Viitorul Social, 1987 (Anul 80, nr. 1-6)

Numerele paginilor - _1

REVISTĂ DE SOCIOLOGIE ŞI ŞTIINŢE POLITICE MIHAIL FLORESCU, Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind rolul ştiinţei şi tehnologici In dezvoltarea eeonomică şi socială a ţării CERCETAREA ŞI PRACTICA SOCIAL-POLITIC^ МАША COUIANU-II.YCANU, Poiana Mărului — o comunitate de muncă şi de viaţă TRAIL.Y CERXESCU, M YIULEN Y GlNJU, Aspecte sociologice ale virstei a treia GÎND1REA SOCIALĂ ŞI POLITICĂ ŞTEFAN COSTEA, Un conjţres care nu a avut Ioc DUMITRU OTOVESCU, C. Rădulcscu-Motru despre rolul şi funcţiile culturii iu viaţa socială DEMOGRAFIE VLADIMIR TREB1CI, Demografie şi etnografie : pentru o abordare multi­­disciplinară a populaţiei COMENTARII ; CRONICA VIEŢII ŞTIINŢIFICE; RECENZII ŞI NOTE I)E LECTURA ; REVISTA REVISTELOR ianuarie —februarie Anul LXXX 1987

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék