Ujság, 1930. március (6. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-05 / 53. szám

12 kintő kereskedői gondossággal és megbízható szolidsággal végezték el. A teljes belső berendezést a Fodor József m­agy. kir. udvari műbutorgyár (IV., Kecskeméti­utca 6, IX., Dandár­ utca 15) készítette. Ez a kö­zel félszázados cég ezzel a munkájával is bizony­ságot tett arról, hogy a magyar mű­bútoripar mi­lyen európai nívón áll. Rendkívül rövid idő alatt úgy műszakilag, mint művészileg tökéletes munkát nyújtott ez a cég, ő készítette a Velours d’Amiens-el bevont kényelmes széksorokat egész a karzat legutolsó üléséig és úgy ez, mint a sok új páholy, valamint a büfféterem nemesiéből ké­sült finom berendezése is elsőrangú munka. A színházépítés rengeteg festő, aranyozó és mázoló munkáját Steiner és Szimper dísz- és templomfestők végezték, Süllői­ út 57.­ Ezek a festési és aranyozási munkák a lehető legtökéle­tesebb kivitelben készültek és nagyban emelik az egész épület művészi hatását. A csillárokat,­­a falilámpákat, amelyek mind tökéletesen követik az épület stílusát, Szivessy és Janszky műépítészek tervei után Grü­nberger csil­lárgyár (Klauzál-tér 2) készítette. Ez a cég készí­tette annak idején a Forum-színház csillárjait és legutóbb a Szent Lukács-fürdő szálloda habljának remek csillárját. A kellemes és hyeienikus asbestpadlót a jó­­hírű Magyar Asbestit Padlógyár, Rácz József cég (VI., Andrássy­ út 32) készítette, amely úgy ki­vitel, mint szakszerűség tekintetében a tökély magaslatán áll. E cég készítette a mozgószínhá­­zak albeszit padlózatát. A központi fűtés, szellőztetés és egészségügyi berendezést Szettessy Sándor utóda, Szenessy Gyula oki. mérnök. Budapest, VII., Abonyi­ utca 25. a legtökéletesebben végezte, mely különösen a színház caloriferek útján történő friss­ meleg­­levegővel való ellátását illetőleg jut kifejezésre. A mozik mai műsora: CAPITOL FILMPALOTA (a Baross-téren, a keleti pálya­udvar mellett. Tel.: J. 343—37). A buta ember szeren­cséje (Tökéletlen házasság.) Buster Kealin első hangos filmje 13 felvonásban. Egy világvárosi bár éjszakája, Énekes revü. Hangos Fox-hiradó. . (A vairág hangja.) Mindenki mulathat. Leszállítottuk helyárainkat. Előadá­sok kezdete hétköznap: 5, U8 és %10. vasár- és ünnep­nap: H1. %6 H8 és H10 órakor. CHICAGO-MOZGÓ­­István­ út 39. (Tel.: J. 821—75): Boldog békeidők Bécsből, egy romantikus szerelem története. Erich von Stroheim legújabb szenzációja: Nászinduló (herceg és polgárleány szerelmi regénye, gyönyörű szí­nes felvételekkel 9 felvonásban.) Kincskeresők * (vígjáték­­attrakció 8 felv., fősz.: Glenn Tryon.) Újítás a műso­rok terén: öt legújabb híradó egy műsorban. Magyar, Fox, Metró, Paramount, Gaumont Híradók! Előadások kezdete hétköznap: 5, 18 és HÍO, vasárnap: 3 órától CORVIN FILMSZÍNHÁZ (József körút és­­Illői-ut sarok Tel.: J. 389—88). Paramount hangos világhíradó: Vas­álarcos (Dumas regényéből készült hatalmas hangos világfilm, fősz.: Douglas Fairbanks). Előadások hétköz­nap: H6. H8. H10. vasárnap: 4. 6. 8. 10 DÉCSI (Teréz­ körút 28. Telefon: Aut. 213—43, Aut. 258- 52 és Aut. 148—06.) Maurice Chevaliernek, Páris világ­hírű kedvencének legelső beszélő, éneklő, zenélő világ­filmje. Páris gyermekei (Innocents of Paris) 12 felv. irta: Vajda­ Ernő, rendezte: Richard Wallace . Para­mount világattrakciói Női főszerepben: Sylvia Beecher és Margarette Livingstone Maurice Chevalier elénekli a legnagyobb sikert aratott dalait: a Valentir­e-t, Du­ Nioi-t Ananas-t, Paramount és Fox hangos híradók. Előadások mindennap: 4, 6, 8, 10 órakor. ELIT-MOZGÓ (Lipót körút 16. Tel.: Aut. 161—51). Cirkusz­­hercegnő (Kálmán Imre nagysikerű operettje filmen 10 felv., fősz.: Harry Liedtke, Hilda Rosch, Hans Junker­­m­ann és, Verebes Ernő.) A Matterhorn vértanúi (A Mat­­terhorn első megmászásának drámája 8 felv., fősz.: Marcelli Albini, Peter Vors.) Metró Híradó. Előadások : kezdete hétköznap: 5, HS, H10, vasárnap: H4, H6, H8 és 9410 órakor. FÓRUM (Kossuth Lajos­ utca 18. T.: Aut. 895—43, 697—07): Rio Rita (Ziegfeld világhírű énekes, táncos, beszélő film­operettje 2 részben, 15 felvonásban, főszereplő: Bebe Da­niels és John Boles.) Békeffy László: Hangos filmen a hangos filmről. Fox hangos híradó (A világ hangja.­ Előadások kezdete hétköznap: 5, H8 és H 10, szombaton, vasárnap és ünnepnap: H4. ^46. 8 és 10 órakor. CORSO (Váci utca 9. Tel.: Aut. 874—02). Buster Keaton első hangos vígjátéka. A buta ember szerencséje (10 felvonásban.) The International Revue. Színes, hangos varieté. Híradók. Előadások kezdete hétköznap: 4. H6. 348 és 9410, vasár- és ünnepnap: 3. 345, Hz, H9 és 1­­0 órakor. Mindennap délelőtt 11 órától hangos film­matiné 1 és 1.50 pengős helyárakkal. KAMARA-MOZGÓ (Donány-utca és­ Nyár-utca sarok. Tel.: 1. 440—27). Prolongálva! Vasálarcos (United Artists han­gos világfilm.) Western Electric-gépen bemutatva. Du­­mas regénye. Főszereplő: Douglas Fairbanks. Fox leg­újabb hangos híradó. Előadások kezdete mindennap: 4. é. 8. 10 órakor. NYUGAT MOZGÓ: Brodway Melodie (a világ legnagyobb beszélő, éneklő, zenélő film.) Alvilág árnyai (dráma 7 felvonásban.) Előadások kezdete: H4, H6, 948, 9 10-kor. OLYMPIA (Erzsébet­ körút 26. Tel.: J. 429-47). A legjobb németül beszélő, éneklő, hangos film: Mámorkeringő (egy primadonna házassági regénye 10 felv., fősz.: Mády Christians, Hans Slowe.) Orosz lakodalmi ünnep (éneklő, táncos, zenélő attrakció.) Magyar Híradók. Előadások: 4, 6, 8, 10 órakor. Az első előadás mérsékelt helyárak­­kal. Jegyelővétel délelőtt Hu­—1-ig, délután 3 órától. ORION SZÍNHÁZ (Eskü ut 1. Tel.: Aut. 831—02). Conrad Veidt magyarul beszélő hangos filmje: Féltékenység, Fejős Pál rendezésében. Biztosítsa magát (Clara Bow legújabb slágervígjátéka zenekísérettel.) Magyar Híradó. Jegyelővétel délelőtt 11—1-ig és az előadás megkezdése előtt 1 órával. Előadások kezdete: H6, H8, H10, vasár­­os ünnepnap: H4, H6, H8, H16 órakor. PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-körút 8, a Newyork­­palotával szemben. Tel.: 1. 365—23). Féltékenység (han­gos filmdráma 8 felvonásban, magyar beszéddel, ren­dezte: Fejős­ Pál, főszereplők Conrad Veidt, Mary Phil­­hin, Pártos Gusztáv.) Biztosítsa magát­ (édes vígjáték 7 felvonásban, írta: Elinor Glyn, főszereplők: Clara Bow, szinkronizálta ifj. Stefanides Károly.) Hiradók. Előadá­sok kezdete hétköznap: 5, 6, 8, 10, vasárnap: 3, 4, 6, 8 és 10 órakor RADIUS (Nagymező­ utca 22—24. Tel. Aut. 220-98 és 292—50.) Prolongálva! Atlantic. A B. I. P. világhírű né­metül beszélő, zenélő és éneklő remekműve. Rendezte E. A. Dupont. A főszerepben Fritz Kortner. Hangos Hiradók. Előadások kezdete hétköznapokon: 5, H 8 és 10, vasárnap: S, H6, H8 és 10 órakor. Az előadások megkezdése után az ajtókat lezárjuk. Jegyelővétel dél­előtt 11 órától. BOY A L­ APOLLÓ (Telefon: József 429—46 és József 419— 02). Vad Orchideák (Izzó történet egy forró asszonyról, akit a férje vitt a veszedelembe . . . Metro-Goldwyn han­gos film. Fősz.: Greta Garbó, Lewis Stone és Nils Aster.) Metró és Fox hangos film. Bánk bán táncjelenete. Elő­adások kezdete hétköznapon: 5, 08, Hlő, vasárnap: 4, 6, 8, 10 órakor. TÚRÁN MOZI: Broadway Melodie (a legnagyobb beszélő, éneklő, zenélő film.) Alvilág árnyai (dráma 7 felvonás­ban.) Előadások kezdete hétköznap: itt 946, 98 és 9410 órakor. Vasárnap: 943 órától. UFA FILMSZÍNHÁZ (Teréz-körút 60 Tel.: Aut. 197-67 és Aut. 197—68). A nagy sikerre való tekintettel­ továbbra prolongálva kizárólagos joggal. Iván Mosjukin nagy han­gos filmje: Hadzsi Myrat (A kaukázusi ördög.) Tolstoj Leó remekművének hangos filmváltozata. Fősz.: Lil Da­n­over, Betty Amang. Don kozák kórus, cári ballet r­endezte Alexander Wolkoff. Hangos hiradók a világ minden részéből. Szekeres Ferenc orgonajátéka. Előadá­sok hétköznap: 5. H8. %10. szombat, vasár- és ünnepnap: 4. 6­8 10 órakor URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (Rákóczi-út 21. Tel.. .T. 460-56 és .­. 460—45). Vasárnap délután ... Az első nagy magyar hangos film. (Erich Pomm­er—UFA-pro­­ukció.) Írta: Szé­kely János. Rendezte: Hanns Schwarcz. Szereplők: Dita Parlo, Willy Fritsch, Mály Gerő, Simon Marcsa, Kör­­mendy János, Ligeti Juliska. Előadások kezdete hétköz­nap: 5. HL és HBO, szombat, vasárnap és ünnepnap: 4, 6, 8, 10 órakor. PESTSZENTLŐRINC: FÓRUM-MOZI: Végzet (12 felv., fősz.: Greta Garbó és John Gilbert.) Titkos parancs (8 felvonásban, történet a kémek világából, fősz.: Carlo Aldini.) Előadások hétköz­­islaps 1, n­awárnapi 8. & 7­­­ órakor* ÚJSÁG SZERDA, 1930 MÁRCIUS 9 Sportesemények Takács II. gólrekorderségét erősen fenyegeti az Újpest Auerre Mull vasárnap már a Ferencváros és a Hun­gária is megkezdte a bajnokság tavaszi finisét, amely azonban az Újpest—Ferencváros—Hungá­ria triász egymással való találkozásáig semmiféle meglepetést nem tartogat, így tehát az érdeklő­dés, egyelőre, inkább a gólrekorderségért való küzdelem iránt nyilvánul. A büszke címért a ta­valyi rekorder Takács 1s, a Ferencváros jeles csatára harcol ismét a legtöbb kilátással, de ve­szedelmes közelébe nyomult fel Auer, a bajnok­ság élén álló Újpest jobbösszekötője. A két pom­pás futballista külön versenyében a többi csatár alaposan lemaradt, a legfeltűnőbben a Hungária gólszerzői. A góllövők listáját és sorrendjét alább ismer­tetjük: Huszonháromgólos: Takács II. (Ferencváros). Húszgólos: Auer (Újpest). Tizenháromgólos: Possák (Bástya). Tiz­enkét gólos: P. Szabó (Újpest). Tizenegygólos: Ember (Budai „11“). Kilencgólos: Spitz (Újpest).­­Nyolcgólos: Lengyel (III. kerületi FC). Hétgólos: Hirzer (Hungária), Teleki (Bocskay). Hatgólos: Jakube (Somogy), Kalmár (Hungá­ria), Schwarz (Bástya), Ticska (Hungária). ötgólos: Bihámy (Hungária), Kitti (Bástya), Túrás (Ferencváros), Toldi (Ferencváros), Wetter (Pécs-Baranya). Négygólos: Barátky (Hungária), Dressler (III. ker. FC), Kohut (Ferencváros), Konyor (III. kerü­leti FC), Semler (Bocskay), Siklóssy (Attila), Tanzer (Ferencváros). Háromgólos: Fü­rstner (Kispest), Gacsár (So­mogy), Kautzky (Pécsbaranya), Markos (Bocs­kay), Mertin (Bocskay), Paczolay (Kispest), Sze­der (Attila), Sztancsik (Budai ,,t­.), Vincze (Bocs­kay). Kétgólos: Czétényi (Nemzeti), Fenyvesi (III. ker. FC), Fröhlich (III ker. FC), Győri II. (Nem­zeti), Hajós (Attila), Kompóti (Hungária), Mé­száros (Újpest), Molnár (Bocskay), Odry (Nem­zeti), Opata (Attila), Rémay II. (Nemzeti), Rémay III. (Nemzeti), Schneeringer (Kispest), Schmidt (Budai „11“), Steiner (Budai „11“), Sztrakovics (Somogy), Szedlacsek (Ferencváros), Varga (Bástya), Wahl (Bástya).­­ Egy gólos: Ábrahám (Bástya), Békési (Attila), Borsányi (Újpest), Dán (Somogy), Darvas (Pécs­­baranya), Halas (Pécsbaranya), Himmer (Budai „11“), Jeckl (Hungária), Krebsz (Pécsbaranya), Reviczky (Bocskay), Kovács (Pécsbaranya), Kö­ves (Újpest), Limbeck (Kispest), Lutz II. (III. kerületi FC), Lukács (Kispest), Lyka I. (Budai „11“), Murányi (Attila), Nekadoma (Hungária), Orth (Budai „11“), Ölvedy (Pécsbaranya), Pajor (Pécsbaranya), Péter (Bástya), Presovszky (So­mogy), Rázsó (Ferencváros), Remmer (Hungária), Rozgonyi (Kispest), Szófián (Újpest), Sághy (Bocskay), Lenkey II. (Kispest), Solti (Bástya), Steiner (Somogy), Ströck (Újpest), Tóth (Bástya), Tritz (Pécsbaranya), Varga (Somogy), Wéber (Nemzeti), Egry (Újpest). Rúgtak összesen 289 gólt. Miért késik A fedettuszoda felépítése körül sportkö­rökben nyugtalanító hírek terjedtek el, ame­lyekre vonatkozólag Prém Lóránd dr., az OTT főtitkára, a következő felvilágosítást adta: " Az Országos Testnevelési Tanácsot a fedettuszoda építése ügyében semmiféle ké­sedelem vagy mulasztás nem terheli. A hét­tagú szakzsű­rinek, a közszállítási szabályzat­ban lefektetett takarékossági elvek szem előtt tartásával és a rendelkezésre álló anyagi esz­közök mérlegelésével és általában véve a leg­­lelkiismeretesebb körültekintéssel megszer­kesztett és szakszerűen indokolt jelentését, amely csak vasárnap este készült el, tudomá­som szerint Karafiáth Jenő, az Országos Testnevelési Tanács elnöke hétfőn reggel személyesen nyújtotta át Klebelsberg Künn gróf mi­niszternek, akit a fedettuszoda építési bizottságának plé­numa már a szakzsű­ri kiküldésével egyidejű­leg és egyhangúan, egyben írásbeli felterjesz­tésünk útján is arra kért, hogy a gyors dön­tés formájának egyszerűsítése érdekében sze­mélyesen elnököljön az általa összehívandó plenáris ülésen. A szakzsű­ri jelentése tehát már a minisz­ter kezében van, aki most személyesen tanulmányozza át az abban foglaltakat és ha netalán szükségesnek mutatkozik, a szakreferensektől közvetlenül szerzi be az elő­készítéshez esetleg még szükséges adatokat. Karafiáth Jenő dr., az OTT elnöke és Homonnay Tivadar dr., a Magyar Úszó Szö­vetség elnöke, mint értesülünk, ma délelőtt együttesen jelent meg a kultuszminiszternél, akivel behatóan tárgyaltak a fedettuszoda mi­előbbi felépítése érdekében. * A fedettuszoda építési bizottsága március 7-én este hét órakor az Országos Testnevelési Tanács helyiségében megtartandó ülésén dönt a fedettuszoda építési munkálatainak kiadása ügyében. Az Országos Testneve­lési Tanács főtitkárának nyilatkozata a fedettuszoda? Révész Béla “lesz az új tréner? megvált a Hungáriától Hónapokkal ezelőtt az Újság írta meg el­sőnek, hogy­­a Hungáriánál trénerválság lesz, amennyiben a kékfehérek vezetősége az új sze­zonra nem újítja meg régi trénere, Révész Béla, az egykori válogatott MTK-játékos szer­ződését. Ez a hír még az őszi szezon folya­mán került a nyilvánosságra Fodor Henrik dr. drezdai utazásával kapcsolatban, amely­nek az volt a célja, hogy visszanyerjék Jimmy Hogant, a kiváló angol trénert, aki korábban már működött a kékfehéreknél és az MTK aranykora éppen az ő trénerkedésének ide­jére esik. Révész szezonvégi eltávozását később a Hungária igazgatóságának egyik tagja is meg­erősítette. Emiatt heves hírlapi polémia is ke­letkezett a tréner és a kékfehérek vezetősége között, ami semmiesetre sem ígérte a tréner és a csapat zavartalan együttműködését. Brüll Alfréd, a Hungária elnöke most Nizzá­ból való hazaérkezése után tárgyalásokat is kezdett Révész Bélával, s ezeknek a tárgyalá­soknak eredménye a szerződés barátságos után való felbon­tása lett Révész Béla megvált a Hungáriától és vele az a tréner távozik, aki esztendők után újra a kékfehér színeknek szerezte meg a bajnok­ságot. Révész tréneri képességeinek kétségte­len bizonyítéka volt a Hungária múlt szezon­beli bajnoksága, amelyet úgy harcolt ki, hogy a csapat tagjaiba beleoltotta a régi MTK-lel­­kesedést, fegyelmet tartott és az addig puha Hungáriát harcos csapattá nevelte. Révész távozásával, addig, amíg a Hungá­ria új trénert szerződtet, Takács Béla, a kék­­fehérek népszerű kondíció-trénere vezeti a csapat tréningjeit, beavatottak szerint azon­ban csak hetek kérdése, hogy megérkezzék a Hungária új trénere. A hírek szerint újra an­gol trénere lesz a Hungáriának. Részint Jimmy Hogan visszatérését emlegetik, más­részt pedig egy nagyképességű és már Buda­pesten is járt angol futballistát tippelnek, aki nemcsak a csapat tréningjeit vezetné, hanem játszana is az együttesben. 1 . Reváns az őszi 3:0-ás vereségért Csütörtökön játsszák le a Ferencváros—Bástya ligabajnoki mérkőzést A Ferencvárost revánskötelezettsége vasárnap Bécsbe szólítja, ahol a liga második helyezettjé­vel, az Admirával játszik, u­gy hogy vasárnapra kisorsolt bajnoki ellenfelével, a Bástyával való meccsét csütörtökre volt kénytelen előrehozni. A futball iránt érdeklődő közönség így hétközna­pon rendkívüli csemegéhez jut, hiszen közismert, hogy a szegedi csapat egyik legveszélyesebb rivá­lisa a zöldfehéreknek, amely az ősszel is 3:0 arányban vert rá a Ferencvárosra. A helyzet annál kiélezettebb, mert a Ferenc­városi egy pont hátránnyal a ligatabella második helyére csúszott le és bajnoki esélyeit aknázná alá, ha a Bástya várakozás ellenére, most is si­kerrel operálna ellene. A mérkőzés az üllői úti pályán kerül eldöntésre és a hétköznapra való tekintettel ,a/i 4 órakor kez­dődik. Négy csapat nevezett az Újság által alapított Herendi-vándordíjra Az MLSz az idén már hatodszor írja ki az ifjúsági labdarúgás legértékesebb trófeáját, az Újság szerkesztősége által alapított Herendi-ván­dordíjat, amelyért évenként az ország legkiválóbb ifjúsági válogatott csapatai ütköznek meg. A Herendi-vándordíjra az idén 5 csapat neve­zett, de miután a déli kerület csak azzal a fel­tétellel lett volna hajlandó a küzdelemben részt­­venni, ha az MLSz a mérkőzéseinek deficitmen­tességét biztosítja, a déliek nevezését nem fogad­ták el. A vándordíjért eszerint a BLASz, az Ifjú­sági Labdarúgó Liga, továbbá a Közép- és az Északi kerület válogatottjai fognak küzdeni. A KI­SOK, a vándordíj egyszer­ védője, óriási meglepetésre, nem nevezett, már­pedig elsősorban a középfokú iskolák válo­gatottjainak lenne a hivatása, hogy a legnemesebb intenciókkal kiírt vándordíjért a versenyt fel­vegye. A sorsolás szerint az április 15-ig lejátszandó előmérkőzésekben a BLASz—M1LL és Közép—Észak kerül egymással szembe, míg a döntőben a két győztes játszik. Kitüntették az ,1 Aranynégyes“ vezérevezősét Perget Ferenc doktornak, a Magyar Evező­ Szövetség és a Neptun Budapesti Evezős Egylet kiváló elnökének kormány­főtanácsossá való ki­nevezése evezős körökben óriási lelkesedést kel­tett. Perget Ferenc dr., aki a két előkelő sport­testület élén évtizedek óta páratlan lelkesedés­sel működik és az egész evezőstársadalomban kivételes népszerűségre tett szert, az ország ha­tárain túl is becsült nevet szerzett magának. A Nemzetközi Evezős Szövetség kongresszusain súlyos szava van és csak közismert szerénysé­génél fogva nem játszik az internacionális eve­zős sportban is szerepet. De a legjobb csengésű a Perger Ferenc neve abból az időből, amikor még mint aktív ver­senyző szolgálta az evezős sportot. Perger volt ugyanis a vezérel­ezőse annak a négyesnek, amely először vezette győzelemre a magyar fin­­neket a bécsi és a külföldi regattákon. Ahol a négyes a regattákon megjelent, mindenütt g­yő­­zött. Azért is nevezték el aranynégyesnek, azon a néven is jegyezték be a magyar evezőssport történetébe. Ez még a múlt században volt, de íme, Perger Ferenc dr. érdemeit nem felejtet­ték el. Az Európa birkózó-bajnokságok Stockholm, március 4. A birkózó Európa-baj­­nokságok éjfélkor befejeződtek. Végleges eredmény a következő: Légsúly: Európa-bajnok: Harald Tuvesson (svéd), 2. Brendl Jákob (német), 8. Szekfü László (magyar). Pehelysúly: Európa-bajnok: Pihlalamacki Kustaa (finn), 2. Martensen (norvég), 3. Zombori Ödön (magyar). Könnyűsúly: Európa-bajnok: Erik Malm­berg (svéd), 2. Voldemar Vali (finn), 3. Kárpáti Ká­roly (magyar). Kisközépsúly: Európa-bajnok: Nordling (finn), 2. Zombori Gyula, 3. Földeák (német). Nagyközépsúly: Európa-bajnok: Vainö Kok­­kinen (finn), 2. Ivar Johansson (svéd), 3. Kari Kullisaar (észt). Kisnehézsúly: Európa-bajnok: Kari Wester­green (svéd), 2. Hansen (dán), 3. Rosenquist (finn). Nagynehézsúly: Európaba­jnok: Richthoff (svéd), 2. Nyström (finn), 3. Gehring (német). A nemzetek szerint az összpontozás ered­ménye a következő: 1. Svédország 1­4p., 2. Finn­ország 12 p., 3. Magyarország 5 p. 4. Német­ország 4 p., 5. Észtország 3 p., 6. Norvégia-Dánia 2—2 p. ______ Négy város futballtornája ­ Az osztrák labdarúgó szövetség meghívta a Magyar Professzionista Labdarúgó Szövetséget a május 31-én és június 1-én Bécsben rendezendő négy város közötti futballtornára. A tornán Krakó, Prága, Budapest és Bécs csapatai venné­nek részt. A PLASz erre a tornára Budapest vá­­logatottaiként szereplő csapatot küldene fel. Az alszövetség elnöksége a meghívással részletesen legközelebbi ülésén fog foglalkozni. Szó van arról is, hogy esetleg a második liga csapataiból válo­gatnának. Anconában 11:5 arányban súlyos vereséget szenvedtek a magyar boxválogatottak. A Buda­pesten Olaszország boxreprezentánsai ellen 9:7 pontarányban kivívott győzelemért vasárnap ad­tak revánsot a magyar válogatottak Anconában, de 11:5 arányban váratlanul súlyos vereséget szenvedtek. Eredmények: Énekes—Trombetta döntetlen, Saraccini győz Szabados, Portaleone— Széles és Zola—Ecsegi ellen, Szobolovszky—Dezső döntetlen, Meroni győz­­Szigeti ellen, Kéri—Bassi döntetlen, Körösi (Kieber) győz Pakis ellen. Wachsmann Dezső halála. Wachsmann Dezső, a Weiss Manfréd-gyár igazgatója, az MTK igaz­gatósági tagja s kerékpár- és motorszakosztályá­­nak elnöke kedden 45 éves korában hosszas szen­vedés után meghalt. Csütörtökön délelőtt 1412-kor a rákoskeresztúri temető halottash­ázából kísérik utolsó útjára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék