Napló, 2003. augusztus (Veszprém, 59. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-17 / 33. szám, Vasárnap Reggel

2003. AUGUSZTUS 17. Több mentés, kevesebb áldozat Folytatás az 1. oldalról. Hogy mindez azért történik-e így, mert a hosszas forróság el­nyomja az éberséget, vagy ép­penséggel felerősíti a merészség­re való hajlamot, azt nem tudni pontosan, de tény, hogy a magyar tenger elsősorban az erősebbik nem tagjai közül szedi az áldoza­tait. A legtöbb tragédia azért tör­ténik, mert valaki felhevült testtel ugrik a vízbe egy vízibicikliről, csónakról, és hirtelen megáll a szíve. A halál oka a legritkább esetben az úszni nem tudás, bár előfordul, hogy mentőmellény nélkül csónakázik az, aki nem tud úszni. A balatonfüredi vízi mentők­höz tartozó szakaszon, a tihanyi kikötő és a balatonalmádi Wesse­lényi strand között ezen a nyáron még senki sem fulladt a vízbe. Miklós Tibor főhadnagy úgy véli, azért, mert az itteniek többsége tiszteli és ismeri a Balatont. Tud­ják, mennyire kiszámíthataüan és szeszélyes, milyen hirtelen kitör­het egy akkora vihar, amikor még a radar sem képes érzékelni a baj­ba jutott ember aprócska jeleit. Olyanok is vannak, akik szándé­kosan figyelmen kívül hagyják a másodfokú jelzést, vagy szeremé­nek, de már nincs elég idejük a partra jutni. Ilyenkor már csak a ví­zi mentőkben bízhatnak. Meg ab­ban, hogy észreveszik a fuldoklót, ami egy éjszakai viharban, az amúgy sem tiszta tó vizében ­­amelynek mélyére még a helikop­teres kereső szeme sem lát le! - né­ha sajnos lehetetlennek bizonyul. T. Tóth Márta Diplomata Borkóstoló Folytatás az 1. oldalról Huszonöt külképviselet több mint száz tagja vett részt Balatonfüreden a Diplomata Borkóstolón, Szarkáné Hajdú Mária ötlötte ki ezt a találko­zót, aki korábban már többször szer­vezett diplomataszüretet. Úgy látja azonban, hogy ezenkívül is van olyan találkozókra szükség, amikor a Magyarországra akkreditált diploma­ták, nagykövetek, a hazai idegenfor­galom vezető képviselői, a magyar gazdasági, politikai és művészeti élet ismert személyiségei találkozhatnak. A nap folyamán megismerkedtek a vendégek a füredi Vörös-templom ér­tékeivel, hajókirándulást tettek a Ba­latonon, jól összeállított magyaros ebédet fogyasztottak el. A Mólószín­padon borlovagrendi taggá avattak egy indiai és egy venezuelai diploma­tát. Ezt követően meglátogatták Figu­­la Mihályék standját, ahol is az apa 2000-ben nyerte el az év borásza megtisztelő címet. Az idén ebben az évben fia, ifj. Figula Mihály lett Bala­tonfüreden az év szőlősgazdája, 2002-es évjáratú zenit borával. Az if­jú szőlőtermelő elmondta, hogy eb­ben az évben nagyon ígéretes a szőlő és augusztus 24-én lebontják a bor­sátrakat Balatonfüreden, és a követ­kező hét közepén már megkezdik kedvenc szőlője, a zenit szüretét. A diplomaták és családtagjaik a Figula családi pincészet sátra után a többieket is meglátogatták, és megkóstolták mintegy 5-6 szőlősgaz­da borát. Nagy Jenő alpolgármester, or­szággyűlési képviselő, a Balaton Fejlesztési Tanács alelnöke elmond­ta, hogy rendkívül fontosnak tartja az ilyen rendezvényeket, mert a hazánkban tartózkodó diplomaták a saját szemükkel győződhetnek meg arról, hogy a Balaton szép, tiszta, egészséges, nem kell félniük attól, hogy bármiféle hátrány éri őket, ha hozzánk jönnek nyaralni. Ezenkívül ízelítőt kapnak a magyar ételekből és megkóstolhatják azokat a borokat, amelyek méltán hozták meg a szőlő és bor nemzetközi városa megtisz­telő címet Balatonfürednek. Varga Ibolya Churchill után, szabadon A sümegi Szakos János klasszikus festők legismertebb alkotásait másolja, a gyűjtők legnagyobb örömére A sümegi Szakos János különös elfoglaltságot talált a pihenés éveire. Miután újságíróként, a Gazdasági Magazin fő­szerkesztőjeként tollal kereste kenyerét, a nyugdíj éveiben írószerét ecsetre cserélte, hogy élethűen másolhassa a klasszikus festők leg­szebb alkotásait. ■ Már Churchill is másol­ta a legismertebb műve­ket, Frank Sinatra pedig szenvedélyesen gyűjtötte a másolatokat, akárcsak John Lennon és Michael Jackson. Gondoltam, én is megpróbálkozom vele, hi­szen ki tudná megszerez­ni eredetiben a műveket? A másolatok is hordoznak egyedi vonásokat, ezzel tisztában vagyok, mégis törekszem a legélethűbb alkotásokra - vallja Szakos János, aki egy-egy munká­ja előtt próbálja átélni az eredeti alkotó érzéseit. A teljesség érdekében tanul­mányozza kedvencei éle­tét, megismeri az impresz­­szionizmus legjelesebb képviselőit, Van Goghot, Szinyeit, Egryt és Monet-t, hogy aztán kiállításain akár a Nemzeti Galéria fa­lai között érezzék magu­kat a látogatók. Tárlatain az eredeti alkotásokról ké­szült fényképfelvételeket is képei mellé helyezi, az összehasonlítás megköny­­nyítése érdekében. A siker nem is marad el, képeit el­kapkodják sznob gyűjtök és művészetért rajongók egyaránt. De a Máltai sze­retet lovagrend németor­szági vezetője életének és szenvedésének utolsó napjait is Szakos János egyik festménye könnyí­tette meg. A gyógyíthatat­lan beteg csak ült a kép előtt és meditált. Utolsó vi­gaszt jelentett számára az alkotás által sugallt üze­net, hogy van élet a fényen túl is, ott, ahol nem per­zsel már a nap. T. B. ZS. Már nem Füreden nyaral BÁLINT GAZDA A FORRÓ NYÁRI NAPOKON IS ÚTON VAN Lánya örökölte füredi házát, így dr. Bálint György, az országszerte népszerű Bálint gazda a nyarakat most már nem a Balaton partján tölti. Ezekben a forró hóna­pokban például rengete­get utazik az országban. A közelmúltban a Virá­gos Zircért díjkiosztó ünnepségen vett részt. ■ Úgy tűnik, ön egész nyáron úton van, és min­denütt díjakat ad át a vi­­rágosüóknak...- Nem csak díjakat adok át. Legutóbb szobrot is avattam, meg fesztivált nyitottam meg az ország másik végében. Hetente kétszer-háromszor mindig útra kelek, mert meghív­nak különböző esemé­nyekre és ez nagyon meg­tisztelő.- Nem fáradt még?- Á, dehogy. Az ember járja a szép magyar tájakat, látja, hogy fejlődik az or­szág. Találkozik olyan em­berekkel, akiknek fontos a környezetük szépsége, tisztasága. Fontos az szá­mukra, hogy tegyenek va­lamit a településükért. Leg­szívesebben ezt mutatnám meg a fővárosi emberek­nek, akik közül sokan ta­lán nem is tudják, mennyi érték van a városokban, falvakban.- Ön azért biztos tudja, hiszen a nyarakat Bala­tonfüreden tölti...- Már nem. A házat a lá­nyom örökölte. A felesé­gemmel mi egy kertes ház­ban lakunk Budapesten.- Nyaralásra jut ideje?- Nem utaztunk az idén. Annyi helyen jártam már így is az országban, hogy az felér egy társasúttal. Bond JEGYZET A kivétel Horn Gyula ismét „belecsapott a le­csóba”. Most aztán törülközhetnek a miniszterek, amíg kiderül, hogy me­lyikükre is gondolt az exkormányfő, amikor a hétvé­gén kijelentette: a kormánynak nincs alternatívája, de ez nem minden kormánytagra vonatkozik. Persze le­­gyinthetnénk, egy közhellyel elüthetnénk az egészet, mondván, a kivétel erősíti a szabályt. A szabályt lehet, de hogy a kormányt nem, az biztos! A hír hallatán azonnal sorra is vettem a minisztereket, s elkezdtem őket osztályozni csak úgy a magam szemszögéből, az­tán a szomszédoméból, aztán a polgármesterekéből, aztán a gazdasági vezetőkéből, az orvosokéból és a ta­nárokéból, hát mit mondjak!? Lehet, hogy igaza van Magyar Bálintnak, amikor el akarja törölni az osztály­zatokat az első években! Bár ő a diákokra gondolt, mi pedig az egyes miniszterekről beszélünk, de hát min­den kiterjeszthető... Szóval már órák óta tárcákat osztályozok, elment a fél délutánom. Észre sem vettem, hogy a szomszéd megint az én helyemen parkol, a férjem a nappaliban gyújtott rá, a gyerek pedig kipakolta a csokoládét a hű­tőből. Mikor erre rájöttem, minden világos lett. Elkép­zelhető, hogy az egyik miniszter olyan, mint a másik, és Horn Gyula csak odavetett egy gumicsontot a politi­kusoknak, a politológusoknak, na meg az újságírók­nak. Ezzel foglalkozzanak, tippeljenek, találgassa­nak, így kevesebb idejük marad mondjuk az egészség­­ügyi privatizációra, a kormánytagok vállalkozásaira, az esetleges közbeszerzési anomáliákra, a régiekre és az újakra... Az exminiszterelnök rutinos, sőt sokak szerint ravasz politikus, nála akár még ez is elképzel­hető. De ha mégsem, ha Horn Gyula tud valamit, ami számunkra, esetleg még a jelenlegi miniszterelnök számára sem egyértelmű, súgja meg legalább Kovács Lászlónak. Kár tovább kísérletezni, a négy év gyorsan elszáll a szavazók türelmével, toleranciájával együtt. Ünnepi napok kezdődtek Tapolcán ■ Tapolcai Ünnepi Napok elnevezéssel rendezvénysoro­zat kezdődött szombaton. A hagyományokhoz híven gazdag kulturális és sportprogramokkal köszöntötték a településre érkező vendégeket. Szombaton került sor a Papp Pál-Csermák József atlé­tikai emlékverseny megnyitójára, azt követően pedig a csobánci várfoglaló játékokat nézhette meg a közönség. Este táncház kezdődött a Regős és a Batsányi Kamara Táncegyüttes közreműködésével a diszeli falukemencé­nél, míg a vízi színpadon a tapolcai német és cigány ki­sebbségi önkormányzat rendezésében nemzetiségi prog­ramokkal szórakoztatták a nagyérdeműt. A vasárnapi program pörköltfőző versennyel kezdő­dik, a gyerekek megnézhetik a Süsü, a sárkány című ze­nés bábjátékot, az éremgyűjtők pedig gazdagíthatják gyűjteményeiket a városi művelődési központban meg­tartandó Éremgyűjtők Országos Találkozóján. Hétfőn nyílik meg Szőllősi Máté festőművész kiállítása, kedden utcabált tartanak a Party együttessel, szerdán pedig a Ta­polcai Ifjúsági Fúvószenekar zenés ébresztője köszönti a város lakóit. A Szent István-szobornál ünnepi ökumeni­kus egyházi szertartás során megszentelik az új kenyeret, és a Kinizsi Táncegyüttes ünnepi műsora után zenés tű­zijátékkal fejeződik be a Tapolcai Ünnepi Napok elneve­zésű rendezvénysorozat. Királya lett Veszprémnek UDVARI MULATSÁG ÉS MINDEN, Ml SZEM-SZÁJNAK INGERE Veszprémnek ezer éve van már királynéja, ám mindeddig hiányzott - leg­alábbis hagyományőrző ünnepein - egy igazi nagy király. Mátyás személyé­ben most Gizellához méltó, a vidékhez kapcsolható uralkodóra találtak. A kor hangulatának adózva ma kezdődik a reneszánsz életörömmel fűszere­zett mulatság a Tapo fogadóban, Mátyás Király Udvara címmel. Az egyhe­tes mulatságot délután öt órakor (Xóssy László polgármester nyitja meg ■ A tizenhatodik században élt le­gendás hírű király udvara mindig tár­va-nyitva állt az udvari bolondok, ko­médiások, mutatványosok, zené­szek, vándorszínészek, költők előtt, akik a környékbeli falusi kis kocs­mákban, fogadókban szálltak meg, és nem volt ritka, hogy némi koszt meg kvártély fejében az egybegyűlte­­' két szórakoztatták. Olykor aztán az egész udvamép felkerekedett és Szentgál környékén telepedett le többhetes vadászatra. Az itt lakók hajtották a vadakat, ezért és a ven­déglátásért több nemesi címet is ado­mányozott Mátyás a környéken élőknek. Erre emlékeztet a Veszp­rémhez közeli Mátyás Király Vadas­park és most a reneszánsz mulatság. A Veszprémi Nyári Fesztivál ré­szeként idézik fel a hajdani királyi udvar ízeit, színeit, hangulatát a Tapo fogadóban, ahol a vigasságok mellett nem lesz hiány lobogó tűzön főtt vadpörköltben, friss lángossal és lán­gállóval, sem vaslapon sült pácolt hú­sokban, hogy csak néhányat említ­sünk a fenséges étkekből. Számtalan forrás őrzi, hogy Mátyás rajongott a vadászatokért, imádta a jó ételeket, a nőket és az életet. Felesége, Beatrix királyné hozta az udvarba azt a rene­szánsz életörömöt, amit olykor a túl­zások is jellemeztek. Az ételeket pél­dául olyannyira túlfűszerezték, hogy azok a mai kor emberének már ehe­tetlenek, finomítani kell az eredeti re­cepteken. Ma egész nap udvari bolond csalo­gatja a gyomor gyönyörei iránt fogé­kony vendégeket, de lesz reneszánsz tánc, játszóház, néptáncbemutató, és muzsikál a Balatonfüredi Városi Fú­vószenekar. A programban gyermek­­rajz-kiállítás megnyitója is szerepel, melyen Vészeli Lajos festőművész mond köszöntőt. Sz. R. I A Chemark T ermelő és Kereskedő Kft (Peremarton-gy ártelep) állást hirdet a következő munkakörre: vevőszolgálati munkatárs Követelmények:- középfokú végzettség- tárgyalási szintű angolnyelv-tudás- felhasználói szintű számítógépes ismeretek-jó kommunikációs készség Orosz vagy egyéb szláv nyelv ismerete és/vagy logisztikai területen szerzett gyakorlat előnyt jelent. írásos jelentkezését és fényképes szakmai önéletrajzát 2003. augusztus 29-ig várjuk a Chemark Kft. címére (8182 Peremarton, Pf. 31). Aranysas www.asas.hu '*'n*'* Autósbolt ^ Kis-és nagykereskedés Suzuki, Maruti, Daewoo, I Opel és VW alkatrészek. TAPOLCA, Baross G. u. 21. Tel.: 87/510-080; 87/510-082. körképS Veszprémben a Viola utóban 808 m2-es építési telek eladó. Érd.: 06/30/9-396-453 j iyc.itiiSiliMj Slágerszakmát a KISOSZ-tóI! I K 'SQS/- A tandíj 30%-át veszpkfm visszakapja!- kereskedő-boltvezető- vendéglátó-üzletvezető- ABC- ruházati, - gyorsétkeztetési eladó- virágkötő- kereskedelmi,- vendéglátó, idegenforgalmi menedzser 8- szakács, cukrász, pincér- idegenforgalmi ügyintéző- idegenvezető- kettős képesítés adó szakok a megye városaiban. Októberi kezdés. Munkaügyi támogatás és kamatmentes részletfizetés igényelhető! Kérje ingyenes tájékoztatónkat! Jelentkezés: KISOSZ Székház 8200 Veszprém, Szeglethy utca 7. 88/425-462,581-800,061201365-2362 kisosz@sednet.hu vagy a helyi képviselőinknél Várjuk megtisztelő érdeklődését! Vágó Péter (OKÉV: 02-0109-02. Akkreditációs szám: 220) ) \ A I Tel.: 88/406-458, fax: 88/562-97 a rnmam IIIKN Rt I Balatonfűzfő, Árpád u. 3. ■nnnlan I Tel.: 88/450-111, fax: 88/450-11 8 Építőanyag I bautrén@infomax.hu www.balaton.hu/bautrén ^gdttsrrón nyár? Mediterrán cserép!^ A 5. A SUNTECH ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI kft. ^n»fauu*frurf*~i VESZPRÉM .ENDRŐDI 36. Reluxa, Roletta, Zsalúzia, Fólia Műanyag és Alumíniumredöny Puszé, Szalag függöny ___ Hevederzár Garázskapu M-flfli Napellenzö Szúnyogháló H ARMÓNIKAAJTÓ Télikert árnyékoló TEL: 88/443-444 20/444-3-444 www.suntech.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék