Világ, 1919. február (10. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-09 / 35. szám

Vasárnap (*) A Scala hangversenyiroda hangversenyei: Olasz-est. Az é­vő 12-i nagy érdeklődéssel várt vigadó­­beli olasz estre csak néhány jobb jegy kapható. Puccini opera-délután. Közkívánatra megismétlik az első forrósikerű Puccini-estét a Vigadóban Miller Vilmos, Sámson Mária, Szem­ere Árpá­d és Pilinszky Zsigmond, akik a híres Puccini operákból, a Tosca,, Bohémélet, Pillangó-ikisasszony, Nyugat leánya s Manon Lebeautból fognak előadni. A rendkívüli érde­kesnek ígérkező opera délután előreláthatólag, úgy mint a legelső is, zsúfolt nézőtér előtt fog lefolyni. Jegyek mérsékelt számban. Verdi-est. Kétségtelenül egyik legnagyobb eseménye lesz az idei művészi év­adnak az e hó 22-i Verdi-est a Zeneakadémián, me­lyen a remek Vezso-operákból a Rigoletto, Trouba- Amr, Aida, Traviat­i­s Álarcosbálból Környey Béla, Sándor Erzsi és Szemere Árpád fognak előadni A nagy érdeklődést keltő esték jegyei Bárdnál, a Nép­nél (Teréz­ körút 5.) és a Zeneakadémián kaphatók. (*­) Hosszú Margit és Dimény Arthur együttes hangversenye február 13-án lesz a Vigadóban. .Jegyek a Színházi Életnél és Bárdnál kaphatók. (*) Dr. Lukács Béla 2-ik ballada-hangversenyét február 16-án, délután 3 órakor tartja meg a Zene­­akadémiában. Jegyek a Színházi Életnél, Bárdnál és a Zeneakadémiában kaphatók. (­­ Az olasz opera fejlődése három bemutató­ estén. Sándor Erzsi, Medek Anna, Hajdú Ilona, Környei­, Székelyhídi­, Rózsa, Kálmán, Ábrányi karnagy stb., előadják a régi és modern olasz operák legszebb áriáit és együtteseit. E hó 26-án Norma Lucia, Don Pas­­coiáli, Szerelmi bájital, Teli stb. Március 6-án Verdi összes operáiból. Március 16-án, Parasztbecsü­let, Frick barát, Bajazzók, Bohémélet, Tosca és Puccini legújabb műveiből Jegyek a Lyránál. (Andrássy­ út 15.) (*) Szemere Magda he£fedüraüvésjmő hang­ver­se­nye, kit tavalyi szereplése alkalmával a Világ is mél­tatott és kiről találóan irta egyik laptársunk, hogy Hubay Jenő e kiváló volt növendéke Geyer Stefi méltó és hivatott utódja, 18-án, kedden este 6 órakor tartja idei hangversenyét. Néhány jegy még kapható a Har­móniánál és a Zeneakadémiában. (*) Váradi—Schwarz Rózsi a nagytahetcségű cello­­művésznő, aki tanulmányait Schiffer, Kerpely és Be­­cker tanároknál végezte, e hó 25-én adja sóló­ estjét. Jegyek a Lyránál. (*) Elhalasztott hangverseny. Piccaver mára hir­detett hangversenyét utazási nehézségek miatt e hó 20-ra elhalasztani kénytelen. A jegyek az új napra érvényesek. (♦) Winterri ma, vasárnap 6 órakor tartja utolsó előadását, amelyen t. k. itt még sosem látott spritisz­­árkus kitérieket fog bemutatni. Jegyek a Lyránál és 4 órától a Vigadóban. így Ticharich Zdenkát svédországi körútján zajo­san ünnepelték. Az ottani sajtó az újra született Schu­mann Klárának nevezi. Zongoraestje e hó 21-én lesz. Jegyek a Lyránál. (♦) Sámson Mária február 19-i ária- és dalestélye iránt rendkívüli nagy érdeklődés mutatkozik. A fiatal művésznő, ki az elmúlt napokban szenzációs sikert aratott az operában, hanigversenymű­sorát Beethoven, Schubert, Brahms, Wolff, Mars, Reger, Weingartner, Gajáry, Perényi, Krauss, Kurucz, Rékay és Dienzl műveivel állította össze. (*) Kovács Lilly február 11-én tartja második zongoraestélyét a Vigadóban. Ez a fiatal, zseniális zongoraművésznő hatalmas műsorral fogja meglepni a­­ közönségét. Bach: G-moll fantázia, Beethoven: Wald-­­­stein-szonáta, Glück-Brahms: Gavotta, Dohndnyi: Raf­­­sodia, Chopin: Konzert allegro, Liszt: Legenda, Wag- Ber-Liszt: Cam­panella. (?) Hubermann hangversenyei. Február 1- én és 12-ike helyolt 19-én két szóló hangverseny a Vigadó­ban esti 6 órai kezdettel. 16-án pedig közkívánatra d. c. Yi 12 órai kezdettel matiné, népszerű helyárakkal a Vigadóban. (*) Sauer Emil két zongoraestélye március 12-én és 11-én lesz a Vigadóban. Már csak néhány jegy kap­ható. Veszek bútort, szőnyeget, függönyt, fehérneműt. Hívásra házhoz jövök. Golilner, Teleki-tér 3. szám. Telefon : UJ RUHÁT KAP k* rtgf rabiját biall»g átfesti e valódi „CSASzAR»­ruhafes«okk«l kfitönfál. sínnél, ben kapható. Saját érdeke, hogy mást ne fogadjon el. — KSipont! iroda. mftlflDT' Henl általánsa renl Ipar r. á lilliflwlK B ).K.StgrymflnkaBl­a.7.Tel.Msset SS­W Feeidmnaltó Kocy Mihály strofárta, V. Viel-sl­i. Bj. p. a. meBaM helyek) Padot 1. Hoc drogéria, VII , Kiralv­ates IVa. kertjéi Sólset drog&rís, VII, K­irín-ut dt. Wittek drogéria, VI., Nagymesd­atea BZ. RDOnsillyi Park^a Bitur­ifl­andafl helyekben. Budapest, I., Hidegkati­nt T8. n- Uherantpi klimratikus filslUAlis és diéta* Intézet Főorvos: f­r. Boós Aladár a Korányi klinika v. tagja Telefon 145-90. Bel* és idegbetegeinek, t­ölöknek hizlal»­kusa. BudapBst^JózMf-Wr^ W VILÁG 1910. február 9. 9 MOZGÓKÉPSZÍNHÁZAK sa A vörös boszorkány, ill. rész. ,4­13. számú bérkocsi.) Xavier de Moritepin szenzációs bűnügyi rajfényénent folytatása hétfőn kerül bemutatásra az Omniában. Amíg az első rész egy nagyarányú bűn­­ügyi regény szereplőit és magát a bűntén­yt, amely körül a mese szövődik, ismertette meg velünk, ad­dig a második rész mir­ hatalmas lendülettel az egymásra torlódt események izgalmas sorrartanába visz bennünket. Itt mér teljes egészében tárul sze­m­ünk elé egy szerelmes fantailternő és bűntársai­nak cselszövése és bátor, becsületes ember halála megvető küzdelme az aljas ármány ellen, az igaz­ságért. Végsőkig fokozza érdeklődésün­ket ez a része a képsorozatnak, hogy azután a következő két részen át vezessen el bennünket a tel­jes kifejlődés­hez, az igazság diadalához. A film technikai kivitele mesteri, a színészek játéka abszolút művészi. Ilyen nagyszabású filmet m­­ég nálunk eddig nem játszot­­tak. A műsor másik nagy sikerre hivatott száma egy Henny Porten-végijáték, a címe: A próba. Az Omnia jövő heti előadásaira már szombattól lehet hirdeiért Mii—Vt 1 -ig és délután M8*t­íz jegyet váltani. — A teljes Aranyember­re Urániában. A nagyszerű Corvin Fil­m I., II. és II. részének sikere­­ arra indította az Uránia igazgatóságát, hogy a há­rom részt együtt ~~ tehát a teljes Aranyember­­filmet — egyszerre mutassa be színházásban. Az Uránia megszerezte az együttes kemutatás kizáró­lagos jogát és már hétfőtől kezdődőleg Jókai hal­hatatlan regényének filmjét teljes egészében mu­tatja be egy-egy előadás keretében. A hatalmas film 14 felvonása hétfőitől kezdve kizárólag az Alté­­n­iáiban 1­4, w­ifi és 148 órakor kerül előadásra. Az Uránia pénztárai már vasárnaptól fogva estész hétre­­ árusít­ja az előadásaira a jegyeket.­­ Az Omnia ma, vasárnap négy előadást tart és­­pedig 3, A 6, 6 is­­A 8 órakor. Mind a, négy f­lősuláson Xavier de Montepin sarnacáiós bűnügyi regénye, A vörös boszorkány (effcő rész: Páris rej­telmei) skerül bemutatásra, a Mozgókép-Otthon. Ma, vasárnap utoljára megy az Aranyem­ber harmadik és befejező, egye­s­ben legkitűnőbb része, igen kedves kisérő műsor­ral egybekötve. A mai előadások 3, A 5, 6 és V 7. 1 órakor kezdődnek. Holnap, hétfőn teljesen új mű­sort mutat be a Mozgókép-Otthon, földes Imre Hivatalnok urak című hatalmas drámáját, amely minden jelenetében izgalmas, érdekfeszítő. A pom­pásan felépített, drámai lendületekben gazdag dráma kirobbantóan nagy, emlékezetes sikert ara­tott pár év előtt a színpadon is. A filmen még jobbam­ belemarkol a szívekbe az úri­ proletárok­­nak meghatóan szomorú, m­egszlibbentően fájó,­­ keserves sorsa. A szcenrozás és a rendezés a ki­tűnő Balogh Béla mesteri munkája. A kitűnően sikerült filmet az Astra filmgyár készítette nagy gondossággal és áldozatkészséggel. A film főszer­­­repeit Törzs Jenő, Haraszthy Mici, Borda Juci,­­ Magyari­ Lajos, Erdélyi Géza és Horti Sándor­­ játsszák kitűnően. A Hivatalnok urak-nak már a házi bemutatón is szenzációs sikere volt. A műsor vígabb részéről a közkedveltségnek örvendő Ossi Oswalda legújabb vifi játéka gondoskodik. A ka­cagtató film címe: Feleségem, a moziprimadonna. Már a címe is sejteti, mennyit nevethet majd a­­ közönség a hájón Ossi Oswalda temperamentumos­­ játékán. A háború előtti Páris életéből készült báb­i joa képek egészítik ki a műsort. Hétfőtől kezdve a Mozgókép-Otthon előadásai A4, V26 is­­A 8 óra*­kor kezdődnek. Jegyek a premierre már ma vált­hatók. Leányasszony. (Star-újdonság. Dráma egy­­ előjátékkal, négy felvonásban. Írta Pakots József, rendezte Deésy Alfréd. Bemutatja a Corso, február 10-ér­.) A Star filmgyár hétfőn ismét egy pom­pás drámával lepi meg a Corso közönségét. Az újdonság a Leányasszony című 4 felvonásos dráma, amely rendkívül érdekes meséjével s ra­­gyogóan szép kiállításával általános tetszést fog kelteni A darab, amely vadregényes tájak, szi­­pompás tengerparti részletek és egy ódon várkas­tély keretében játszódott le, látványosságba menő filmvesemény. Egy kártyás és tönkre jutott földes­u­­rról van szó a filmen, aki itt h hagyva leányát, ki­vándorol Ameriká­ba. Könnyelműségét megsínyli szép fia és leánya is, aki hosszas kálváriajárás után végre mégis megtalálja boldogulása útját. A megrázó drámai történetet érdekesnél érdekesebb á Ámenetek, finom lírikus részletek és váratlan, meglepő fordulatok egész sora s­árkít­ja. Deésy Alfréd főrendező igazán mindent elkövetett, hogy Pakots József nagyszerűen felépített darabját jól­­ megérdemelt sikerhez juttassa. A darab címsze­repében Hollay Kamilla bravúros és művészi ab­­ki­tásáv­al kelt nagy feltűnést, de igen jók a többi szereplők: Torán Gusztáv, Dán Norbert, Margit­tag Gyula és Gaál Annie is. Ugyancsak hétfőn mutat­­­ják be Hoffer Ferenc rendezésében .A Saveni kol­dus című 4 felvonásos drámát is. Az előadások /44, V*6 és ‘48 órakor kezdődnek.­­*) A fekete Vénusz és A próbaházasság. Két kiváló filmet­­mutat be holnapi premierjén a Botjai Apolló, Az egyik „A fekete vénus‘* című négy Al- vonásos napkeleti történet, melynek két főszerepét Pola A­egri és Barry S­edike interpretál,ja megka­­póan bravúros művészettel. Mindvégig érdekfeszítő cselekmény, káprázatos kiál­litás és nagystílű ren­dezés avatja­tk ezt a filmet a kinematográfia egyik legszebb alkotásává. A műsor második slágere „A próbaházasság' ‘ című eredeti vígjáték, mely mieik fő­szerepeiben Mis May és Albert Paulig remek­elnek. Az előadások pontban 3, 5 és 7 órakor kezdődnek. Aranytárgyak er,nBB14‘ -12.50-33 Britliáfisokat kari,jit *»oo-8››oo «­›s luisdonnit!›é] magasabb áron vess ESPAR* Királyka 30 Schwarcz fipla ás Tsa BANKÜZLETE V.,Géza-u.1. ÁleKetelBUSzImní^^ asisz«M.^i ! | főszerepben : MIS MAYI Holnap először a ROTÁL­Előadások !. őse­i órakor LOPÁSI BASTA LAJOS szo­cialista nov­ellaai klusa Kezdeten vala az Ige Kapható a VILÁG 9.90 kor­tcöngeciitá­yában. Portó 85 fillér. Nemzeti Színház » • újdonsága: Örvény könyvot irályában i­­ x iCo &JU17Ji LsAJOS színműve I Ara O.OVkor. 55 fiit portó uj BEOéNYi ilDHiai SÁRI: a Vörös mini OySinSrl regím­ a Mai kongresszus Mrr.:zzios világából. Bolti ára 10»/» felárral............................................................ 13 K 20 t Portó 55 Ul.or Kapli tó. a Világ tanávosztályában Halld Halld? /v Kinek van h­issi ált I A HAtlQlEHEZE? Régi hanglemezeket / Yu J legmagasabb áron / njL \ J fz| veszünk, cserélünk | J / \ i \{/ i mML Hangszern­agyáruhása A V Budapest József kárutlS M Fiók: IX., Ráday­ utca IB ^am,V­I­I Telefon: József 05—92 Óra*! Figyeljen a „Wd^nert* névre, n­o^y máshoz,be ne tévedjen. Belselőgépek lőOO körömiig. Árjegyzék Ingyen. ÜGYVÉDI VIZSGÁRA, jogi alapvizsgákra és szigorla­tokra biztos sikerrel készit elő FŐVÁROSI JOGI SZEMINÁRIUM V., 31 ér­é*.-utca 9. III. em. U És­tekezé s d­. o. 3-7 ig AZ ATHENAEUM KÖNYVTÁR LEGÚJABB KÖTETE A nagy finczst író egyik legszebb regénye. Ára kötve, művészi bo­rítékban 4 korona. RICHEPIN: A LÉPVESSZŐ Polló Bí S'Tér. Kapható a Világ ki­nyvosztályáb­an Beszerzési csoportok vágy­atok vezetői econnn) adják le elmüket „Pontos al*’ jeligére Senexer hirdetőjébe IV., Szerv?tantér H, lUp­iatfiín­ éleluilüzereket és or­iv nélkü­özhetetlen Lvukat maximális áron alul, kedvező festételekkal, efiftieg hizományha fa.

Next