak az a különleges meg­jegyzésünk, hogy a tekercseket lehetőleg távol és egymásra merőleges állásban helyezzük a készü­lékbe. A vezetékek lehetőleg rövidebbek legye­nek. A készülék kezelése igen egyszerűig a vissza-f Mit hallani a rádión? A városok melletti szám a hulámhosszúságot jelenti. VASÁRNAP, DECEMBER 19 Budapest (555.6). 9.15: Ujsághírek, kozmetika. — 10: Zenésmise a belvárosi plébániatemplom­ból. Brisits Frigyes ciszt.-rendi tanár prédikál. — 11.45: Szimfonikus zenekari hangverseny a Zene­művészeti Főiskola kupolaterméből. Vezényel Unger Ernő karnagy, a Zeneművészeti Főiskola tanára. Közreműködik Nedelkovits Anna opera­énekesnő. 1. Hubay: Nyitány a «Falu rossza» című operából. 2. Koessler: Kamara-dalok. Énekli Nedelkovits Anna. 3. Brahms: Két magyar 4 Tungsram­­ 4 MR—X­­ A univerzális cső­r­­ felülmúlhatatlano­k tánc. 4. Beethoven: VL (Pastorale) szimfónia négy tételben. E hangverseny szünetében idő- és vízállásjelentés. — 1: A m. kir. földmivelésügyi minisztérium növényvédelmi és növényforgalmi irodájának előadása. Horn János kertészeti fel­ügyelő: «Köztes termények a gyümölcsösben és azok befolyása a gyümölcstermesztésre.* — 3:30: Kruvosicné Kövessi Rózsi, a Fővárosi Gázművek megbízottjának előadása:­­Hogyan lesz a nagy gázszámlából kis gázszámla?* — 4.15: Heigl László dr. felolvasása:­­Rachel sírja és Betle­hem.* — 5: Idő- és vízjelentés. Utána cigány­zene. — 6.40: Sporteredmények. — 7: A m. kir. Operaház előadása: »Figaro házassága*. Utána jazz-band. Bécs (517.2 és 577. 7 és 1.5 Kw.). Graz (365.8, 0.5 Kw.). 10: Orgonahangverseny. — 4: Szóra­koztató zene. -1- 6.10: Szonáta-est Marie Jupiner operaénekesnő közreműködésével. — 8: Anton Wildgang misztikus költeménye: Kain. Berlin (484 és 566, 8.30 után 1300, 10, 4.5 és 18 Kw.). 9: Istentisztelet. — 11.30: Hangverseny.— 1.10: Élő művészek órája. — 2.30: Bélyegekről. — 3.30: Mese. — 4: Theodor Kapstein: A germánok világnézete. — 4.30: Szórakoztató zene. — 7.05: Ott Erhardt dr.: Korszellem és opera. — 8: Of­­fenbach: Szép Heléna, operett. — 10.30: Tánc­zene. CRION­ECH01 a legmegbízhatóbb findlencse Breslau (322,6, 10 Kw.). Gleiwitz (250, 1.5 Kw.). 8.30: Reggeli hangverseny. — 10: Sakk. — 11: Evangélikus istentisztelet. — 12: Karácsonyi tör­ténetek. — 2.30: Rádiórejtvények. — 32.15: Mese. — 4: Szórakoztató zene. — 5.30: Schubert—Schu­­mann-dalok. — 6.60: Siegfried Marck dr.: A filo­zófia alapfogalmai. — 7.30: «Bübchens Weih­­nachtstraum], melodráma. — 9: Karácsonyi tör­ténetek. — 10.15: Grammofonzene. Brü­nn (441.2, 2.4 Kw.). 10: Hangverseny. — 7: Kamarahangverseny. — 8.30: Katonazene. Frankfurt a/M. (428.6. 9 Kw.). Tasséi (272.5. 1.5 Kw.). 8.30: Reggeli hangverseny ft*-. Jezi a­ ­ csatoló kondenzátor ugyanazt a szerepet játssza, mint a visszacsatoló tekercs. A szükséges alkatrészek: 2 d­b forgókondenzátor Streat-Line, 100 mm. skálával. 1 drb forgókondenzátor Streat-Line, 60 mm. skálával. 1 drb. speciál Low-Loss antenna transzform. két tekercsből. 1 drb. parallel kettős tekercstartó belső be­építésre. 1 drb. speciál Low-Loss Selecticyn transzfor­mátor. 3 drb. kapacitásmentes csőfoglalat. 2 drb belső szerelésre alkalmas fű­tőellenállás. 1 drb panell szerelésre alkalmas fű­tőellenállás. 1 drb rácskondenzátor szirittartóval. 1 drb rácsellenállás 2 Megohm. 1 drb alacsony frekvenciájú transzformá­tor 1:4. 1 drb elzárható áramkikapcsoló. 2 drb szigetelt fejű szorító csavar. 6 drb hüvely. Nikkelezett lencsefejű anyáscsavarok. Nikkelezett lencsefejű­ facsavarok.­ Négyszögletes összekötő huzal. 1 drb keménygummilemez 450X190. A készülékkel elért eredmények jók. A szelek­tivitása egy jó ultradynvevővel egyenrangú, 30— 40 méteres antenna a legkedvezőbb, igen jól dol­gozik, azonban minden szükség­ antennával (szoba­­antenna, világítási vezeték). A készülék hangere­jére jellemző, hogy 5—6 állomást kifogástalanul hangszóróba hoz. Hangerőssége természetesen igen egyszerűen növelhető a kis frekvenciájú erősítő­­fokozat hozzáépítésével. A készüléknek van még egy nagy előnye, hogy aránylag olcsón elkészít­hető. Wartburgverein. — 11.30: Ing. Wald. Scheyner: A szülőknek a gyermekekről. — 12: A házi zene­kar hangversenye. — 3.45: Mese- és monda­délután a fiatalok számára. — 5. Shakespeare­előadás. Kifogástalan vételt biztosit a 3 csöves „Sesector" vevőkészülék Mag­yar szabadalom 644SS és 38093. éra 1,980.000 K Fazekas József rádió-laboratóriuma VI., Jókai fugárt­ u­ca 29/31. sz. (UFA-épület) telefon: 47—58 Leipzig (305.8, 9 Kw.). Dresden (294. 1.5 Kw.). 8.30: Orgonahangverseny. — 9: Istentisztelet. — 12: Hangverseny. — 4.30: Rádiójáték. — 7: Wal­­ter Becker dr.: Az anyag magatartása mély hő­mérsékletben. — 7.30: Kurt Schwartze dr.: A Bie­dermeier kultúrája. — 8.15: Népszerű hangver­seny. — 10: Sporthírek. — 10.30: Tánczene. München (535.7, 10 Kw.) Nü­rnberg (329.7, 1.5 Kw.). 11: Harangjáték. — 12: Bach karácsonyi oratóriuma. — 3.30: Szórakoztató zene. — 4.30: Technikai csevegés. — 5: Hárfa- és harmónium­­hangverseny. — 5.45: Gustl Waldau. — 6.30: Ri­­chard Strauss operája, a Rózsalovag. készülékek és alkatrészek a legjobb minőségben és leg­olcsóbban. Képes árjegyzék ingyen — Árainkat karácsonyig lényegesen leszállították. i.A*VO A. és ZA&&A villanyszerelési és rádiócikkek nagykereskedése, Budapest, VI. Podmaniczky utca 39 (Csengery u. sarok­­. Tel. 149—49 Münster (241.9. 3 Kw.). 8.30: Visszapillantás az elmúlt hétre.­ — 9: Reggeli ájtatosság. — 11.15: Irodalmi reggeli ünepély. — 12: Zongora- és he­­gedű-szonátahangverseny. — 3.30: Marta Walter fiatal lányok számára felolvas. — 4: Fúvószene­kar hangversenye. — 5: Prof. Sieber dr. hegedű­művész hangversenye. — 7.30: Jancsi és Juliska. — 10: Előadás felnémet dialektusban. Új tipusú gépek Már az egylámpás is teljesen szelektív, komplett csövek­kel adód- és futótelepekkel, fejhallgatóval együtt 1 lámpás készülék.................... 1,000.000 2 lámpás készülék................. 1*500.000 8 lámpás készü­lék.• •••••...•• 2,000.000 4 lámpás készülték .. ....... 2,600.000 5 lámpás neutrodyne......... 4,800.000 8 lámpás ultrad­yne ....... .7,000.000 Hallgassa meg készülékeinket működésben üzletemben Csak telefunken licences gépeket árusítunk Félrefu­gott Gyula rádiónag­ykereskedA Budapest, VII., Dohány-utca 03/a Paris, Eiffel-torony (2650, 12 Kw.). 6: Híradó. — 7: Rádióhangverseny. Prága (348,9, 5 Kw.). 11: Hangverseny. — 5: Távzene. — 7: A prágai nemzeti színház előadá­sénak átvitele. — 10: Hirek. Karácsonyra az Umo Rádió mss 45. izén Mríhlrható, jó, olcsó. Díjtalan szaktanács Stuttgart (379.7, 10 Kw.). Freibnrg (577, 1.5 Kv.). 11.30: Istentisztelet. — 2: Grammofonzene. — 3: Willy Ehmer: A Zeppelinek jövője. — 3.30: Mese, utána részletek népszerű operettekből. — 6.15: August Schu­lz: A betlehemi szent éjszaka. — 6.46: Max Schilling felolvas műveiből. — 8. 1 Tarka est. Saját érdekében, mielőtt készüléket vagy 2 atka részt ve**, tekintse meg dúsan fel­e­szerelt raktárunkat Legolcsóbb napi árak!­­ Seligmann és Vallada amerikai rádióüzeme . Budapest, V. József tér 11. tel 127-86. O cxxxxxx›o‚‹›‹c›o›xx›oc›o›ooooooooo››o HÉTFŐ, DECEMBER 20. Budapest (555.0). 9.30 és 12: Hirek, közgaz­daság. — 1: Idő- és vízjelentés. — 3: Hirek, köz­gazdaság. — 4.30:­­Asszonyok iskolája», Szeder­kényi Anna előadása. — 5: Idő- és vízjelentés.— 5.15: Cigányzene. — 7: «Mit üzen a Rádió?* — 8.30: c Parasztbecsület], melodráma egy felvo­násban. Szövegét írták Targioni-Tosetti és Me­­nasci. Fordította Radó Antal. Zenéjét szerezte Mascagni P. Előadás a Stúdióból. Rendezi Gyar­­mathy Sándor, a Stúdió rendezője Szereplők: Santuza — Relle Gabriella. Lola — Nagy Margit. Turiddu — Pilinszky Zsigmond. Alfia — Szende Ferenc. Lucia — Budanovits Mária és a m. kir. Operaház zenekarából alakult megerősített ka­marazenekar. Vezényli Komor Vilmos karnagy. Az orgonaszólamot Esley Organon Weigerth Ala­dár zeneszerző játssza. Bevezető beszédet mond Kern Aurél. Magyar rádiós­­ magyar munkásnak ad kenyeret. A legjobb 1, 3, 4, 1t8e4RIm 5, 6, 7, 8 csöves I 4PS B " k­észülékeket a Telefongyár Krt. gyártja ödóOOOOÓÓOOÓOÓOOOOOÖÖÖÓOOOÖÖÖ­I Az amerikai rádiókészülékek és­­ alkatrészek a legmegbizh­ató­­bak ! KEDD, DECEMBER 21. Budapest (555.6). 9.30 és 12: Hirek, közgazda­ság. — 1: Idő- és vízállásjelentés. — 3: Hirek, közgazdaság. — 5: Idő- és vízállásjelentés. Utána a m. kir. Operaház zenekarából alakult kamara­­zenekar hangversenye. Komor Vilmos karnagy vezényel. 1. Delibes: A király mondja, nyitány. 2. Puccini: Pillangókisasszony.­­Ábránd. 3. Mos­­kowszky: Spanyol táncok. 4. Thomas: Mignon, nyitány. 5. Ziehrer: Werner Madin, keringő. —­6.30: A Magyar­ Halhatatlanok XIII. estje. Gva­­dányi-emlékünnepély (meghalt 1801 dec. 21.). Ja­kab Ödön, a Magyar Tudományos Akadémia tagja emlékbeszéde. —­7.45: Kósa György zon­goraművész hangversenye. 1. Bach: Prelúdiumok és fugák a c­ohllemperiertes Klavier*-ből. a) F-dur, b) F-moll, c) Gis-moll, d) C-dur. 2. Haydn: Szonáta E-moll. 3. Kósa: Három szo­morú és három vidám bagatell. 4. Schumann: Kinderscenen. — 9. Könnyű és tánczene. Nincs többé rossz rádiógép! Jókaiban tartja MACROVOX havi 20,000 koronáért V. Visegrádi­ utca 43. Telefon: Lipót 904 -21. »BLAU-PUSSKT« a legjobb hallgató detektoros és lámpakészülékek számára! Sza'Értittek való hal­gaté!­­ A pályázatok beküldésének határideje decem­ber 24-ike, de az esetleg elkésett pályázatok részt­­vesznek a következő pályázaton is. A fentebb felsorolt és a rádióamatőrök építő­­munkáját nagyban elősegítő nyereménytárgyakra az alábbi rejtvények megfejtését adjuk fel: E­gy lámpástól — Ultradyneig egyedül készítheti gépét kitjeinkből szakképzettség nélkül. Mindenki részt ve­het Országos Rádió készülék pályázatunkon, l­ásd karácsonyi számot. DÉNES TESTVÉREK Rt. Budapest, VI. ker., Teréz­ körút 26. sz. RÁDIÓ-HÍREK )( Karácsonyi pályázataink. Mint a múlt va­sárnapon is jeleztük, karácsonyi számunkban két nagy rádiópályázatot hirdetünk a rejtvény­pályá­zaton kívül, összesen 33 díjjal, 10 millió korona pályadíjjal. Az egyik pályázatunk egy «Kapcso­lási pályázat* lesz, melynek díjait a Telefongyár r.-t. európaszerte ismert kiváló gyártmányai fog­ják képezni. Ezeket a díjakat a Telefongyár r.-t volt szíves felajánlani. A másik egy­­Készülék építési pályázat*, melyben 1 lámpástól 7 csöves ultráig hirdetünk pályázatot, minden fajtából külön-külön. Ennek a pályázatnak a nagyértékű díjait Dénes Testvérek r­­ t. ajánlotta fel lapunk olvasói számára. A Rádió Újság rejtvénypályázata Huszadik rejtvénypályázatunk eredményének közlése alkalmából itt is felhívjuk előfizetőink és olvasóink rádióamatőrjeit, kísérjék figyelemmel az Újság karácsonyi számának külön rádiópályá­zatát, amely valóban nagy meglepetés lesz. Első­rendű díjak egész sorozata vár ez alkalomból ki­osztásra és mindenki megmutathatja rá­diószak­­tudását. Múltheti rejtvényeink helyes megfejtése a kö­vetkező: 1. Szelektivitás. 2. Spirális rács. A megfejtők részére kitűzött díjakat, melyeket a DÉNES TESTVÉREK Elektrotechnikai Rt. szál­lított, a következők nyerték el: I. dij: Engelmann Jenő, Budapest II. dij: alapi Salamon Edit, Budapest. III. dij: Bálint László, Lakócsa. IV. dij: Bíró Erzsébet, Budapest. Csőd- Intős, melódiás, harangtiszta hangzó*1 Kérjen mindenbel .aza­z „Blau­punkt** hallgatót “ továbbá „Grünkreutz" és „Weisskreutz** hallgatót, „Rotstern*" és „Ideál*1 detektort Kapható minden jobb rádió.ü­zletben V. díj: Ladányi Rezső, Budapest. A fővárosi nyertesek a nyereményeket átvehe­tik már kedden délelőtt 10—2 óra között, vagy a következő napokon, de természetesen csak kellő igazolás után, az Újság szerkesztőségében (V., Vil­mos császár­ út 34., I.) Damnovits A. János kollé­gánknál, míg a vidékiek részére postán küldjük­ meg. Huszonegyedik rejtvénypályázatunk díjai a következők: ,, I. díj: egy­­ Baby detektoros­ készülék detektorral és Vocaphon kristállyal villanyantennára. II. díj: egy LIBELLE 4000 ohmos dualalejhallgató (különlegesen érzékeny). III. dij: egy TRIOTRON RS. 4 univerzális csodalámpa különleges hangerővel és tisztasággal. IV. dij: egy WEILO alacsonyfrekvenciájú transzformátor, páncélozott, teljesen torzításmentes. V. dij: egy FORMO microtárcsa, precíziós angol műszer. Az összes díjakat LOEBENSTEIN L. rádiónagykereskedése, IV­, Egyetem­ utca 3. szállítja. A pályázatok beküldésénél a levélborítékra tes­sék ráírni: Rádió rejtvénypályázat Pályázhat mindenki előfizetőink és olvasóin­k köréből, de a pályázatra okvetlenül ráragasztandó az alábbi kis szelvénybe: 'bo'­y rdu­l 6,a£b+ * L 'nwt -------7—’ ______ IfAraPCflnvi­trali Neutrodyn 5 csöves vevőkészülék KtCCI UUVUlljI dl Cflfll csövek, fejhallgató, apódtelep és 88 amperes (Utóaccuaiulátor K 4.400 000 i’hilips-csövek­­ A 141. 241, 341­­­ K 119000 B 205 s K 115 000. A 200 = K 100 000. A 100, 100. 300. 400. 425. B 105 = K 90.000 R 406 = K 100.000 Rekfi-csövek­ : A 8 = K 54 000 E 10. 11. 15 · K 66.000 P 20/ 209, 211 = K 135 000 Vatea-csisrek s T. P. 2, 4 = r, 54 000 r P. 3 = K 57.000 H 306 — r, 63 000 D.G.P. 3­4 = K 104 000 Rek­fi Miklós cikkek szak­üzlete Budapest, Vilmos csészár-ut 45 utca? sarok A 3 csöves Low-Loss Selectydin A667DG !)1URfracToil garantált szolid kivitelben, re­furt kemény gummi­­alaatt Ca/iCll lemezzel, ízléses fényezett faszekrénnyel és kittrajzzal együtt k­b,200.000-ért szállítja az AUDION Rádiótechnikai Vállalat SSnfm­­3-“Fmert,'°'31 A -Rádió Újság* rejtvény pályázata 21 Név -----------------------------------------------------­Pontos cím ---------------------------------­1. ÚJSÁG VASÁRNAP, 1926 DECEMBER 19

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék