Világ, 1922. szeptember (13. évfolyam, 198-222. szám)

1922-09-01 / 198. szám

Pen­eSVILÁG 1922 szeptemb­er­e. togatta szét a porlepte lapokat, s hűen adja vissza a korai emberek naiv történetmesélését. És ebben nagy a francia filmművészet. S ebben nagy a ma bemutatott francia gyártású Robinson,­­Crusoe, amelyet a Lloyd Film R.­T. hoz az idei mozi­szezon attrakciójaként. Ritkán találunk olyan film­­művet, amely szorosan a szerző munkájához simul. A rendezők nem tudnak szabadulni attól a kínálkozó alkalomtól, hogy valami jó, vagy­ zseniális ötlettel ne szaporítsák a szerző meséjét. Robinsonnál más a helyzet. A franciák elmélyültek Dafoe művébe, a szinte hajszálnyi pontossággal maradtak meg abban a vonalban, amelyet a szerző kétszáz évvel ezelőtt fek­tetett le fantasztikus meséjében. Ha van filmmű, amely — a felnőtteket sem ki­véve — belső tartalmára hat a lelkekre, a Robinson Crusoe-filmről ez elmondható. Érdemes megemlé­kezni a franciák rendezői, színjátszói és korhű kiállí­tási tökéletességéről is, s ezek együtt alkotják a Ro­binson Crusoe-film egységes értékét, k. m. Bemutató a Renaissance Moziban ir Zoro­va Átírni 7 felvonásos dzsungel-szenzáció ?s Georgette hercegnő, ifj. Dumas regénye 5 fejezetben, péntektől a Renaissance-moziban.) "A legsötétebb Afrikában, az őserdő mélyén ját­szik a Renaissance-mozi monumentális új dzsungel­­drámája, mely a ragadozó fenevadak eddig még so­hasem látott tömegeit vonultatja fel a vásznon. A Rím főszereplője, Carl de Vogt, a bestiák minden el­képzelhető fajtájával viaskodik a rettenetes afrikai dzsungel mélyén — párducok, vízilovak, alligátorok törnek rá, a legizgalmasabb azonban a vakmerő film­színész harca az oroszlánfalkával, melytől csak egy Irtózatos zivatar és az őserdő égése menti meg. Hálás Szerep jutott a filmben Claire Lottónak is, a magyar származású világhírű filmdívának. A páratlanul nagy­hatású dzsungel-drámát ifj. Dumas világhírű regényé­nek filmváltozata, Georgette hercegnő előzi meg,­­címszerepében Francesco Bertint, a nagy olasz tagika legjobb alakításainak egyikét nyújtja. Elő­adások 6, 8 és 10 órakor. .._! —•—D­íj Bábel úrnője — 1 az évad első monumentális filmje. ■— Szokatlanul korán, szeptember első napjaiban Saár teljes erejében bontakozik ki a moziszezon. A Royal-Apollo és az Eskü-téri Helikon váratlanul­­olyan gigantikus attrakcióval lepi meg a pesti kö­zönséget, amely díszére válna a szezon derekának is. Egyetlen szempont vezette a két színházat: a közön­ség érdeklődését bármily anyagi áldozat árán is ki­elégíteni. Így kerül szombaton bemutatóra az idei német filmgyártás egyik legreprezentánsabb alkotása, az első, amely a tervbe vett monumentális filmreme­kek közül már elkészült, a Bábel úrnője, s ezzel a­­pesti műsorok olyan attrakcióval gazdagodnak, amely cselekményének idegfeszítően érdekes pergésével, a díszletezés teljesen újszerű formanyelvével és közre­működőinek elite gárdájával az egész világproduk­­cióból kimagaslik. Nápolyi, velencei, new-yorki és exotikus, egytől­­-egyig eredeti helyszíni felvételek adnak egész külön­leges zamatot a filmnek, amely azonkívül nagyszerű tömegjelenetekkel és óriási építkezésekkel is büsz­kélkedik. Főszerepeit Sybill Smolowa, Grit Hegesa, I Hans Mierendorff és Huszár Károly játszók fenome­nálisan, jegyek elővételben válthatók. r(*)’ A Petőfi-film főszereplői. Végre elsimultak a nagy bonyodalmak, amelyek a készülő Petőfi-film szereposztása körül keletkeztek. Ugyanis Deésy Al­fréd, a film rendezője Szendrey Júliát eredetileg Kende Mária énekesnővel, Petőfit viszont egy Dorian Audrey nevű fiatalemberrel akarta eljátszatni. Dorian Andrey egy szép napon felkereste Deésyt a lakásán Petőfi maszkjában, amely a legtökéletesebb volt Deésy elámulva nézte a fiatalembert. A kultuszminisz­térium azonban, amelynek felügyelete alatt készül a film, számos kifogást emelt a két szereplő ellen és sok huza­vona után Bajor Gizit és Uray Tivadart jelölte ki a szerepek eljátszására, mint legmegfelelőbbeket. Így most már semmi akadálya annak, hogy minél­­előbb megkezdődjenek a Petőfi-fam felvételei. Érde­kes, hogy a film finanszírozósai közüli a legjelentő­sebb összeggel Ostenburg ezredes szerepel. (*) Külföldi filmgyártás Budapesten. Amíg a magyar filmérdekeltségek a kormány hibájából heten­ként háromszor is ankétoznak, hogy talpraállítsák a magyar filmgyártást, addig az élelmes külföldiek ki­használva valutánk leromlását, egyre-másra készítik el nálunk olcsó pénzen filmjeiket. Jelenleg a Star­­filmgyár pasaréti műtermében Kendall amerikai ren­dező készíti már harmadik mesefilmjét. Cav. Bulla Renato del Porcio olasz rendező viszont gondoskodott róla, hogy a Co­rvin zuglói műterme se álljon üresen. Síron túl (Ultre tomba) címen fantasztikus expres­­ Szionista filmet rendez, amelynek különleges díszle­teit Pan József, az ismert fiatal iparművész tervezi. (*) Új magyar film Berlinben. Ezúttal nem Ber­linben élő magyar szerző, rendező, színész összesített munkájáról van szó, hanem arról, hogy egy német gyár ajánlatot tett Balogh Bélának és Balogh Béláné­­nak, hogy jöjjenek ki Berlinbe, s ott készítsék el azt a nagy filmet, amelynek előkészületeit Baloghék itt­hon megkezdték. Ha az ezidőszerint itthon levő egyetlen jelentős filmrendező művészünk is elmegy, aggódva nézhetünk a magyar filmgyártás renais­sances elé. (*) Az Atlantia — mindkét része egy előadásban s— ma utoljára az Urániában — *46, */, 8 és 10 órakor. (*) A Liliomvásár állandóan zsúfolt házakat vonz a Tivoliba, amelynek műsorán egy lebilincselően ér­dekes színésztörténet, a Kísért a mait is szerepel. ,(*) A Mozgókép-Otthon előadásai: fi, 7, *). (*) Az Damlában ma folynak A kis Cia katonái nagy sikert ért filmoperett utolsó előadásai. A kis Jaczkó Cia búcsufelléptei alkalmából máris rengeteg virág érkezett a legkisebb magyar filmprimadonna számára. Előadások 1/26, *48 és */410 órakor. (*) A menekülő asszony és Az utolsó pillanatban a Turoli szombati premierjének két ragyogó műsor­­egész főváros beszélni fp^ *3' F­IL,ZVS.S^£I*iHÁZIAK ◄ MŰSORA «4 MOZGOKEP-OTTHON Nőgyűlölö. Sivatag gyermeke. Peggy kalandjai, amerikai bur­­leszk. (5, 7, 9.) UBAWXA Atlantis 1/11. (Vrf. »/A 10.) "crors’cT”""1 Ham­ele. A repülök világiban. (4, 6, 8, 10.) RENAISSANCE Zoro va hum ! Georgette herceg­nő. (8, 8, 10.) OMNIA A kis Cia katonái. Fatty bajban van. (*46, S,20, *­,10.) TIVOLI Liliomvásár. Kísért a múlt. (5, 7, 9.) HELIKON A dzsungel rózsája. A kis csa­vargó. (5, 7, 9.) ROYAL-AFOLLO Hannele. (5, 7, 9.) OLYMPIA Visszatérés. Férfiváros. m, litm. Való.) AZ EST Hát ez is lehetséges ? Algol. A­ terem 5, 148. B) terem 6, K-6. ORIENT Malária, orosz dráma 7 felvon. A vakmerő játék, vígjáték 8 felv. (5, 7, 9.) ____ KAMARA Liliomvásár. A rejtélyes ház. (6. 7­,3. V,10.)_______ SPORT Németország százkilométeres hivatásos kerék­páros bajnokságát Sawall és Saldow ismételt gép­defektusa révén arra egyébként érdemes ember, Thomas, a boroszlói bajnok nyerte meg 1 óra 02 perc 18 mp. jó idő alatt. 2. Sawall. 3. Saldow. 4. Ro­­selten.­­ Az amatőr 1 km. bajnokságot VV. Heiden­reich, a 25 km. vezetéses bajnokságot Oszmella 39 perc 24 mp. alatt nyerte meg. Szigethy Imrét, az FTC alcímüket, azért, mert a svéd túrán egy igazolatlan játékost szerepeltetett az FTC csapatában, másfél évre eltiltották minden tiszt­ség viselésétől. — Ha az MLSz ilyen szigort tudna alkalmazni a durva játékosok esetében!... A krefeldi internacionális atlétikai versenyen nagyszerű formáról tett tanúságot Hoaben 10.9 mp.-es százméteres idejével­, a stettini atléta, Poltzer, aki a 800 métert 1­0. 59.4 mp. alatt futotta és Horn­berger kreuznachi atléta, aki 723 cm.-t ugrott. 1 óra 26 perc 31.6 mp. alatt győzött Albrecht (Berlin) a 25 i.m. futóbajnokságban (német rekord). Két magyar játékos, mind a kettő az FTC tagja, Bruxitsbe utazott. Előzőleg távozási engedélyt kértek, de nem kaptak, ők azonban engedély nélkül is el­utaztak.­­ Péter Oszkár, a német gyorsmenők egyik leg­jelentékenyebbje, biztos induló a vasárnapi kerékpár­versenyen, ••••voe**cc«s*tc****9*e«*M***t«** NYÍLT-TÉR Fodor EmL­éki, zenetanár államilag engedélyezett magán­zeneiskolája Budapest, Jókai-tér 4. Beírások: szept. 1., 2., 4, 5. és 6-án 10—12-ig és 1/14—1­/26-ig Fel­vételi vizsgálatok: szept. 9-én. Tanári testület: Bató László, Bárdos Béla, Bérczes Verona, Berg Lili, Berkovits Lajos, Braun Paula, Girovan Margit, Deutsch Sándor, De Sanctis Artur, dr. Dömötörné B. Mar­i Deutsch Sándor, De Sanctis Artur, dr. Dömötörnó B. it, Fijalkowszky Józsa, Fijalkowszky Zsófia, Forbántó K. Lila, Fuchs Márta, Gaál Margit, S. Gervay Erzsébet, Gon­­dáné K. Olga, Guszmannó G. Teréz, Hanák Árpád, Hazai Margit, dr. Hoffmannó B. Emma, Holló Lili, Horgvitz Pál, Horti Gyula, Hubert Lajos, Kardos István, Kálmán György, Kigyósi Árpád, Kóczyné K. Malvin, Kovácsik Paula, Körffy Endre, Korösiné W. Szidónia, Kammerer Lujza, Lászlóné F. Jenny, Molnár Rózsa, Novacsek Károly, Paul Mária, dr. Paulnó Cs. Etel, Prahács Margit, Rados Dezső, dr. Ben­­keyné H. Sarolta, F. Sándor Margit, Seibern­ P. Berta, Senn Irén, Solare Valéria, Sponerné M. Anna, Sprenger Lajos, Staub Margit, Szarvas Elza, Szászné H. Erzsébet, Szécsi Ilona, Thorma József Vas Sándor, Vész Lenke, P. Wilke Sarolta, Zolnay Klára. Behratási dij 600 K. — Fűtési és világítási dij 1200 X. Tandíj (4 növendék egy órában) évi 6200 K én (3 növendék eg­y órában) 7000 K. V­.___—----------—------ | Ma nyílik meg a | |M1 | azelőtt: fi Masco­tte 1 Bart COTTE Nagymező­ utca 33 Telefonsz. 96—17 »emédes műsorral! KIS KOMÉDIA 70““ Ma Rott és Steinhardt felléptével Moritz bácsi Jelűnek és uj magánszámok. Kezdete 8 órakor. Magi­afelek ! Kereskedők! Mi fizetjü­k a legjobb árakat! briliánsért, platináért, aranyért. SANDLER és ROSENZWEIG, Király-utca 98 b. sí. Női kalaptanfolyam urb­ók és urileányok részére. , Beiratán szeptember 1-től. Francia társal­gás. Koronaherceg-u­tca 7. szám, XI. 2. (Pilvax küt.) CIL, Erzsébet-Kifiut 28. sz. Olcsó árusításai­­:r. : ■ ■ nyilvános jogú gyorsíró, grópíró és irodai tanfolyamai Budán, 11., Iskola-utca 27. Telefon 174—04. Beiratások naponta. Menyasszonyok! gyönyörü paplanokat vásárolhatnak Szalai a paplankirálynál VII., Kertész­ utca 36. Átdolgozást legolcsóbban vállal._ ____ Szeptember 1-től SOTS­I UirmiH Jiawayi-i gitáros a NEW-YORK mScínszobájáig. BalVovszky-dínai leanynBVBlgínn­ézel és internátus Kitűnő továbblépnék, iskolai eleké­dtén. Idegen nyelvek, zene stb. Bentlakók, fél.. . bentlakók, bejárók részire. Prospektus I Sz. FGT­tner Gisláné igazgatónő VI., Bulyovszky­ utca 10. Telefon: 171—83. Lakások, iroda és Grisztieltsiségek teljes és tökéletes takarítását, féreg­ir­tását, mindennemű szobafestést és mázolást olcsón, szakszerűen és garanciával véges FISCHER-féle lakástakarító és féregirtó vállalat Tulajdonos: Fürthné Richer Sári Budapest, VII., Dob­ utca 90. Telefon I. 80*88. GYORSÍRÁS­, GÉPÍRÁSI szaktanfolyamok a Belvárosi gyorsíró Iskolában, Múzeum-­ kórus 23—25 A beiratások megkezdődtek. Telefon József 104—07. Mielőtt meg CSILLÁRszükségletét beszerzi, tel ELEKTRO CSILLÁRgyár kiállítását Dob­ utca 42. szám. — A házszámra kérdik Ügyelni' INGYEN BECSÜLÖK !! Aranyért 620-950 koronáig EZÜSTIRT 26—50 K-ig, BRILUANSERT 20—1SO.OCO K-ig fizet Borsodi „EKSZERFEMHAZA­ "buKcSÁES? • KÖZSHIDRSAfil EGYESÜLET sürgős átvételre keres 5-6 szobás lakást, lehetőleg 1 nagy teremmel. Szives ajánlatokat ‘Tu­dományos cél“ jelige alatt a kiadóba kérjük leadni. Kemagánfelékíte" aranyért 20 koronával többet fizetek grammonkin! mint bárki más. 2m5Sw£ Gallért Testvérek, VI., Eötvös­ utca 6. szám. Két szobás lakást keresek türesen, esetleg bútorral, lehetőleg belterü­leten. Ajánla­tokat „Magas árat fizetek“ jeligére a kiadóba.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék