Napló, 1986. március (Veszprém, 42. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-26 / 72. szám

­jd a NAPLÓ­R. Edzői tanácsokat kapnak a vízben lévő versenyzők. A SPORTJA • A hétvége egyik slágere: Magyar M NSZK búvárúszó viadal Fűzfőn Télen jó forgalmat bonyolí­tott le a fűzfői Balaton uszo­da, de az utóbbi időkben még ehhez képest is megso­kasodtak az események. Feb­ruár 16-án érkezett a Balaton partjára a magyar utánpótlás könnyűbúvár-válogatott, s az­óta egyfolytában tart a nagy­üzem. A fiatalokat előbb a felnőttgárda követte, majd a víz alatti tájékozódási úszó­válogatott. A hatalmas uszo­nyok, a pipák, és a lélegez­tető készülékek látványa las­san már megszokott, s bizo­nyára az általános iskolai úszásoktatásra idelátogató gyerekek körében is népszerű­­södik a sportág. Közben a szintén nálunk vendégeskedő NSZK-beli Hen­­ford 5C úszócsapata hármas­viadalon mérte össze tudá­sát a Veszprémi Szikla SE és a NIKE Fűzfői AK legjobbjai­val — tájékoztatott a legutób­bi eseményről Piros Jenő, az uszoda szakmai vezetője.­­ Azóta pedig megérkezett a nyugatnémet könnyűbúvár-vá­logatott mintegy harminc ta­gú csapata, amely a hétvé­gén az MHSZ Országos Köz­pontjának könnyűbúvár osz­­ilya rendezésében megmér­kőzik a magyarokkal. Az NSZK-beliek szorgalma­san gyakorolnak a verseny színhelyén, a magyarok ké­sőbb érkeznek. Csütörtökön délelőtt kilenctől tizenkettőig, és délután háromtól hatig a nagyközönség elől a meden­cék zárva lesznek. A lelátó­ról azonban — díjmentesen! — természetesen követhetők az események. A tervek szerint pénteken délelőtt tíz órakor tartják az ünnepélyes meg­nyitót. (Előtte egy órával zár­ják le a fürdőzők elől az úszás lehetőségét.) Sorrendben a következő számok vezetik be a kétna­pos viadalt: 200 méteres fér­fi (uszonyos), 100 női (u), 800 férfi (u), 100 ffi (búvár), 1500 női (u). Délután négytől: 800 női (u), 400 ffi (b), 400 női (b), 1500 ffi (b), 400 női váltó (u), 4x200 ffi váltó (u). Szombaton tíztől: 200 női (u), 400 ffi (u), 100 női (b), 50 ffi (b), 400 női (u). Délután négytől: 50 női (b), 100 ffi (u), 800 ffi (b), 4x100 női vál­tó (u), és végezetül 4x100 ffi váltó (u). Az uszoda vezetősége előre is elnézést kér, hogy csütör­tökön - edzés­­, pénteken és szombaton - verseny miatt - délelőtt kilenctől tizenkettőig és délután három és hat óra között zárva tart, az ér­deklődők csak a lelátóra ül­hetnek fel. Készülődés, a bemelegítésre. A vízbe szállás pillanata. Az Inotai Alumíniumkohó felvételre keres 18. életévet betöltött, 8 általánost végzett férfi dolgozókat az alábbi munkakörökbe: " _, folyamatos munkarendben, kereseti öntó. lehetőség 6800-8000 Ft/hó átlag, "­­ • egy műszakban, kereseti lehetőség öntödei kőműves. 5800-6200 Ft/hó átlag, tárcsaüzemi három műszakban, nem folyamatos , , kereseti lehetőség 5500-6200 Ft/hó hengerész­ átlag, továbbá 18. évet betöltött, 8 általánost végzett nő dolgo­zókat három műszakos nem folyamatos munkarendre, kereseti lehetőség 4800—5200,—Ft/hó átlag. Év végén na­gyobb összegű munkahelyi jutalom kerül kifizetésre, ön­tödei dolgozóinknak melegüzemi pótlékot fizetünk. Napi egyszeri étkezést, munkásszállást biztosítunk. Vidéki bejá­ró dolgozóinkat saját autóbusszal szállítjuk. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán. a röplabda NB Szombathely Styl-Z.-Dudar 3:0 (3, 15, 7). Zirc. V.: Seres, Schumacher (B.­pest, Veszp­rém). ZDBSE: Bácskai, Fehér T., Horváth, Hebling, Kertész Z., Fehér I. Csere: Hamvasi, Aschenbrenner. Edző: Kertész Zoltán. A zirciek csak a máso­dik játszmában szerepeltek jól, de így sem tudtak négy játszmalabdát érvényesíteni. A vasiak jobb mezőny- és táma­dójátékkal megérdemelten nyertek. Jó: Hebling, Bácskai. Ifjúságiak: Zirc-Dudar-Sz.helyi Sz­yl 0:3, Kővágóörs-Győri KTMF 0:3, Kővágóörs-Győri Dózsa 0:3, Kővágóörs-Pécsi VM 1:3. Női mérkőzések T: Bauxit-Pécsi VM 3:2 (-9, -12, 6, 10, 12). Tapolca, 100 néző. V.: Stenczel, Markó (Győr, Sümeg). Bauxit: Pásti­né, Sági K, Herke B., Herke II-ben történt T., Janka, Tóth. Csere: Sági A. Edző: Hömöstrei Andrea. A Tóthnét nélkülöző tapolcai­ak nehezen lendültek játékba. A pécsiek már 2­:0-ra vezet­tek, s innen nyertek a nagy küzdelemben 3:2-re a hazai­ak. Ifjúságiak: T. Bauxit—Pécsi VM. 3:0. K. Sportiskola-Pápai Kinizsi 3:1 (11, 5, -12, 12). Kaposvár, 100 néző. V.: Varga, Molnár (B­­pest, Kaposvár). Pápa:Bu­­dai, Csapó, Egresi,­ Horváth, Murai, Tatár. Edző: Mód Ká­roly. Az utazástól fáradt pá­paiakat bírói tévedések is súj­tották, így aztán az ügyesen mozgó hazaiak biztosan nyer­tek lelkes ellenfelükkel szem­ben. Jó: Budai, Csapó, Eg­resi. Ifjúságiak: Kaposvár-Pá­­pai Kinizsi 3:2, T. Bauxit-Győri Universitas 3:0, Győri Dózsa-T. Bauxit 3:0. Innen-onnan , kedden délután elnökségi ülésre került sor Diósgyőrött. Ezen megtárgyalták a DVTK NB II-es labdarúgó-csapatá­nak helyzetét, s személyi kér­désekben döntöttek. Bánkúti László, az együttes eddigi ve­zető edzője hétfőn írásban kérte felmentését, ezt az elnök­ség elfogadta. A szakmai mun­ka irányításával Gál Bélát, a szakosztály eddigi vezetőjét bízták meg. Ugyancsak más munkakörbe kerül Hajas Imre pályaedző is.­­ A labdarúgó-vb 24-es döntőjébe jutott több csapat játszik előkészületi mérkőzést szerdán. Érdekesebb találko­zók: Szovjetunió-Anglia, Fran­­ciaország-Argentína, Olaszor­­szág-Ausztria, Észak-Írország- Dánia, Skócia-Románia. A Lipcséből érkezett jelentés szerint a vasárnap befejező­dött női tőr Világ Kupa ver­senyen a Veszprémből elszár­mazott Kovács Edit (MTK-VM), a magyar válogatott tagja sú­lyosan megsérült. A direkt ki­eséses versengésben Stefanek Gertrúddal vívott, akinek el­tört a pengéje és Kovács jobb combjába fúródott. Kovácsot kórházba szállították, s csak néhány nap múlva térhet ha­za. A Magyarország-Lengyelor­­szág labdarúgó utánpótlás EB- negyeddöntő visszavágó mér­kőzés lesz ma délután Gyön­gyösön. Tajti József edző csa­pata az első találkozón előző szerdán Opolében tízezer né­ző előtt 1:0 arányú vereséget szenvedett. Eredményesebb tá­madójátékkal van esélye a magyar együttesnek, hogy be­jusson a legjobb négy közé. A tizenhat tagú magyar váloga­tott keret Mátraházán készült fel.­­ Teljes magyar sikert ho­zott a Print Pack-Stadion Ku­pa budapesti nemzetközi te­keverseny, am­ely állomás volt a máj­usi müncheni VB-re tör­ténő felkészülésben. A kétna­pos viadalon a magyarok há­rom arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szereztek. Férfi egyéniben: 1. Csányi (FTC) 944, 2. Makkai (Pápa) 926 fa. Vegyespárosban: 1. Németh- Némethné 1384, ...6. Horváth J. (Pápa)—Hudomietné (936- 404) 1340 fa. |--------------------------------------------------- Jöjjön Várpalotára! Jó megélhetést biztosítunk! Felvételt hirdetünk jó kereseti lehetőséggel föld alatti vájár, segédvájár, csillés, túrós szakmunkás, külszíni betanított és segédmunkás munkakörökbe -Személyes jelentkezést várunk a Várpalotai Bányaüzem munkaügyi csoportjánál szombat kivételével naponta 6—14 óráig. Érdeklődő levelekre részletes választ adunk. Levélcím: Várpalotai Bányaüzem Várpalota, Gárdonyi Géza út 39. 8101. Dicséret Mádl Ildikónak Az utóbbi hónapokban nemcsak itthon beszélnek mind töb­bet a remek eredményeket felmutató fiatal sakkozónőről, Mádl Ildikóról. A tapolcai Mereszjev SE 17 éves versenyzője jelenleg az ifjúsági Európa-bajnokságon szerepel - sikerrel -, ugyanakkor a tekintélyes moszkvai „64" című szaklapban cikk jelent meg róla. Eduard Gufeld nemzetközi nagymester, az egyik legismer­tebb szovjet elméleti szakember az Írás szerzője. Gufeld cik­két Mádl Ildikó pályafutásának talán eddigi legszebb sikere, a jajcei szupertornán elért 2-3. helyezése váltotta ki. A nagy­mester a magyar sakkozónőnek nemcsak a tehetségét, hanem küzdőképességét, versenyzői adottságait is kiemeli. „A tornán csaknem végig Mádl vezetett - írja Gufeld. - Kezdetben a világbajnoknő, Csiburdanidze állt az élen, utána azonban a magyar tehetség­­ nem törődve azzal, hogy a világos vagy a sötét bábukat vezeti - győzelmet győzelemre halmozott, s biztos elsőnek tűnt. Látszott, hogy a győzelmen kívül semmi sem érdekli, a teljesen különböző stílusú ellenfe­leket is átütő játékvezetéssel késztette feladásra. Világbaj­noknőnknek, Maja Csiburdanidzének minden tudására szük­sége volt, hogy a hajrában fél ponttal megelőzze. S bár ő győzött, számomra a torna nagy felfedezettje Mádl volt". Szerdán érkeznek a spanyolok VSE-Komép SC röplabda kiesési rangadó Gazdag a hétközi sportprog­ram. A VÁÉV SE alighogy ha­zajött a spanyolországi férfi kézilabda KEK-mérkőzéséről, szerdán este már itt lesz Veszprémben a visszavágóra érkező Deportivo Téka. A spa­nyolok kétszer szeretnének ed­zeni a péntek délutáni vissza­vágó színhelyén, a szakközép­iskolai tornacsarnokban. A ven­dégek bizakodóan tekintenek a veszprémi találkozó elé. (Jegyek elővételben a házgyári portán kaphatók). Nem véletlen, hi­szen a rendkívül keményen vé­dekező, harcos felfogásban játszó együttes előzőleg az iz­landi kupagyőztest otthonában csak 21:20-ra, idegenben, Reyk­­javikban viszont 22:20-ra győzte le. Figyelmeztető a veszprémiek számára! A De­portivo idegenben volt eredmé­nyesebb. A női NB I-ben a VSE pénteken utazik a Ferenc­városhoz bajnoki mérkőzésre. Ma délután az egyetemi tor­nacsarnokban újabb izgalmas NB I-es férfi röplabdacsata várható. A VSE a tatabányaiak­kal vív kiesési rangadót. A veszprémiek bentmaradási re­ményei csak győzelem esetén maradhatnak meg. Várpalotán a Bányász ma játssza a Bábolna elleni el­maradt területi labdarúgó baj­noki mérkőzését. A megyei baj­nokságban Herenden a bajnok­jelölt Peremarton, Veszprémben a V. Volán ellen a B.­almádi szerepel. Pénteken délután Ajkán tart­ják az Országos Sportnapok egész éves eseménysorozatának ünnepélyes megyei megnyitó­ját. Nyolc általános és há­rom középfokú iskola mintegy 900 diákja szerepel a látvá­nyosnak ígérkező, több órás műsorban. Bemutatót tartanak az ajkai cselgáncsozók és a veszprémi női tornászok, majd női labdarúgó-mérkőzés zárja a programot. Nemzetközi verseny Tapolcán Megkezdődött a Cooptou­­rist kilencedik alkalommal ki­írt nemzetközi férfi egyéni sakkversenye Tapolcán. A Batsányi János Művelődési Központban zajló FIDE IV. ka­tegóriájú tornán hét külföldi, s kilenc magyar — köztük négy tapolcai — sakkozó vesz részt. Az első forduló eredmé­nyei: Szurovszky (Tapolca)— Vigh (Postás SE) döntetlen, Egedi (MTK-VM)—Gross (cseh­szlovák) 0:1, Samovolska (ju­goszláv)—Walsh (NSZK-beli) 0:1, Gralka (lengyel)—Faragó S. (Volán SC) 0:1, Such (oszt­rák)—Kiss A. (Szolnok) döntet­len, Pribyl (csehszlovák)-Hor­­váth I. (Tapolca) döntetlen, Morvay (Tapolca)-Pokojow­­czyk (lengyel) 1 :0, Kádas (Szolnok)-Sugár (Tapolca) 1 :0. A hétközi sportműsor Szerdán Röplabda. NB I. férfiak. VSE-Komép SC, Veszprém, egyetemi tornacsarnok, 16.30. Előtte juniorok mérkőzése, 15. Sakk. A Cooptourist nem­zetközi férfiversenye, Tapolca, 15. Labdarúgás. Területi baj­nokság. V. : Bányász—Bábolna, Várpalota, 15, Pádár (kb. Győr m.). Megyei bajnokság. V. Volán—B.H almádi, Veszprém, Mártírok útja, 15.30, Holczer (Kovács, Forintos), H. Porce­­lán-Peremarton, Herend, 15, Kuntner (Hren, Kiss). Előké­születi mérkőzések. Bp. Vasas —Pét, B.­pest, 15. A. Bányász -B.­füred, Ajka, 14.30. A tv sportműsorából. Szov­jetunió—Anglia válogatott lab­darúgó-mérkőzés közvetítése, 11-es műsor, 16.55. Csütörtökön Sakk. A Cooptourist nem­zetközi férfiversenye, Tapol­ca, 15. Labdarúgás. Felszabadulási Bakony Kupa. PSE-Padrag, Pápa, 14, Bella (Frieder, Kiss). Telesport. Heti hazai és nemzetközi krónika, 18.25. A Magyar Optikai Művek veszprémi osztálya felvesz gyakorlattal rendelkező marósokat és esztergályosokat Fizetés 7500 Ft-ig megegyezés szerint. Vidéki jelentkezőknek útiköltséget térítünk. Jelentkezés személyesen hétfőtől péntekig, 8—16 óráig. Veszprém, Victor Hugo u. 3. A balatonalmádi átalánydíjas­­autószerviz­felvételre keres szervizmunkást és autószerelőt Jelentkezés a helyszínen: Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. Családiház-építők | figyelmébe ajánlom a­­ kétaknás I | légfűtő | kazánomat | ■ Olcsó beruházás, jó hatásfok I | energiamegtakarítás 20—40u/p- s Érdeklődni: Horváth István | géplakatos mester, | 9545 Jánosháza, Rákóczi u. 11 NAPLÓ - 1986. március 26., szerda -­­

Next